Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar

Extras din proiect Cum descarc?

Propunătoare: 
Data: 
Școala: 
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Epoci, evenimente și personalități
Subiectul: Ștefan cel Mare
Tipul lecției: predare-învățare
Scop: Familiarizarea elevilor cu informațiile legate de Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei.
Competențe specifice: 
- 1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
- 3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
- 4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
Obiectivele operaționale - pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să plaseze în timp și spațiu domnia lui Ștefan cel Mare;
O2 - să enumere acțiunilor domnitorului care au dus la dezvoltarea Moldovei;
O3 - să identifice cele mai importante evenimente din perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare;
O4 - să stabilească calitățile fizice și morale ale domnitorului pe baza textelor citite;
O5 - să localizeze corect pe hartă teritoriul care se afla sub domnia lui Ștefan cel Mare.
Metode, procedee, tehnici: conversația, explicația, exercițiul, metoda cubului, metoda știu - vreau să știu - am învățat, metoda cubului.
Mijloace de învățământ: videoproiectorul, laptop, fișă de lucru, harta, rebus, fișe, CD cu cântecului ,,Cântecul lui Ștefan cel Mare”
Forme de organizare a activității: frontal, individual. 
Resurse:
temporale: 45 minute, umane: 30 elevi
Desfășurarea lecției:
Nr. crt. Etapele/ secvențele lecției + intervalul de timp alocat Obiective operațio-nale Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Metode, procedee, tehnici Mijloace de învățământ Forme de organizare a activității 
1. Momentul organizatoric
(1 min)
Organizarea sălii de clasă, împărțirea fișelor de lucru, pregătirea materialului didactic necesar lecției și așezarea copiilor la locuri. 
2. Reactualizarea cunoștințelor 
(4 minute)
Se verifică tema pentru acasă din punct de vedere cantitativ și calitativ și se discută despre eventualele probleme întâmpinate în rezolvarea acesteia.
Pentru verificarea cantitativă se trece printre bănci pentru a verifica dacă aceasta a fost scrisă.
Pentru verificarea calitativă se numesc pe rând câțiva elevi care să comunice rezolvarea pentru anumite subpuncte/exerciții din temă. 
,,Ce alți voievozi și domnitori români am studiat până acum?” 
,,Cine a fost Mircea cel Bătrân?” 
,,Ce bătălii a câștigat Mircea cel Bătrân?” 
,,Cine a fost Iancu de Hunedoara?”
,,Ce bătălii a purtat Iancu de Hunedoara cu turcii?”
,,Cine a fost Vlad Țepeș?”
,,Ce a realizat Vlad Țepeș în timpul domniei sale?” Conversația 
Explicația Individual
Frontal Se evaluează corectitudinea temei.
Se evaluează cunoștințele asimilate anterior.


Fisiere în arhivă (1):

  • Stefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Petre, Z., Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corint Educațional, București, 2016;
(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Corint/Partea%20I/#Manual/copertaI)
- M. E. C., Curriculum Național, Programa școlară pentru Istorie, clasa a IV-a, București, 2014;
- R. Leoveanu, N. Pasare, Proiectarea lecțiilor de Istoria românilor în învățământul primar, Editura ,,Grigore Tabcaru”, Bacău, 2000,


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!