Cheltuielile unei fabrici de lactate fermentate

Cuprins proiect

Introducere 2
1. Caracteristica întreprinderii proiectate 3
2. Justificarea volumului de vînzări prin cercetări de piață 8
3. Capacitatea de producție. Volumul de producție 9
4. Resursele material-energetice 11
5. Resursele umane și remunerarea muncii 12
6. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii 17
Concluzii 19
Bibliografie 20


Extras din proiect

Introducere
Managementul este procesul de conducere nemijlocită a unei organizații în scopul atingerii obiectivelor ei. Cuvîntul “management” este un cuvînt american care nu poate fi tradus în alte limbi dar este preluat și utilizat. La origine acesta are cuvîntul manus ceea ce ar însemna mănuirea hățurilor la caii ce trag o căruță, în limbaj modern din engleză “to manage” înseamnă a ține un cal de frîu, a administra, a duce ceva la bun sfîrșit, iar în limba franceză „manager” înseamnă a dirija, a organiza o afacere sau un serviciu.
Managementul are patru funcții de bază:
1. Planificarea și stabilirea obiectivelor și căilor de atingere a lor;
2. Organizarea și repartizarea responsabilităților pentru realizarea sarcinilor, crearea sistemului de conducere;
3. Motivarea și inițierea angajaților în activitate, crearea imboldurilor pentru o activitate productivă;
4. Controlul, evaluarea și compararea rezultatelor cu cele planificate.
Managementul ca proces operează cu cîteva elemente fundamntale: 
1. Resurse umane;
2. Resurse materiale;
3. Resurse financiare;
4. Resurse informaționale.
Deci, scopul final al managementului este de a asigura profitabilitatea situației prin raționalizarea activității ei. Managementul este necesar în crearea condițiilor pentru funcționarea reușită a organizației din considerente ca profitul să fie rezultatul activității ei.
Industria laptelui ocupă un loc deosebit în industria alimentară a sectorului agroindustrial. Această poziţie este condiţionată de faptul că materia primă în industria laptelui o prezintă laptele, care de sine stătător, este un produs alimentar biologic foarte preţios. Laptele, ca materie primă, este un produs „voluminos şi greu”, care se obţine zilnic, dar se păstrează un timp scurt şi cu costuri mari. Calitatea acestei materii prime este influenţată de mai mulţi factori şi în primul rînd de condiţiile de obţinere şi tratament primar în gospodăriile furnizoare, de aceea în legislaţia privind calitatea laptelui materie primă trebuie să fie incluse criterii concrete şi multilaterale în comparaţie cu alte produse. 
Laptele este un produs alimentar excelent şi din el se prepară un asortiment foarte variat de produse alimentare, însă pentru a avea materie primă în cantităţi suficiente, producătorul de lapte materie primă trebuie susţinut în permanenţă atît din partea statului, cît şi din partea unităţilor de industrializare a laptelui.
Tehnologia laptelui are ca scop, în primul rînd, păstrarea la maximum a proprietăţilor naturale ale laptelui, de la obţinerea lui în gospodăriile producătoare pînă la realizarea rpodusului finit şi distribuirea prin reţeaua de desfacere. Febricarea produselor lactate reprezintă un proces tehnologic foarte complex, care include diferite operaţii tehnologice bazate pe metode chimice, fizice, microbiologice, biochimice de acţiune asupra materiei prime atît separat cît şi în combinaţie.
În prezentul proiect vom prezenta analiza managerială a unei fabrici de produse lactate fermentate. 
În cadrul proiectului de an sunt prezentate unele aspecte ale prelucrării laptelui sub formă de produse lactate fermentate. Se propune proiectarea acestei fabricii de lapte asigurarea securitatea consumării produselor lactate pentru şcolari din punct de vedere sanitaro-igienic.
1. Caracteristica întreprinderii proiectate
1. Secția de recepționare a laptelui
Colectarea laptelui, se realizeaza în sistem inelar, teritorial de aprovizionare cu materie primă a întreprinderii, reprezentînd zona de colectare. Acest sistem inelar de colectare, permite organizarea transportului şi controlul materiei prime.
Laptele materie prima provine fie din gospodării ţărăneşti fie din ferme. În primul caz, laptele este colectat în puncte sau centre de recepţie-răcire unde se condiţionează pînă la transportul la fabrică, în cel de al doilea caz, se recomandă răcirea laptelui la fermă şi depozitarea lui pînă la ridicarea de către întreprindere.
Volumul laptelui achiziţionat diferă de la un anotimp la altul. Începînd cu primăvara volumul de lapte începe să crească treptat, în această perioadă calitatea laptelui este destul de înaltă, cu un conţinut de grăsime mai înalt în comparaţie cu alte perioade ale anului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cheltuielile unei Fabrici de Lactate Fermentate.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!