Proiect Didactic

Extras din proiect

Strategia de învăţare activă pe care se fundamentează demersul paideutic al acestei lecţii sunt proiectul, turul galeriei şi ciorchinele, urmărindu-se încurajarea tuturor elevilor să gândească liber şi deschis.
Activitatea ajută elevii să-şi structureze cunoştinţele şi le stimulează gândirea logică, bazată pe conexiunile dintre idei ca mijloc de a rezuma şi sintetiza cunoştinţele despre Munţii Carpaţi.
Lecţia permite elevilor să descopere noi căi de acces la propriile cunoştinţe, înţelegeri sau convingeri legate de relieful montan din România, serveşte la sistematizarea cunoştinţelor şi la stabilirea de noi conexiuni, individual sau în grup, servind drept cadru pentru comunicarea ideilor grupului (oferă ocazia de a afle asociaţiile şi relaţiile stabilite cu ceilalţi) şi pentru respectarea regulilor. 
Obiective operaţionale:
O1- să identifice ramurile Carpaţilor şi principalele grupe de munţi;
O2- să localizeze pe hartă principale grupe de munţi ale Carpaţilor româneşti;
O3- să descopere cu ajutorul hărţii depresiunile şi trecătorile fiecărei grupe de munți;
O4- să-şi sistematizeze cunoştinţele despre Carpaţi într-un organizator grafic;
O5- să stabilească legătura dintre bogăţiile Carpaţilor şi importanţa lor economică
O6- să descopere frumuseţile munţilor.
Strategii de predare învăţare: 
a) Metode şi procedee: 
I. Metode de comunicare orală: - expozitive: descrierea, explicaţia;
- conversative: conversaţia euristică, problematizarea;
II. Metode de comunicare scrisă: lectura explicativă, lectura independentă;
III. Metode de explorare a realităţii: - mijlocită: demonstraţia, turul galeriei;
IV. Metode bazate pe acţiune: - bazate pe acţiune reală: exerciţiul, concursul;
- de simulare: jocul didactic;
V. Metode de raţionalizare a învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele, metoda 
ciorchinelui, turul galeriei. 
b) Mijloace şi materiale didactice: - Harta României, Atlas geografic; Planșe (Munții Carpaţi), vederi, fişe de lucru, calculator, prezentări în Power Point, fişe cu ciorchinele şi fragmente din texte literare, atlas zoologic, legende, ghicitori, foarfeci, lipici.
c) Moduri de organizare a învăţării: pe grupe, frontal, individual. 
Resurse informaţionale: 
– Bogoescu C. Dabija A. Sanielevici „Atlas zoologic”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Oradea, 2006;
– Curriculum Naţional; 
– Îndrumător pentru utilizarea manualului de Geografia României, cl. a IV-a, Ed. Aramis;
– Lecturi istorico- geografice - antologie de texte- clasa a III-a şi a IV-a, Ed. Aramis;


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect Didactic.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!