Municipiul Slobozia - Râul Ialomița

Extras din proiect Cum descarc?

1. Aspecte privind monitorizarea si managementul apelor
Administratia Nationala "Apele Romane" are urmatoarele atributii principale:
- gospodarirea durabila a resurselor de apa, aplicarea strategiei si a politicii nationale si urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
- administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor;
- gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane, cu potentialele lor naturale, si a fondului national de date din domeniu;
- gospodarirea unitara si durabila a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse;
- administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii nationale de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa;
- administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu;
- administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologica si hidrogeologica;
- administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului national de supraveghere a calitatii resurselor de apa;
- realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
- alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane, in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si a serviciilor comune pe baza de contracte economice incheiate cu utilizatorii de apa si cu alti beneficiari;
- apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor, aferente acestora;
- intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare;
- avizarea lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, precum si eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;
- elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;
- efectuarea si/sau participarea la audituri si consultanta pentru terti in vederea functionarii in siguranta a lucrarilor si constructiilor hidrotehnice.
Administratia Nationala "Apele Romane" are in structura sa 11 Administratii Bazinale de Apa, organizate pe bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si Exploatarea Complexa Stanca Costesti.
Administratia Nationala "Apele Romane" este o institutie publica de interes national cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, aflata in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevazute de art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei, republicata, bunurile proprietate publica prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si patrimoniul propriu.
Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane. 
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, cu sediul in Municipiul Buzau, str. Bucegi, nr. 20bis, este o unitate teritoriala a A.N. "Apele Romane" - institutie publica ce administreaza bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevazute de art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei, republicata, bunurile proprietate publica prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si patrimoniul propriu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Municipiul Slobozia - Raul Ialomita.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Cotenescu, M. (1982), Judetul Ialomita, Directia Generala a Arhivelor Statului din Republica Socialista Romania, Bucuresti
Enciclopedia Geografica a Romaniei
Gastescu, P. (1971), Lacurile din Romania -  Limnologie generala, Editura Academiei, Bucuresti
Glodeanu, Gh. et al. (1980), Judetele patriei -  Ialomita - Monografie, Editura Sport - Turism, Bucuresti
http://apmil.anpm.ro/
http://www.carteagalbena.ro/index.php/lang-ro/despre/77-il
http://www.cicnet.ro/content/prezentarea-judetului-ialomita
http://www.inhga.ro/
http://www.isujialomita.eu/
http://www.rowater.ro/default.aspx
https://apele-romane.ro/ro
https://pe-harta.ro/ialomita/
https://www.scurbansaslobozia.ro/
Site-ul oficial al Primariei Municipiului Slobozia - http://www.sloboziail.ro/
Stan, C., Bogdan, O. (1971), Judetul Ialomita, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti
Strategia de Dezvoltare a judetului Ialomita 2013-2020
Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Slobozia 2014 -  2023
Ujvari, I. (1972), Geografia apelor Romaniei, Editura Stiintifica, Bucuresti


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!