Indicatori economici de piață

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 
1.Conţinutul şi volumul părţii economice 6
1.1 Cercetări de marketing 6
1.2 Calculul indicatorilor economici 6
1.2.1 Producerea şi comercializarea producţiei 6
1.2.2 Calculul necesităţilor materiilor prime şi auxiliare cît şi a 
resurselor energetice 8
1.2.3 Planul muncii şi a cadrelor 10
1.2.4 Rezultatele economico – financiare 15
1.2.5 Eficienta investitiilor 16
1.2.6 Tabelul general al indicatorilor tehnico - economici 19
Concluzie 20
Bibliografie 21


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere 
Managementul joacă un rol foarte important în dezvoltarea unei întreprinderi deoarece el rezolvă cele mai importante probleme ale antreprenorilor şi conducătorilor firmelor de producţie, de regulă a celor industriale în special:
- elaborarea strategiei firmei;
- tipurile funcţionale.
Noţiunea de bază în teoria managementului o reprezintă noţiunea de întreprindere.
Întreprinderea sau firma este un agent economic care activează în domeniul producerii bunurilor şi serviciilor destinate vînzării pe piaţă cu scopul de a obţine profit. Întreprinderea este unitatea structurală de bază a economiei de piaţă, care atrage, combină şi utilizează factorii de producţie în scopul producerii şi comercializării bunurilor economice (prestării serviciilor) pentru a satisface cerinţele consumatorilor şi a obţine profit. 
Funcţia principală a firmelor este producerea bunurilor materiale şi oferirea unor servicii destinate pieţei.în aşa mod firmele alcătuiesc sectorul productiv al economiei de piaţă.
După formele de proprietate în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea întreprinderile de stat, private, colective şi mixe (cu capital străin).
După sfera de activitate agenţii economici îşi desfăşoară activitatea în agricultură, industrie, finanţe, comerţ şi altele.
O importanţa mare în cadrul industriei de panificaţie existente în Republică, îl ocupă S.A.„Franzeluta” unde se produc produse de panificaţie ,produse de franzelărie, paste făinoase şi produse de cofetărie.
Activitatea de obţinere a produselor de panificaţie, reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului, şi totodată una din ramurile principale ale industriei alimentare.
Avînd în vedere importanţa pe care o au produsele de panificaţie în satisfacerea cerinţelor de hrană ale consumatorilor, industria de panificaţie a cunoscut în decursul timpului o dezvoltare susţinută, ceracterizată prin aplicarea unor procedee şi tehnologii noi de fabricaţie, extinderea gradului de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, lărgirea gamei sortimentale, prin realizarea de noi produse în concordanţă cu tendinţa şi cerinţele consumatorilor, asigurarea îmbunătăţirii valorii nutritive şi calităţii produselor de panificaţie.
Preocuparea de bază a specialiştilor din industria de panificaţie, o constituie aplicarea în acest sector, a celor mai noi metode, procedee şi tehnici, care să asigure obţinereape cale mecanizată, industrială a produselor de calitate superioară, bine afînate, cu porozitate crescută, cu gust şi aromă plăcute, cu valoare alimentară ridicată, care să se menţină mult timp în stare proaspătă.
Pe plan mondial,un număr tot mai mare de specialişti, organisme şi instituţii specializate întreprind studii şi desfăşoară ample cercetări în vederea definitivării şi aplicării în industria de panificaţie, atît a procedeelor, tehnologiilor cît şi a celor mai buni amelioratori, care să asigure obţinerea unor produse de calitate şi în sortimente adoptate de specificul local, la gustul consumatorilor şi în acelaşi timp să se înscrie în linia generală de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei de fabricaţieîn domeniu.
Modernizarea continuă a producţiei din industria de panificaţie prin aplicarea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii contemporane, presupune eforturi din partea specialiştilor care trebuie să-şi perfecţioneze cunoştinţele, atît din experienţa zilnică cît şi din însuşirea rezultatelor ştiinţifice în domeniu.Deşi productivitatea şi sortimentul acestei întreprinderi este foarte mare şi bogat, ei nu se opresc aici şi ne încîntă în permanenţă cu noi şi noi produse de calitate superioară şi pe placul tuturor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Indicatori Economici de Piata.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Valentin Sverdlic „ Proiectarea de diplomă”, Editura UTM, Chişinău, 2002
2. Nicolae Ciornîi , Ilie Blaj „ Economia firmelor contemporane”, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
3. Iuliu Țurcan „Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentului economic al tezei de licență”, Chișinău-U.T.M., 2009.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!