Instrucțiunea IF, instrucțiunea CASE

Extras din proiect

Disciplina: Informatica
Clasa: a IX-a
Profesor: Grăsun Natalia
Durata lecţiei: 45 min.
Data: 09.12.2011
Tema lecţiei: Instrucţiunea if. Instrucţiunea case.
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice:
- elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană;
- aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză,de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei;
- translare algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt;
- efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de metode ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute. 
Obiective: 
- identificarea părţii componente ale unui program;
- elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor din diferite domenii de activitate umană;
- translarea algoritmilor elaboraţi în programe;
- rezolvarea şi elaborarea programelor în care se utilizează instrucţiunile în studiu. 
Tehnologii didactice:
1) forme:
• grupuri;
• individuală.
2) metode:
- conversaţia reactualizare;
- lectura independentă;
- explicaţia;
- problematizarea;
- exerciţiul.
Materiale didactice:
o curriculum naţional pentru învăţământul gimnazial (clasele VII-IX). Chişinău,2010;
o Gremalschi A., Mocanu I., Spinei I., Informatică, Limbajul Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Ştiinţa, 2003.
3) mijloace de învăţământ:
* manualul, caietul;
* tabla, creta;
* fişierele cu sarcini de lucru practic.
Evaluare: întrebări orale.
Desfăşurarea lecţiei:
I. Moment organizatoric(2 min.):
Profesorul salută elevii şi notează absenţele.
II. Verificarea temei pentru acasă. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min.).
Îi chestionăm cu un set de întrebări, verificând materialul însuşit.
1. Prin ce este marcată prezenţa instrucţiunii de efect nul?
Răspuns: Prezenţa instrucţiunii de efect nul este marcată de apariţia unui delimitator.
2. Prin ce simbol se notează acest delimitator?
Răspuns: Simbolul delimitatorului este “;”.
3. La ce putem utiliza instrucţiunea de efect nul?
Răspuns: Instrucţiunea de efect nul se utilizează la etapa elaborării şi depanării unor programe complexe.
4. Cum influenţează asupra programului inserarea sau eliminarea unei astfel de instrucţiuni?
Răspuns: Inserarea sau eliminarea unei astfel de instrucţiuni poate să alterneze semnificaţia programului.
Foarte bine, se vede că aţi însuşit tema.
III. Predarea – învăţarea materiei noi.(20min.)
Ştie cineva ce este instrucţiunea if sau case? …Vom afla în continuare…
Le propunem elevilor să se repartizeze în grupuri câte 4-5 elevi. Aplicând metoda de învăţare prin cooperare, le propunem elevilor să deschidă manualul la paginile 77- 84, materialul fiind repartizat pe grupuri. Pentru asimilarea cunoştinţelor le dăm copiilor 10 minute. După ce elevii au făcut cunoştinţă cu tema, aceştia vor comunica temele sale colegilor săi, pentru aceasta se dă elevilor câte 5 min., în total 10 minute.
IV. Consolarea materiei şi formarea capacităţilor.(Realizarea sensului).(7-8min)
Propun grupurilor cîte o fişă:
Fişa nr.1
Problema 1.
Să se scrie un program cu ajutorul instrucţiunii if care transformă cifrele romane I, V, X, L, C, D, şi M,citite de la tastatură, în numere corespunzătoare din sistemul zecimal.
Rezolvare:
Program P1;
var i : integer; c : char;
begin
i:=0;
writeln(’ introduceţi o cifră romană, cifrele pot fi I, V, X, L, C, D, M ’);
readln(c);
if c=’I’ then i:=1;
if c=’V’ then i:=5;
if c=’X’ then i:=10;
if c=’L’ then i:=50;
if c=’C’ then i:=100;
if c=’D’ then i:=500;
if c=’M’ then i:=1000;
if i:=0 then 
writeln(c,’- nu este o cifră romană’);
else writeln(i);
readln;
end.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instructiunea If. Instructiunea Case.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!