Tehnologia Morăritului

Extras din proiect

- TEHNOLOGIA MORĂRITULUI
Morăritul este cunoscut din cele mai vechi timpuri, fiind într-o evoluţie permanentă paralel cu dezvoltarea tehnico-economică a societăţii umane.
În alimentaţia omului produsele de panificaţie şi pastele făinoase (obţinute din făină – produsul finit din moară) ocupă un loc important – 15-30% din totalul alimentelor consumate.
De asemenea, produsele secundare rezultate în industria morăritului – tărâţa şi germenii – constituie materia primă pentru prepararea multor alimente.
Întreprinderile de morărit, indiferent de materia primă prelucrată şi de capacitatea de producţie, sunt alcătuite din următoarele secţii:
- silozul de cereale;
- secţia de curăţire şi condiţionare;
- moara propriu-zisă;
- secţia de omogenizare;
- secţia de ambalare şi depozitare;
- laboratorul de analize fizico-chimice;
- secţia de întreţinere şi reparaţii;
- conducerea tehnico-economică a unităţii,
fiecare secţie având un rol bine definit în desfăşurarea procesului tehnologic.
Procesul de transformare a cerealelor în făină şi subproduse se desfăşoară după următoarea schemă (fig.1):
Fig.1 Schemă de legături între secţiile morii.
Cerealele depozitate în siloz sunt transferate în curăţătorie iar din aceasta în moara propriu-zisă, unde cerealele sunt transformate în produse finite. Din moară, făina trece la omogenizatoare iar tărâţa şi germenii la ambalat în depozite. De la omogenizatoare, făina merge la depozit, iar din depozit la expediere spre beneficiari.
Trecerea dintr-o secţie în alta se face prin intermediul instalaţiilor de transport, cantităţile transferate fiind măsurate cu cântare automate.
Calitatea cerealelor, a produselor intermediare şi finite este controlată de laborator.
Funcţionalitatea utilajelor din toate secţiile este urmărită de secţia de întreţinere, fie de la tabloul sinoptic al întregii unităţi de morărit, fie de la tablourile existente pe fiecare secţie.
Secţia tehnico-administrativă urmăreşte şi îndrumă activitatea de morărit-aprovizionare, producţie, întreţinere şi livrare.
1. PREGĂTIREA CEREALELOR PENTRU MĂCINIŞ.
SEPARAREA IMPURITĂŢILOR. CONDIŢIONAREA CEREALELOR
Operaţiile tehnologice de pregătire a grâului pentru măciniş efectuate la recepţie şi depozitare în siloz continuă în curăţătorie cu eliminarea impurităţilor şi condiţionare, după schema din figura 2.
Prin curăţire se înţelege eliminarea impurităţilor din masa de cereale iar prin condiţionare tratarea boabelor cu apă sau cu apă şi căldură.
Principiul eliminării impurităţilor prin diferite operaţii tehnologice se bazează pe diferenţa dintre proprietăţile fizice ale grâului şi impurităţilor.
Condiţionarea modifică parţial coeziunea endospermului şi însuşirile elastice ale cojii.
Fluxul tehnologic din curăţitorie cuprinde următoarele utilaje:
- pentru eliminarea impurităţilor libere din masa de cereale:
- separatoare-aspiratoare de moară;
- separatoare de pietre;
- trioare;
- maşini de spălat şi magneţi;
- pentru eliminarea impurităţilor existente pe suprafaţa boabelor:
- maşini de descojit;
- maşini de periat;
- maşini de spălat;
- pentru condiţionarea cerealelor:
- aparate de udat;
- coloane de condiţionare;
- pentru măsurarea cerealelor în curăţătorie:
- cântare automate;
- aparate de procentaj;
- pentru transport:
- de jos în sus: cu elevatoare sau pneumatic;
- pe orizontală: cu şnecuri
- pe verticală şi înclinat de sus în jos: prin conducte


Fisiere în arhivă (1):

  • Tehnologia Moraritului.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!