Proiecte pentru domeniul Limba Română pagina 1 din 11

doc

Latinitate și Dacism

Istoria limbii române este la fel de controversata ca si cea a poporului român,din doua motive principale: saracimea izvoarelor istorice, în special a celor scrise si interesele politice. Din aceste cauze exista mai multe variante de istoria limbii române, din acestea derivând doua variante de istorie a poporului român. Este interesant de observat ca pentru a impune o varianta sau alta de istorie a poporului, se porneste în mare masura de la istoria limbii acestuia. Astfel se poate spune ca istoria limbii române este chiar mai disputata si controversata decât cea a poporului, deoarece o con... vezi detalii

doc

Simbolismul Bacovian Analogie Baudelaire

Intre idealul romantic al anularii limitelor dintre eu si lume – care aduce cu sine mitul genialitatii si al satanismului – si poetica „transcendentei goale“ a marilor poeti simbolisti si moderni trebuie avuta in vedere, ca un fel de placa turnanta a modernitatii, teoria baudelaireana a „corespondentelor“. Modul in care Baudelaire gindeste functiile poeziei poate fi insa reconstituit nu doar din analiza celebrului sonet, ci si din unele notatii accidentale, risipite prin articolele si fragmentele sale, precum cea de fata: „Intregul univers vizibil nu e decit un depozit de imagini si semne, ... vezi detalii

ppt

Arta portretului și a narațiunii în opera cronicarilor români

Istoriografia in limba română s-a născut odată cu ridicarea noii boierimi, la sfârsitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, in urma părăsirii limbii slavone si ca o consecinţă a tendintei boierimii de a subordona puterea domnească şi a întemeia statul feudal nobiliar. Un rol însemat în dezvoltarea istoriografiei, mai ales a celei moldovene, l-a jucat umanismul târziu al şcolilor iezuite din Polonia, cunoscut de cronicari direct, ca elevi. În literatura istorică medievală românească s-au afirmat personalităţi de talent indiscutabil, fiecare cu stilul său. Întaii noştri... vezi detalii

doc

Fronda în Literatura Intrebelică Orientări Avangardista

AVANGARDA(AVANGARDISM) provine din limba franceză(avant-garde). Termenul este împrumutat din limbajul militar, unde indică un detaşament trimis înainte, într-o misiune deseori riscantă, să exploreze terenul necunoscut. Manifestată în primele decenii ale secolului XX ,caracterizată prin spiritul de frondă, prin negarea violentă a formelor de artă consacrate, prin proclamare a noului. Avangarda se caracterizează prin: activism şi negarea tradiţiei, prin extremism, prin concentrarea asupra creaţiei ca proces si prin absenţa interesului pentru operă, pentru rezultatul acestui proces. Mişcarea d... vezi detalii

ppt

Viața lui Mihai Eminescu

Ce răspundeţi la întrebarea : “Cine a fost Eminescu?”. Ah, veţi spune, este o întrebare uşoară. Cine nu a învăţat la şcoală despre marele poet, şi mai cu voie, mai fără voie a memorat mai mult interpretările diverţilor critici decât poeziile sale. Despre prozatorul sau despre jurnalistul Mihai Eminescu însă la şcoală nu se spune aproape nimic. Pentru cei mai mulţi dintre noi Eminescu este doar un capitol de studiu obligatoriu în manualele de limba română PE 15 IANUARIE se sărbătoreşte in acesti ani, cu aceleaşi declaraţii pompoase ziua de naştere a “Marelui Poet Naţional”, ajuns atât de fa... vezi detalii

doc

Proiect Didactic Scriere - Sunetul K

Data: 29.05.2009 Clasa : I Şcoala cu clasele I-VIII Ruginesti Ĩnvăţătoare: Spulber Oana Elena ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare OBIECTUL: Limba română (Scriere) SUBIECTUL LECŢIEI: ’’Sunetul şi litera K mare de mânã ” TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi SCOPUL LECŢIEI: dezvoltarea şi exersarea muşchilor mici ai mâinii în vederea scrierii; formarea deprinderii de a scrie corect şi lizibil OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte; 4.2. să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte; 4.4. să manifeste interes pentru exprimarea ... vezi detalii

pptx

Rolul literaturii în perioada pașoptistă

Perioada literara situata aprozimativ intre 1830-1860. Incepe odata cu modernizarea rapida si masiva a vietii sociale si culturale in principatele romane , datorita influentelor apusene si se incheie in perioada in care societatea ieseana Junimea favorizeaza aparitia marilor creatori. O prima etapa, cea a ,, deschizatorilor de drumuri”(Gh. Asachi , 1788-1869 ; Ion Heliade Radulescu , 1802-1872) se caracterizeaa in special prin intiative de constituire a institutiilor culturale (presa, teatrul, scoli de diverse profiluri etc.). Incepand din 1840 dupa aparitia Daciei literare prioritara devin... vezi detalii

doc

Polisemia Verbelor

Introducere Actualitatea temei. Polisemia este un fenomen de limbă care constituie una din caracteristicile funda-mentale ale sistemului lexical şi este, în principiu, o urmare a evo-luţiei semantice a cuvântului, mai corect a mutaţiilor semantice. Polisemia sau polise-mantismul e capacitatea cuvântului de a avea mai multe sensuri şi se opune monosemiei sau monosemantismului denumire rezervată pentru cuvintele cu un singur sens(fenomen specific mai ales terminologiei ştiinţifice şi tehnice). În această ordine de idei, urmează să amintim că unităţile lexicale sunt polisemantice numai în dic... vezi detalii

doc

Diversitate în opera mărilor clasici

„Epoca ce urmează, a lui Eminescu, Caragiale şi ceilalţi, duce cultul formei până la exagerare…” În evoluţia sa, literatura română a cunoscut o serie de etape fundamentale, începând cu literatura populară, apogeul acestei dezvoltări fiind marcat de epoca marilor clasici când pe scena vieţii culturale apar numeroase personalităţi, precum Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Ion Creangă. Multiplele prefaceri politice şi social-economice marcate de Unirea Principatelor de la 1859 vor influenţa şi dezvoltarea culturii, a literaturii noastre. Stabilitatea politică... vezi detalii

ppt

Rolul literaturii în perioada pașoptistă

În al doilea pătrar al veacului al XIX-lea, civilizaţia şi cultura din ţările romane încep să se orienteze spre Occident. Redirecţionarea are două cauze importante: pe de o parte criza Imperiului Otoman, iar pe de altă parte, într-un context mai larg european, trezirea conştiinţei naţionale. Independenţa politică şi libertatea naţională devin coordonatele fundamentale ale acestei perioade. Epoca paşoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne, iar prin opera scriitorilor se instaurează un nou climat literar si o nouă stare de spirit. Funcţia literaturii nu mai rămane doar ace... vezi detalii

doc

Comedia

Delimitari terminologice si scurt istoric Genul literar Genul dramatic cuprinde acele opere literare destinate reprezentarii scenice(nu lecturii).De aceea,opera dramatica impune anumite limite privind amploarea in timp si spatiu a actiunii reprezentate.Ideile si sentimentele autorului sunt transmise in mod indirect,prin intermediul actiunii si al personajelor;interventia directa a autorului se reduce la didascalii. Opera dramatica se realizeaza in plan textual prin:dialog(schimb de replici),monolog dramatic(uneori si aparte),iar in plan metatextual,prin indicatiile scenice. *textul dram... vezi detalii

ppt

Cromatică bacoviană și expresia ei plastică

Motto : ”Timpul, care darâma palatele îmbogateste versurile". J.L. Borges Cine deschide cartea acestui poet simbolist gaseste un tablou aparent conventional, un tablou de ,,gen", amplificat însa pâna la grotesc. “Un mod de a maltrata realul este repetitia mecanica prin care Bacovia creeaza o lume de marionete, de papusi de ceara, ce fac salturi grotesti ca niste fiinte dezarticulate” (Nicolae Manolescu) TEME SI MOTIVE Iubirea – ca lege generatoare a vietii – este strabatuta de moarte; iubitele cântau marsuri funebre, iar peste tot unde se afla iubita apar semne care prevestesc moartea:... vezi detalii

doc

Obiceiuri tradiționale

Obiceiurile calendaristice Introducere: Interesul oamenilor s-a indreptat in ultimii ani spre obiceiurile folclorice. Fenomenul acesta se datoreste incărcăturii valorice pe care le au obiceiurile, precum si interesului omului pentru ele. Obiceiurile sînt, fără îndoială, pitoresti manifestari folclorice, mari spectacole. Ele cuprind semnificatii profunde asupra omului si relatiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare. Astfel obiceiurile prezintă viata socială, diverse aspecte ale rînduielii ei. În cultura populară traditională, obiceiurile formează un capitol important, fiindcă întreag... vezi detalii

ppt

George Bacovia - Universul Cromatic

“În poezie m-a obsedat totdeauna un subiect de culoare. Pictura a cuvintelor sau auditie colorata(…). Pictorul întrebuinteaza în mestesugul sau culorile: alb, rosu, violet. Le vezi cu ochii. Eu am încercat sa le redau cu inteligenta prin cuvinte. Fiecarui sentiment îi corespunde o culoare.” George Bacovia ARGUMENT CULOARE SI MOTIVE SIMBOLISTE EXEMPLIFICARE APLICATIE PUNCTE DE VEDERE ARGUMENT Cromatica în opera lui Bacovia nu are statut de figurant, ci de protagonist. Albul, negrul, violetul ori galbenul îsi împart mai toata poezia autorului. Subiect de studiu, de exercitiu sunt nu... vezi detalii

doc

Ființe malefice în mitologia populară românească - sburatorul

CAP.1 MITUL —CONSIDERAŢII TEORETICE În zorii umanităţii, angoasa provocată omului de raportarea la universul cunoscut (Tărâmul acesta) şi la cel necunoscut, dar intuit (Tărâmul Celălalt), învăluite în aure de mistere, îşi găseşte “vindecarea” prin instituirea, conform modelului biblic ,a CUVÂNTULUI ca instrument de cunoaştere. Prin cuvânt omul numeşte realitatea cunoscută şi necunoscută, luându-le astfel în stăpânirea sa. Ne referim aici la cuvântul povestirii, al mitului, ”naraţiune tradiţională complexă, născută în unghiul de incidenţă între planul cosmic şi planul uman”1. Numeroasele de... vezi detalii

Hopa sus!