Expertiza produselor alimentare

Extras din proiect

Brânza Şvaiţer face parte din categoria brânzeturilor tari. Acest tip de brânza se găseşte în format mare, prezintă de regulă în secţiune “ochiuri” sau găuri de dimensiuni diferite, au o greutate ce variază între 30 şi 100 de kg şi datorită cantităţii ridicate de substanţă uscată conţinută au o durată de conservare îndelungată ce poate depăşi un an. Brânza Şvaiţer prezintă la exterior un înveliş(coajă) de culoare galbenă de diferite nuanţe, netedă, elastică, cu o grosime de cca. 1cm, rezistentă, slab unsuroasă la pipăit şi cu urme de sedilă. La interior pasta este compactă, de culoare gălbuie, omogenă, cu o consistenţă elastică şi fină şi cu o repartirare uniformă a ochiurilor de fermentare, care sunt de diferite mărimi.
1.Laptele natural de vacă 2.Smântâna dulce naturală, 3.Untu 4.Grăsimile Untul si grasimile trebuie păstrate la nu mai mult de 6°C. Laptele folosit la fabricarea brânzeturilor trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate : - să provină de la animale sănătoase, hrănite în mod raţional, cu furaje de bună calitate, care să nu transmită laptelui gust şi miros necorespunzător;- să corespundă din punct de vedere al numărului şi al felului microorganismelor ce le conţine;- aciditatea să fie de 16 – 20 °T-grade Thorner (pentru laptele de vacă) şi de 21 – 25 °T 
Recepţia calitativă şi cantitativă a laptelui
Răcirea laptelui
Pregătirea termică a laptelui
Normalizarea laptelui
Pregătirea pentru închegare
Prelucrarea coagului
Încălzirea a doua
Formarea, presare
Pregătirea brânzei pentru sărare
Sărarea
Mutararea brânzei
Ambalarea brânzei și depozitare
SCURT ISTORIC AL LITIGIULUI
Întreprinderea SC.LACTOFARM.SRL a ambalat la data de 20.11.2009, 50 bucăţi de brânză Şvaiţer a câte 45 de kg fiecare.
La aceeaşi dată, 20.11.2009, întreprinderea a depozitat brânza Şvaiţer în spaţiul de depozitare frigorific, fapt confirmat prin procesul verbal de autorecepţie nr. 345/20.11.2009, domnul Marcu Ruben. Pentru întreg lotul calitatea a fost certificată cu Buletunul de analiză nr.145/20.11.2009, eliberat de laboraturul propriu al socetăţii.
Lotul a fost păstrat în acest depozit timp de 60 de zile, respectiv până la data de 20.01.2010, când întreaga cantitate a fost livrată, conform
scrisorii de trasură, nr. 21/20.01.2010 către societatea SC.CEPA.SRL, conform contractului nr. 23/8.01.2010 respectându-se graficul de livrare. Marfa a fost verificată calitativ şi cantitativ la recepţie, conform datelor din procesul verbal de recepţie nr.12 din 20.01.2010. în aceeaşi dată a fost înregistrat şi buletinul de analiză nr.114, pentru probele analizate prin metode fizico-chimice şi organoleptice de către laboratorul Socetăţii SC.CEPA.SRL.


Fisiere în arhivă (1):

  • Expertiza Produselor Alimentare.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!