Acidul Izoascorbic

Extras din proiect

SECŢIUNA I. IDENTIFICAREA PRODUSULUI CHIMIC ŞI A COMPANIEI PRODUCĂTOARE
Denumire produs: acid izoascorbic
Codul produsului: 413710
Numărul CAS: 89-65-6
Formula formula chimică: C6H8O6 
Sinonime: Isovitamin C; D-araboascorbic acid; D-erythro-Hex-2-enonic acid, gamma-lactone; D-Isoascorbic Acid 
Folosirea acidului izoascorbic: antioxidant alimentar
Numărul de identificare: nu există
Distribuitor: CITADEL INTERNATIONAL CORP
105 SAXON WOODS ROAD
SCARSDALE, NEW YORK
USA ; 10583-7803
1-800-424-9300
SECŢIUNEA II. COMPOZIŢIA PRODUSULUI
Denumirea chimică: acid izoascorbic sau erisorbat
Numărul CAS: 89-65-6
Procent la greutate: minim 99%
Simbol: Xi (European)
SECŢIUNEA III. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Căi de intrare:
În cazul contactului cu pielea – expuneri repetate pot cauza iritaţii ale pielii. 
Se poate prin absorţia pielii – nu sunt date exacte
Contactul cu ochii – produce iritaţii doar în contactul direct cu aceştia
Inhalare – poate irita tractul respiratoriu
Efectele acute – se referă căile de intrare în organism
Efectele cronice – se pot produce anumite reacţii de-a lungul timpului în cazul expunerilor repetate.
S26 – în cazul contactuli cu ochi se spală imediat cu apă din abundenţă, şi se face un control la medic. Este posibil să şi explodeze în caz de incendiu, aruncând praf de substanţă în aer.
Echipamentul de protecţie: ochelari, halat de laborator
SECŢIUNEA IV. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Contactul cu ochii: se spală cu apă din abundenţă şi şe continuă spalarea aproximativ 15 minute. A nu se folosi alifie . Se consultă un oftamolog dacă persistă iritaţia.
Pielea: dacă este necesar să se îndepărtează hainele şi pantofi. Partea de piele contaminată se spală cu apă din abundenţă timp de 15 minute dar fără săpun abraziv. Acoperiţi pielea iritată cu o cremă emolientă. Se acordă o atenţie deosebită la spălarea tăieturilor în piele şi a cutelor. Hainele contaminate se spală înainte de refolosire.La un contact agresiv se spală pielea cu săpun dezinfectant după care se acoperă zona respectivă cu o cremă antibacteriană.Se consultă apoi medical de specialitate. 
Ingestie: a nu se induce vărsături în caz de ingestie.Produce scaderi în scăderi în greutate.Dacă victima nu respiră se resuscitează prin respiraţie gură la gură. Se cere ajutor medical.
Inhalarea: se mută victima la aer rece, dacă starea persistă se cere ajutor medical.
SECŢIUNEA V. MĂSURI DE COMBATEREA INCENDIILOR
Punct de aprindere: Se poate aprinde la temperaturi ridicate sau în contact cu o sursă de foc. Poate forma flacără în mixură cu aerul. Se face o ventilare destul de puternică
Media de extincţie: se foloseşte pulbere de apă, chimicale uscate, dioxid de carbon sau spomă chimicală, sau ori ce alt mijloc de stingere a incendiilor.
Metode speciale pentru stingerea incendiilor: pompierii ar trebui să poart echipament de protecţie şi aparate pentru respiraţi aprobate de NIOSH.
Protecţia pompierilor: trebuie să poarte echimant special şi aparat de respirat (tub de oxigen). 
SECŢIUNEA VI. PROCEDURI DE ÎMPRĂŞTIERE ŞI SCURGERE
Se iau următoarele măsuri: se folosesc echimante speciale de protecţie. Apoi se curăţă foarte bine locul afectat. Se evacuează tot personalul.. Materialul se absoarbe cu materiale adecvate şi se depozitează în containere. 
SECŢIUNEA VII. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
Precauţii se iau în cazul manipulări şi depozitări:
- nu se depozitează împreună cu oxidanţi, baze puternice, amine, carbonaţi, şi metale alkaline
- se depozitează în locuri uscate, şi se ţine în containăre sigilate, pentrua se preveni contaminarea şi evaporarea.
- Se ambalează în pungi de hârtie.
- se minimalizează praful generat de aceasta, şi acumulările de praf. Se evită inhalarea de praf, vapori sau gaz. Se evită contactul cu ochi şi pielea. Se depoziteză înt-un loc răcoros şi uscat, în contanăre închise ermetic. 
SECŢIUNEA VIII. CONTROLUL EXPUNERII
Limitele expunerii în aer: nu au fost stabilite
Măsuri ale inginerilor: trebuie să prevină praful printr-o ventilaţie bună
Sistemul de respiraţie: se foloseşte sistemul de respiraţie: NIOSH/OSHA
Echipament de protecţie: Mănuşi de protecţie: gumă, neopren, PVC sau ceva echivalent. 
Protecţia ochiilor: se folosesc ochelari, şi ceva cu ce să se acopere întraga faţă, pentru a nu fi atacată faţă de aruncări de soluţie fierbinte.
Protecţia corpului: angajaţii trebuie dotaţi cu echipament de protecţie, cu haine impermeabile, cu mănuşi şi cisme de cauciuc.
Mănuşi: trebuie să reziste la acizi
Protecţia de respiraţie: NIOSH/MSHA
Ochelarii de protecţie: trebuie să fie siguri din punct de vedere chimic
Hainele: de tipul halatului trebuie să reziste la interacţiunea cu substanţele
SECŢIUNEA IX. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
Din punct de vedere fizic: solid
Este higroscopic
Miros: nu are un miros specific
Forma: este alb, sub formă de granule pudră, foarte acid
PH: N/A
Flashpoint: nu este aplicat
Limita maximă de aprindere: necunoscut
Limita minimă de aprindere: N/A
Proprietăţile explozive: risk de explozie clasa 1
Punctul de topire: 165-172 0C
Punct de fierbere: N/A
Punct de îngheţ: N/A
Temperatura de aprindere: 339 0C
Degradare: la 140 0C
Presiunea vaporilor (mmHg): N/A
Densitatea vaporilor: (aer=1): N/A
Greutatea specifică: 1,601
% volatilitate: N/A


Fisiere în arhivă (1):

  • Acidul Izoascorbic.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!