Instalații automate în industria alimentară

Extras din proiect

MEMORIU JUSTIFICATIV
Problema economica de prima inportanta si anume, asigurarea unei abundente de produse de toate tipurile se poate realiza numai prin marimea considerabila a productivitatii muncii în toate domeniile productiei.
Una din caile principale de crestere a productivitatii este accelerarea progresului tehnic.
Industria alimentara este o ramura inportanta a economiei nationale.Ca si în celelalte ramuri, principalele directii ale progresului tehnic în industria alimentara sunt: mecanizarea complexa a proceselor grele, automatizarea tehnologiei si a controlului productiei.
Pentru utililarea intreprinderilor noi din industria alimentara si pentru modernizarea celor existente, trebuie create masini, aparate, automate si linii automate noi.
Necesitatea unei asemenea diversitati de utilaj e ceruta de urmatoarele inprejurari:
-produsele alimentare au proprietati fizice,mecanice si chimice diferite
-întreprinderile industriei alimentare au capacitati diferite(exista intreprinderi de inportanta locala si combinate de capacitati foarte mari)
-perfectionarea în continuare a tehnologiei intreprinderilor din industria alimentara necesita crearea unor masini noi si celor existente, pe baza realizarilor noi în stiinta si tehnica
-pentru mecanizarea preambalarii si ansamblarii produselor în ambalaje cu bucata, este nevoie de un mare numar de masini automate si linii automate
În acest sens, masinile si utilajele din industria alimentara sunt masini de lucru destinate pentru efectuarea unor operatii diversificate în cadrul proceselor de productie, în conformitate cu cerintele tehnico-economice inpuse fiecarei lucrari in parte.
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
Instalatiile din industria alimentară şi alimentaţie publică sunt maşini de lucru utilizate pentru efectuarea unor operaţiuni diversificate în cadrul procesului de producţie.
Aceste maşini trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:
1 realizarea unor operaţiuni de calitate superioară;
2 consumuri energetice reduse iar costurile pe unitatea de produs să fie cât mai mici;
3 posibilitatea creşterii gradului de automatizare a unor operaţiuni din cadrul proceselor de producţie;
4 creşterea productivităţii muncii;
5 deservirea instalatiilor să fie cât mai facilă;
6 instalatiile să fie prevăzute cu aparatură de măsură şi control a funcţionării acestora;
7 liniile tehnologice să fie prevăzute cu dispozitive de siguranţă care să permită blocarea lor în cazul defectării unei maşini.
Clasificarea instalatiilor tehnologice se poate face după următoarele criterii principale:
a) După ciclul de lucru se împart în:
1 instalatii cu acţiune sau funcţionare continuă;
2 instalatii cu acţiune sau funcţionare periodică.
b) După tipul acţiunii se împart în: 
1 instalatii cu acţiune mecanică asupra produsului (cu schimbarea formei şi dimensiunilor) 
2 instalatii cu acţiuni fizico-chimice ale produselor).
c) După gradul de automatizare se împart în: 
1 instalatii fără elemente de automatizare la care cea mai mare parte din operaţiuni sunt realizate prin intervenţia omului (încărcare, descărcare, deplasare, etc) 
2 instalatii semiautomate la care procesele tehnologice sunt realizate automat iar procesele auxiliare (transport, control) sunt realizate manual 
3 instalatii automate la care atât procesele tehnologice cât şi cele auxiliare sunt realizate automat.
d) După tipul operaţiunii executate se împart în: 
1 instalatii pentru mărunţire;
2 instalatii pentru amestecare;
3 instalatii pentruspălare;
4 instalatii pentrudozare;
5 instalatii pentru ambalare;
e) După numărul de operaţiuni executate se împart în:
1 instalatii individuale (care execută o singură operaţiune);
2 instalatii complexe (care execută operaţiuni complexe);
Sistema de maşini trebuie să acopere toate operaţiunile din cadrul procesului de producţie. Această sistemă se bazează pe analiza unor factori:
1 tehnico – organizatorici – gruparea raţională a agregatelor de producţie, mecanizarea proceselor de producţie, automatizarea controlului, etc;
2 tehnologici – proprietăţile materiei prime, caracterul proceselor de producţie;
3 energetici – echilibrul permanent între material şi energie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instalatii Automate in Industria Alimentara.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!