Acidul Benzoic E-210

Cuprins proiect

Cuprins
CAPITOL I.
Fişa aditivului 5
CAPITOL II.
1. Acidul benzoic 11
2. Istoricul acidului benzoic 11
3. Proprietăţi fizice şi chimice 12
4. Sinteza acidului benzoic 14
5. Prepararea industrială al acidului benzoic(E-210) 16
6. Domenii de utilizare şi limite alimentare ale conservantului 19
7. Privire sinoptică asupra aditivului 21
8. Teste de stabilire al limitelor 23
8.1. Arsen 23
8.2. Metale grele 26
8.3. Testul plumbului 28
CAPITOL III.
PARTE TEHNOLOGICĂ 32
BIBLIOGRAFIE 34


Extras din proiect

Caracterizaţi complet aditivul alimentar “Acidul benzoic E-210”. Să se dimensioneze tehnologic obţinerea şi utilizarea aditivului mai sus menţionat, la alegere, într-o procesare alimentară întâlnită.
CAPITOL I. 
Fişa aditivului
(Material Safety Data Sheet)
Acidul benzoic E – 210
Secţiunea 1. Identificarea produsului chimic şi al companiei
Denumire produs: acidul benzoic
Cod catalog: SLB3664, SLB2827
Număr CAS: 65-85-0
RTECS: DGO875000
Denumire de inventar: acid benzoic
CI: nu este disponibil
Formulă chimică: C6H5COOH
Informaţii : Sciencelab.com, Inc. 14025 Smith Rd. Houston, Texas 77396 , tel:1-703-527-3887 ; - vânzări US: 1-800-901-7247
- vânzări internaţionale: 1-281-441-4400
Secţiunea 2. Identificarea compoziţiei şi a ingredientelor
Compoziţie: 
Denumire: acidul benzoic
Număr CAS: 65-85-0
Greutate procentuală: 100
Date toxicologice asupra ingredientelor: acidul benzoic LD50: 1700 mg/kg [şobolan]. 1940 mg/kg [şoareci]. 2000 mg/kg
[Dog]. DERMAL (LD50): Acut: 10000 mg/kg [iepure].
Secţiunea 3. Identificare produsului
Efecte potenţiale acute asupra sănătăţii: Periculos în caz de contact cu pielea (devine iritant), contact cu ochii (iritant) şi în caz de inhalare. 
Efecte potenţiale cronice asupra sănătăţii: 
Efecte cancerigene: nu sunt disponibile date
Efecte mutagene: nu este disponibil
Efecte teratogene: nu este disponibil
Dezvoltarea toxicologică: nu este disponibil
Substanţa este toxică pentru, plămâni, system nervos membrane mucoase.
Expunerea repetată sau prelungită la substanţă pot cauza degradarea organelor în cauză. 
Secţiunea 4. Măsuri de prim ajutor
Contactul cu ochii:
Se verifică şi se elimină orice rămăşiţă rămasă în ochi. Se spală imediat cu apă călduţă abundent timp de 15 minute, în toată această perioadă se menţin ochii deschişi.
Contactul cu pielea:
După ce a avut loc un contact cu pielea, se spală imediat cu apă în abundenţă. Se spală cu atenţie rana şi în împrejur cu apă şi nu cu săpun non – abraziv. Se gestionează cu grijă în vederea curăţirii totale al porţiunii de piele. Poate fi folosit şi apă rece. Porţiunea de piele iritată se acoperă cu emolient. Dacă persistă iritarea se trece la o vizită medicală.
Contact mai serios cu pielea:
Se spală cu săpun dezinfectant şi se acoperă porţiunea de piele contaminată cu cremă antibacteriană. Se apelează la o vizită medicală.
Inhalare: Victima se trece într-o încăpere bine ventilată. Se apelează imediat la medic.
Inhalare serioasă: nu sunt disponibile date
Ingestie: Nu se induce vomă. Se scapă de echipamente care ar putea stânjeni comoditatea individului, cum ar fi: guler, cravată, curea etc. Dacă victima nu răspunde se apelează la respiraţie gură în gură (resuscitare gură în gură). Se apelează imediat la medic.
Ingestie serioasă: nu este disponibil material.
Secţiunea 5. Date despre prevenirea incendiilor şi al exploziilor
Inflamabilitatea produsului: se poate aprinde.
Temperatura de auto-aprindere: 574°C (1065.2°F)
Limite de flamabilitate: 121°C (249.8°F).
Riscuri de aprindere în prezenţa altor substanţe: nu se aplică
Produse de combustie: oxizi de carbon.
Riscuri de explozie în prezenţa altor substanţe: 
Riscul de explozie al produsului în prezenţa impactului mecanic: nu este disponibil
Riscul de explozie al produsului în prezenţa deversării statice: nu este disponibil
Mediu de combatere a incendiilor: nu este disponibil
Observaţii specifice asupra riscurilor de aprindere: indisponibil
Observaţii specifice asupra riscurilor de explozie: nu este disponibil.
Secţiunea 6. Măsuri în caz de deversare accidentală
Deversare în cantităţi mici: Se folosesc ustensilele apropiate pentru strângerea şi eliminarea particulelor, pulverilor în containerul special destinat pentru acest scop. Se curăţă porţiunea de deversare cu apă sau cu alte soluţii conform reglementărilor autorităţilor locale. 
Deversare în cantităţi mari: se foloseşte o lopată pentru a pune materialul deversat în containerul special destinat pentru acest scop.


Fisiere în arhivă (1):

  • Acidul Benzoic E-210.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!