Proiecte pentru domeniul Limbaje de Programare pagina 3 din 21

doc

Editarea Literelor Mari de Tip Rond in C++

Programul litere.cpp realizeaza generarea literelor mari de tip rond prin citirea dintr-un fisier a unui numar de puncte ce reprezinta o linie sau mai multe linii poligonale cu punctele aflate pe conturul literei. La rulare se va alege culoarea de catre utilizator dupa care vor aparea literele mari de tip rond, una dupa alta, oprindu-se cateva secunde. Program foloseste curbele B-spline ce sunt descrise prin functii polinomiale (de gr. II si III) definite pe portiuni. Curbele B-spline de gradul II (parabolice) Daca se considera o linie poligonala formata din 3 puncte Pi(xi, yi), i=1,2,... vezi detalii

doc

Sisteme de Operare

1.SISTEME DE OPERARE 1.1 Definiţie Sistemul de operare reprezintă un ansamblu de programe care asigură utilizarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale unui SEC prin pregătirea , punerea in lucru şi coordonarea execuţiei programelor utilizatorului. El are menirea, pe de o parte, de a crea un mediu in care utilizatorul să poată executa cu mai multă uşurinţă şi, pe de altăparte, să asigure exploatarea optimă a hardware-ului. Sistemele de operare au apărut şi evoluat in directă legătură cu arhitectura SEC:apariţia de noi dispozitive hardware a provocat dezvoltarea si stemelor de oper... vezi detalii

doc

Analiza date - business intelligence, olap, data mining

Introducere Statistica reprezintă un element indispensabil al sistemului informaţional şi ocupă un loc deosebit în asigurarea cu informaţie privind situaţia şi tendinţele de dezvoltare economică, socială, demografică a ţării. Transformările economiei mondiale, generate de liberalizarea comerţului mondial şi de tehnologiile informaţionale moderne, conduc la o globalizare, unde noţiunea de teritoriu statistic naţional lasă loc, treptat, spaţiului statistic regional sau mondial. Acest fenomen este mai accentuat în cadrul Uniunii Europene, unde fuziunile accelerate între grupuri de ţări, înlă... vezi detalii

doc

Arbori Sufix

. ARBORI SUFIX 1. Definirea problemei Potrivirea secvenţelor de caractere este o problemă pe care programatorii au plasat-o ca punct de plecare. Câteva sarcini de programare, cum ar fi compresarea datelor sau secvenţei ADN, poate ajuta enorm la îmbunătăţirea algoritmului de potrivire a caracterelor. Acest articol discută comparativ structura de date, arbore de sufixe şi arată cum caracteristicile acestui tip de arbore pot fi utilizate la atacarea problemelor dificile de de potrivire a şirurilor de caractere. Imaginaţi-vă că tocmai aţi fost angajat ca un programator care lucrează la un p... vezi detalii

doc, shtml, pl

Elaborarea unui Asistent Electronic Public

INTRODUCERE Organizarea cît mai efecientă a datelor si informaţiei existente a devenit o necesitate stringentă datorită creşterii volumui si complexitaţii acestora. Orice utilizator are informaţia personală importantă care trebuie sa fie organizată şi accesată rapid. Până la apariţia calculatoarelor pentru păstrarea si organizarea ei se folosea suport de hîrtie sau era angajat un om special în acest scop (asistent). Aceasta concepţie de organizare aducea la cheltuieli organizatorice esenţiale si deseori nu era comodă. Cu apariţia calculatoarelor păstrarea datelor a devenit mai uşoară, dat... vezi detalii

doc

Sistem Informatic privind Activitatea Financiară de Asigurare

Introducere Trebuie să ne asumăm riscul de a ne asigura? Iată o întrebare care, deşi are semnificaţii practice remarcabile şi atinge unul din domeniile mai sensibile ale sistemului general al activităşilor financiare şi anume asigurările. Răspunsul nu este deloc simplu. Am putea afirma, cu destule argumente teoretice şi mai ales practice, mai degrabă că este complicat. Când ne asigurăm, o facem împotriva unui risc, dar nu avem niciodată certitudinea că vom fi feriţi de consecinţele producerii evenimentului de care ne protejează asigurarea. Deci, de aici apare în mod firescşi ideea că lu... vezi detalii

doc, ppt, cpp, exe, out, in

Metode de Programare cu Matrice Rare

Introducere Lucrarea cuprinde metode tradiţionale de calcul matriceal care sunt utilizate frecvent în practică, metode reanalizate şi revăzute prin optica matricelor rare în vederea adaptării lor la rezolvarea problemelor de mari dimensiuni. Sunt prezentate metodele şi caracteristicile esenţiale ale celor mai utilizate tehnici de calcul cu matrice rare privind memorarea, efectuarea calculelor numai cu elemente nenule, reducerea numărului de operaţii, creşterea preciziei de calcul şi a stabilităţii numerice, menţinerea structurii de matrice rară, precum şi eficienţa utilizării acestora di... vezi detalii

doc

Program pentru Gestiunea Activității Departamentului de Achiziții al unei Firme care Comercializează Produse Electrocasnice

1.Introducere Obiectivul proiectului urmăreşte rularea unor comenzi care vor efectua prelucrări asupra unor date introduse de la tastatură sau dintr-un fişier de date(inserări,ştergeri,căutari după cheie unică,actualizări). De asemenea, permite si crearea unor rapoarte pentru simplificarea gestionării datelor introduse. Necesitatea proiectului este dată de nevoia simulării lucrului cu baze de date prin intermediul limbajelor de programare. Acest proiect realizează implementarea unor comenzi standard folosite de sistemele de gestiune a bazelor de date, cum ar fi: crearea de înregistrări, ... vezi detalii

docx, pptx, gif, html

Castele din România - Pagină web

Astazi, atat in invatamantul universitar cat si in cel preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului si (in particular, al) Web-ului in predare, invatare si evaluare. In multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toti actorii educationali, atat in sala de clasa cat si in afara sa. Tehnologiile moderne ofera o gama larga de aplicatii, acestea reprezentand fundatia pentru un nou sistem de furnizare a educatiei si de construire a cunoasterii. Odata cu dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a internetului in speta, modul clasic de a invata su... vezi detalii

docx

Studiul de Utilizabilitate a Site-urilor de Turism

Raport de utilizabilitate a site-urilor de turism pentru 3 restaurante: Tacabanda l’osteria della musica, Trattoria il gabbiano şi Locanda degli Artisti Introducere 1. Numele firmei: Tacabanda l’osteria della musica Anul infiinţării: 2004 Sediul: Cremona, Italia. Domeniul de activitate: Restaurant şi Pizzerie Caracteristici: organizează nunţi, evenimente, muzica live, concerte, seri cu deejay, precum şi cursuri de bucatarie. 2. Numele firmei: Trattoria il gabbiano Anul infiintarii: 1983 Sediul: Corte de Cortesi, Cremona, Italia Domeniul de activitate: restaurant si enoteca Cara... vezi detalii

doc, txt, bat, jar, ini

Administrator al Resurselor Masinii Virtuale java

Administrator al resurselor masinii virtuale java Aceasta aplicatie este structurata in doua parti si anume: un modul ce se ocupa cu legatura la baza de date. Astfel in acest modul au fost realizate operatii specifice bazei de date: creare, parcurgere baza de date, selectie a unor informatii, inserare a unor noi inregistrari, stergere a anumitor campuri etc. Baza de date este creata folosind softul Mysql Server iar connectorul la baza de date este mysql-connector-java-5.0.3-bin.jar. Cea de-a doua parte a proiectului o constituie administrarea resurselor masinii virtuale. Utilizatorul poate... vezi detalii

doc, m, asv

Metode Numerice de Prelucrare și Baze de Date

ENUNŢUL PROBLEMEI Folosind datele experimentale din tabelul de mai jos: 1. Scrieţi tabelul diferenţelor divizate crescător (forward difference table); 2. Scrieţi tabelul diferenţelor divizate descrescător (backward difference table); 3. Aplicaţi formulele de interpolare Gregory – Newton pentru a evalua funcţia la t : 10, 50, 90, 130, 170, 192. Tabelul 1.1. Date de la fermentaţia penicilinei Timpul (h) Concentraţia penicilinei (unităţi/mL) NOŢIUNI TEORETICE Inginerii şi cercetătorii deseori se confruntă cu sarcina interpretării şi corelării datelor experimentale, care de cele mai m... vezi detalii

docx

Proiect la sisteme de gestiune a bazelor de date

A. Descrierea problemei şi prezentarea schemei conceptuale a tabelelor Scopul crearii bazei de date pentru acest lant de librarii este acela de a gestiona cu usurinta informatiile legate de cartile existente in stoc, locatiile librariilor “Books 4 U” din tara, angajatii fiecarei librarii in parte, vanzarile realizate, precum si facturile catre furnizori ce trebuie achitate. Baza de date este alcatuita din 5 tabele: CARTI, ANGAJATI, LIBRARII, VANZARi si FACTURI. Legatura intre acestea se realizeaza prin intermediul cheilor primare si a celor externe. Tabelele au urmatoarele campuri: -CA... vezi detalii

Hopa sus!