Administratia Publica si Personalitatea Functionarului Public

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. Administratia publica - definire, obiectul si 
continutul acesteia 10
1.1. Delimitari conceptuale. Obiectul si trasaturile administratiei 
publice 10
1.2. Institutii si structuri ale administratiei publice 12
1.2.1. Statul, institutia suprema a administratiei publice 12
1.2.2. Unitatile administrativ-teritoriale, ca structuri ale 
administratiei publice 13
1.3. Stiinta administratiei publice ca domeniu epistemologic. Legatura 
acesteia cu stiinta comunicarii 16
CAPITOLUL 2. Functionarul public, elementul central al functionarii si al eficientei administratiei publice 17
2.1. Functionarul public - definitie si problematica 19
2.2. Aspecte ale pregatirii si perfectionarii profesionale ale functionarului 
public 22
2.3. Determinari ale personalitatii functionarului public necesare in 
procesul comunicarii 25
2.4. Mesajul in comunicare si cerintele acestuia 27
CAPITOLUL 3. Comunicarea ca suport al formarii si dezvoltarii 
functionarului public 40
3.1. Comunicarea in procesul de formare a functionarului public 40
3.2. Comunicarea atribut al functionarului public 46
3.3. Comunicarea corecta - cerinta profesionala a functionarului public 48
3.4. Distorsiuni ale comunicarii in organizatie 52
3.5. Cresterea autoritatii functionarului public prin dezvoltarea 
competentei comunicationale 53
CAPITOLUL 4.Comunicarea in structurile organizationale de dimensiuni mici 56
4.1. Organizatia de dimensiuni mici, mediu activ al comunicarii in 
structurile administratiei publice 56
4.2. Functionarul public - figura centrala a procesului comunicational din 
organizatia de dimensiuni mici 62
4.3. Particularitati ale comunicarii dintre functionarul public si 69
subalterni 69
4.3.1. Importanta procesului de comunicare pentru relatia 
functionarul public - subaltern 69
4.3.2. Determinari ale comunicarii in structura organizationala de 74
mica dimensiune 74
CAPITOLUL 5. CONCLUZII 82
BIBLIOGRAFIE 87
ANEXA: LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici. EXTRAS 88


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
In fiecare judet si in municipiu Bucuresti se organizeaza o comisie consultativa, care este formata din prefect si presedintele consiliului judetean, subprefect si vicepresedintii consiliului judetean: secretarul general al prefecturii si secretarul general al judetului primarul municipiului resedinta de judet, respectiv primarul general, viceprimarii si secretarul general al municipiului Bucuresti primarii oraselor si comunelor din judet, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti: sefii compartimentelor din aparatul propriu de specialitate ale consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti: conducatorii regiilor autonome de interes judetean, ai sucursalelor, regiilor autonome de interes national si ai societatilor din judelui respectiv sau din municipiul Bucuresti precum si conducatorii altor structuri organizate in judet sau in municipiul Bucuresti.
LUCRARI PUBLICE:
Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean. Lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobatele consiliul local sau de consiliul judetean si numai in baza unei licitatii publice, in limitele si in conditiile prevazute. 
ADMINISTRAREA BUNURILOR:
Constituie patrimoniu unitatii administrativ-teritoriale, bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Bunurile fac parte din domeniul public si sunt inalienabile, inprescriptibile si insesizabile. Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Consiliul judetean coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI SI ORASULUI
Serviciile publice ale comunei sau orasului se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliile locale, pot organiza din proprie initiativa sau la initiativa primarului, comisii speciale de analiza si verificare pe o perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare,obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotararea consiliului local. 
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit, acesta se intruneste in sedinte ordinare lunare, la convocarea primarului, aceasta convocare se face in scris prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale, prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie.
Problemele privind bugetul local,administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului participarea la programele de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului,precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvamamentale, persoane juridice romane sau straine se discuta in sedinta publica. Dezbaterile din sedintele consiliului local se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu.
Hotararile privind bugetul local si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie.
ATRIBUTELE CONSILIULUI LOCAL
Consiliul local are initiativa si chiar hotaraste in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date in competenta altor autoritati publice sau locale. Consiliul local are atributii care vizeaza sau aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, administreaza domeniul public si domeniul privat ai comunei sau orasului, hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau a orasului, contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive, sprijina in conditiile legii activitatea cultelor religioase, asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa.


Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia Publica si Personalitatea Functionarului Public.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 6 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!