Managementul mediului ISO 14001

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere . 3
1 Ce este ISO 14001 .. 4
2 Dezvoltarea seriei de standarde ISO 14000. ISO 14001:2004 VS ISO 14001:2015 .. 9
3 Care sunt cerintele ISO 14001? 11
4 Scopul si beneficiile implementarii standardului ISO 14001:2015 .. 13
5 Importanta certificarii sistemului de management 14
BIBLIOGRAFIE .. 17


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Managementul .i raportarea impactului asupra mediului al practicilor comerciale a evoluat rapid ca o problema semnificativa pentru organiza.iile din intreaga lume industrializata. Astfel de evolu.ii au condus la randul lor la evolu.ia auditurilor de mediu ca parte a procesului de asigurare a unei responsabilita.i de mediu adecvate par.ilor interesate relevante. Pana in prezent, industria auditului de mediu este inca in faza incipienta .i ,,natura pie.ei .i competen.ele de a opera in aceasta sunt deficitare .i imature" (Power 1996, 124). Acest lucru a oferit o oportunitate pentru grupuri de interese profesionale divergente de a-.i promova in mod activ propriile abilita.i .i forme de ,,know how" (Armstrong 1985), in incercarea de a domina, cel pu.in, .i, cel pu.in, de a ob.ine o parte din mediul a.teptat. piata de audit. Profesia interna.ionala de contabilitate a fost destul de vocala, cel pu.in in propria literatura, in revendicarile sale pentru un rol central pentru contabili in proiectarea .i desfa.urarea auditurilor de mediu. O astfel de auto-promovare (Lightbody, 2000).
Standardul ISO 14001 in sine este relativ scurt (aproximativ opt pagini) .i, include doar 16 sau 17 cerin.e discrete, dar este adesea in.eles gre.it .i interpretat gre.it. In general, este necesar sa se clarifice faptul ca ISO 14001 este un standard de proces, nu un standard de performan.a. Deci, nu exista anexe detaliate care sa specifice limitele emisiilor sau dispozi.ii care sa articuleze obiectivele de performan.a care se gasesc in acest standard (Feldman, 2012).
Auditul de mediu este o parte integranta a managementului de mediu .i este, in special, o cerin.a majora a standardelor pentru sistemele de management de mediu (EMS). Pe masura ce accentul se deplaseaza de la obiective pur de mediu catre capacitatea de sus.inere (cuprinzand dimensiuni sociale, etice .i economice), auditul de mediu incepe sa i.i asume un rol .i mai mare. In contextul auditului de mediu, acest lucru are legatura cu interesul ca performan.a de mediu sa fie, in mod necesar, extinsa dincolo de grani.ele unei companii sau organiza.ii la furnizori, clien.i .i utilizatori (Auditing in Environmental Management).
(Advisiera)
4
1 Ce este ISO 14001
ISO 14001 este standardul interna.ional care specifica cerin.ele pentru un sistem eficient de management de mediu (EMS). Acesta ofera mai degraba un cadru pe care o organiza.ie il poate urma, decat stabilirea cerin.elor de performan.a de mediu (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).
Parte a familiei de standarde ISO 14000 privind managementul mediului, ISO 14001 este un standard voluntar pe care organiza.iile il pot certifica. Integrarea acestuia cu alte standarde de sisteme de management, cel mai frecvent ISO 9001, poate ajuta in continuare la realizarea obiectivelor organiza.ionale (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).
Organiza.ia Interna.ionala pentru Standardizare (ISO) define.te un sistem de management de mediu ca ,,parte a sistemului de management utilizat pentru gestionarea aspectelor de mediu, indeplinirea obliga.iilor de conformitate .i abordarea riscurilor .i oportunita.ilor". Cadrul din standardul ISO 14001 poate fi utilizat in cadrul unei abordari plan-do-check-act (PDCA) pentru imbunata.irea continua (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).
ISO 14001: 2015 poate fi utilizat de orice organiza.ie care dore.te sa infiin.eze, sa imbunata.easca sau sa men.ina un sistem de management de mediu pentru a se conforma politicii .i cerin.elor sale de mediu stabilite. Cerin.ele standardului pot fi incorporate in orice sistem de management de mediu, masura in care se poate intampla acest lucru este determinata de mai mul.i factori, inclusiv industria organiza.iei, politica de mediu, ofertele de produse .i servicii .i loca.ia.
ISO 14001: 2015 este relevant pentru toate organiza.iile, indiferent de dimensiune, loca.ie, sector sau industrie (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).
Cea mai recenta versiune a cerin.elor sistemului de management de mediu a fost publicata in 2015 .i este denumita ,,ISO 14001: 2015". Standardul a fost agreat de majoritatea .arilor membre ale UE inainte de a fi lansat .i actualizat .i, ca atare, a devenit un standard recunoscut pe plan interna.ional, acceptat de majoritatea .arilor din intreaga lume.
1.1 Sursa foto: (Attribution-ShareAlike, Creative Commons - Wikipedia)
Intr-un sondaj de certificare al ISO 14001 realizat la sfar.itul anului 2017, numarul companiilor care au implementat un sistem de management de mediu ISO 14001 arata o tendin.a stabila la nivel mondial. Mai jos sunt rezultatele din perioada anterioara de 6 ani (Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy).


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul mediului ISO 14001.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

14001Academy - ISO 14001 Knowledge base. (n.d.). Retrieved 03 20, 2021, from https://advisera.com/14001academy/knowledgebase/plan-do-check-act-in-the-iso-14001-standard/
Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://advisera.com/14001academy/what-is-iso-14001/
Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy 2. (n.d.). Retrieved 03 14, 2021, from https://advisera.com/14001academy/knowledgebase/list-of-mandatory-documents-required-by-iso-140012015/
Advisiera. (n.d.). Retrieved from https://advisera.com/14001academy/blog/2020/01/21/history-of-iso-14001-why-is-it-so-popular/
Attribution-ShareAlike, Creative Commons - Wikipedia. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://ro.qaz.wiki/wiki/ISO_14000#Development_of_the_ISO_14000_series
Auditing in Environmental Management. (n.d.). 19.
Bizoo. (n.d.). Retrieved from https://www.bizoo.ro/firma/esqcertromania/vanzare/17654595/certificat-iso-14001
Feldman, I. R. (2012). ISO Standards,Environmental Management Systems, and Ecosystem Services. 12.
ISO - ISO 14001:2015 Environmental management systems --Requirements with guidance for use. (n.d.). Retrieved 03 17, 2021, from https://www.iso.org/standard/60857.html
ISO UPDATE - Information, Resources and Updates for the Standards and Certification Industry. (n.d.). Retrieved 03 13, 2021, from https://isoupdate.com/resources/5-reasons-iso-14001-certification-important/
iso.org. (n.d.). ISO 14001 - ISO 14001 KEY OF BENEFITS. Retrieved 03 18, 2021, from https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf
ISO14001.com.au - ISO 14001 REQUIREMENTS. (n.d.). Retrieved 03 14, 2021, from http://www.iso14001.com.au/iso-14001-requirements.html
Lightbody, M. (2000). Environmental auditing: the audit theory gap. 20.
OMNEX. (n.d.). OMNEX 2015 driving worldwide business excellence. Retrieved 03 18, 2021, from https://www.omnex.com/sustainability/gettingstarted.html
SGS ROMANIA SA-STANDARDUL ISO 14001: REVIZIA DIN 2015. (n.d.). Retrieved 03 17, 2021, from https://www.sgsgroup.ro/ro-ro/energy/quality-health-safety-and-environment/environment/iso-14001-2015-revision
18
Virospack. (n.d.). Retrieved from https://virospack.com/iso14001-environmental-management-system/
What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://asq.org/quality-resources/iso-14001


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!