Republica Moldova din 1990-2010

Extras din proiect

Aşezarea geografica:
Localizare: Europa de Est,Nord-Estul României.
Suprafaţa: Totală :33.843 km2 din care 472 km2 sunt apa- mai ales fluviile Dunărea şi Nistru, râurile Prut şi Răuţ si lacurile Beleu, Bâc şi Dracele, deci Republica Moldova nu are ieşire la mare, portul pe Dunărea în Giurgiuleşti asigură servirea transportului maritim.
Lungimea frontierelor: 
Totală: 1.389 km 
Ţari cu care se invecinează: România-450 km,Ucraina-939 km
Ziua naţionala: Ziua Independenţei,27 august 1991
Participarea la organizaţii internaţionale:ONU,OSCE,UNESCO,UNCTAD,UNIDO,BERD,PNUDOECD,FMI,CEMN,FAO,UE,CSI,GATT,Intelsat,Interpol. 
Condiţii economice
Republica Moldova are un climat favorabit si teren arabil bun,dar nu are bogăţii ale subsolului.Ca urmare,este dependentă in mare masură de agricultură,pomicultură,viticultură,legumicultură şi cultivarea tutunului.Trebuie să importe petrol,cărbune şi gaz natural.
Lipsa resurselor de energie a contribuit la un declin pronunţat al producţiei,o data cu desprinderea de Uniunea Sovietica,guvernul a facut progrese constante in ceea ce priveşte reforma sa economică.FMI a numit Republica Moldova ca fiind un model pentru ţările din CSI.
1990
1.Izbucnirea conflictului în Transnistria-pierderea controlului asupra acestei regiuni-inregistrarea unui decalaj politic-economic
2. anul 1990 în republică a fost produsă energie electrică - 16,8 mlrd. kWh 
1991
27 august 1991 în decursul procesului de destrămare a URSS-ului (Uniunii Sovietice) în state naționale, Republica Moldova și-a declarat independența, devenind un stat-membru al ONU 
Aderarea la CSI-menţinerea a pieţei “tradiţionale” concomitent cu o adaptare la concurenţa pieţelor occidentale;
CSI-reprezinta cea mai importanta piaţă de desfacere pentru Republica Moldova s-au dublat atingând aproximativ 300 milioane $. 
27 august 1991, in centrul Chisinaului a fost convocata Marea Adunare Nationala 
1992
Acordul dintre Guvernul României şi Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor semnat la 14.08.1992 la Bucureşti.
1993
Leul moldovenesc-banii de la cupoane la lei.
23.05.1993-protocol intre guvernatorii bancilor naţionale dintre Romania şi Republica Moldova se prevedea că in relaţiile comerciale bilaterale sunt permise si decontari in monede nationale.
1994
Acord de comerţ liber dintre Romania şi Republica Moldova incheiat la Bucuresti-15 februarie şi constituirea comitetului mixt care avea ca scop gestionarea acordului de comerţ liber dintre cele doua state 
Ajutor economic din partea Romaniei pentru Republica Moldova în urma inundaţilor din luna august.
Aprilie – Moldova aderă la CSI.
29 iulie  – Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
Constituţia Republicii Moldova
TITLUL IV ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI FINANŢELE PUBLICE 
Articolul 126- Economia 
(1) Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă. (2) Statul trebuie să asigure:a) reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile legii;b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;d) stimularea cercetărilor ştiinţifice;e) exploatarea raţională a pămîntului şi a celorlalte resurse naturale, în concordanţă cu interesele naţionale;f) refacerea şi protecţia mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii;h) inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine. 
1995
Runda de confruntări intre ministerul de extern intre Romania şi Republica Moldova pe marginea unor schiţe de negocieri de ordin economic.
FMI declara-Republica Moldova este un model pentru tarile CSI din motivul revenirii rapide pe plan economic.
În anul 1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi Legea instituţiilor financiare. 
În anul 1995 au fost importate în republică în total (pe teritoriu): cărbune - 1026 mii tone sau cu 58% mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent; gaze naturale - 3005 mln.m.c. sau cu 0,6% mai puţin; păcură - 680 mii tone sau cu 38% mai mult; motorină - 312 mii tone (cu 16% mai puţin); benzină - 260 mii tone (cu 22% mai mult); energie electrică - 1997 mln. kW (de 3,2 ori mai mult).
Producţia energiei electrice în anul 1995 a constituit 1066 mln. kWh, ceea ce este cu 7% mai puţin decît în perioada respectivă a anului trecut. Cea mai acută problemă pentru complexul energetic o prezintă datoria enormă de creditor şi debitor.
În anul 1995 Republica Moldova a întreţinut relaţii economice externe cu peste 90 state ale lumii. Exporturile au însumat 635,5 mln. dolari SUA, fiind în creştere cu 26,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Importul a atins cota de 721,4 mln. dolari SUA, crescînd cu 26,4% comparativ cu anul trecut.
1996
Republica Moldova a ocupat locul 22 în ceea ce priveste volumul total al schimburilor comerciale de Romania 180,49 miliarde de dolari SUA din care locul 18 la export 100,65 miliarde de dolari
Locul 27 la import 79,84 miliarde de doloari
Colaborarea inregistrata in domeniul industriei-13 mai cu Romania
1997
Etapa de inceput a reformelor liberalizarea economiei privalizarea în masă,stabilizarea macroeconomica.
Volumul schimburilor comerciale dintre Romania şi Republica Moldova 169 miliarde de dolari.
Creşterea exportului fata de anul 1996.
29 august semnarea la Bucureşti un protocol intre miniştrii finanţelor în România şi Republica Moldova.
În anul 1997 Republica Moldova Republica Moldova pentru prima dată a atins o crestere a Produsului Intern Brut şi a veniturilor reale de catre populaţie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Republica Moldovva din 1990-2010.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!