Analiza decizională la SC Electrocentrale SA

Cuprins proiect

Prezentarea societǎţii S.C. Electrocentrale S.A.
Structura organizaţionalǎ a societǎţii 
Decizii multicriteriale deterministe.


Extras din proiect

1. PREZENTAREA SOCIETAŢII S.C. ELECTROCENTRALE S.A.
1.1.Date de identificare a societăţii 
Adresa: Municipiului „X ”. ,Str. Energeticienilor nr.8
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : RXXYYZZKK
COD CAEN : 4031,4032 
SC Electrocentrale SA este societate comercială pe acţiuni cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului „X ”. Societatea a fost înfiinţată în data de 10 mai 2002 şi are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul „X ”. De asemeni societatea livrează energie electrică în Sistemul Energetic Naţional 
Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor (9 membri), un Consiliul de Administraţie (6 membri) şi un Comitet de Direcţie (4 directori). 
Societatea deţine următoarele licenţe, autorizaţii şi certificate:
Licenţe
- Licenţa nr.50Y/31.07.2002 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unităţii de producere a energiei electrice ;
- Licenţa nr.50X/31.07.2002 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unităţii de producere a energiei termice ;
- Licenţa nr.50Z/24.02.2005 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de energie electrică ;
- Licenţa nr.65K/24.02.2005 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie energie termică ;
- Licenţa nr.65J/24.02.2005 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de energie termică.
Autorizaţii de funcţionare
- Autorizaţia nr.14X/12.03.2003 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru funcţionarea obiectivului energetic ,,S.C Electrocentrale S.A ’’;
- Autorizaţia nr.14Y/12.03.2003 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru funcţionarea obiectivului energetic ,,Reţelele Termice de Transport din Municipiul „X’’.
- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr.295Z/20.12.2002 acordată de Inspectoratul Teritorial de Muncă
Autorizaţii de Mediu
Autorizaţia de Mediu nr.75K/11.06.2002 emisă de Inspectoratul de Protecţie a Mediului din municipiul „X “.
1.2.SCURT ISTORIC 
- Istoria centralei începe odată cu demararea investiţiei «Centrala Electricǎ de Termoficare cu funţionare pe lignit » în anul 1984 pentru 2 grupuri energetice de 50 MW (2 x 50 MW) şi 3 cazane abur de 420 t/h (3 x 420 t/h). Execuţia magistralelor pentru transportul apei fierbinţi destinate termoficării urbane a debutat în anul 1985 în cadrul investiţiei « Conducte pentru termoficare urbană şi industrială în municipiul X », fiind urmată în anul 1986 de începerea execuţiei racordurilor pentru alimentarea punctelor termice , în cadrul investiţiei « Conducte pentru alimentarea cu căldură a blocurilor de locuinţe din municipiul X ». Centrala era destinata asigurǎrii alimentării cu energie termicǎ a consumatorilor industriali şi urbani din întreg municipiul X 
- La 31 octombrie 1987 grupul nr.1 de 50MW din cadrul investiţiei «Centrala Electricǎ de Termoficare cu funţionare pe lignit »a fost conectat , în premieră, la Sistemul Energetic Naţional, iar in anul 1988 au fost puse în funcţiune magistralele de transport a apei fierbinţi pentru termoficare urbană.
- La 16 martie 1989 grupul nr.2 de 50MW din cadrul investiţiei «Centrala Electricǎ de Termoficare cu funţionare pe lignit »a fost conectat , în premieră, la Sistemul Energetic Naţional, odatǎ cu efectuarea probelor de punere în funcţiune şi pentru cazanul al treilea de abur energetic de 420 t/h, utilizat ca sursǎ de rezervǎ pentru cazanele unitǎţilor 1 şi 2 
- În anul 1992 se înfiinţează Filiala Electrocentrale în componenţa Grupului de Producere a Energiei Electrice şi Termice din cadrul R.A. RENEL.
- În anul 2000 se înfiinţează Sucursala Electrocentrale în componenţa S.C. Termoelectrica S.A.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Decizionala la SC Electrocentrale SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!