Analiza fundamentală a unei societăți cotate la bursă - Alro SA

Cuprins proiect

- Analiza fundamentala a unei societati cotate la bursa- 
Alro SA
1. Informatii generale 
2. Istoricul societatii
3. Produsele si piata
- Actiunile societatii Alro SA
1. Date de identificare
2. Rezultate economico-financiare
3. Indicatori bursieri
- Concluzie
- Bibliografie


Extras din proiect

l. ANALIZA FUNDAMENTALĂ A UNEI SOCIETĂTI
COTATE LA BURSA
ALRO S.A.
1. INFORMATII GENERALE
Nume societate: Alro S.A. Slatina
Adresă: SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr. 116
Activitatea societatii: SECTOR:Materii prime si materiale de baza
RAMURA:Metale neferoase
Cu o producţie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2008, Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). Alro SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei locale şi naţionale. Compania face parte din grupul internaţional industrial şi de investiţii Vimetco N.V. care îşi desfăşoară activitatea în industria aluminiului. Acţiunile Alro SA sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti.
Capacităţile de producţie a aluminiului primar se află în Slatina şi cuprind o secţie de electroliză, capacităţi de prelucrare, laminoare la cald şi la rece şi o secţie de extrudate. Compania mai deţine şi combinatul de alumină Alum SA din Tulcea.
Tehnologia de fabricaţie şi produsele Alro sunt atestate în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001 (OHSAS 18001). În ianuarie 2006 Alro a obţinut autorizaţia integrată de mediu.
2. ISTORICUL SOCIETĂTII
SC. ALRO SA SLATINA este unicul producător de aluminiu primar din România, sub formă de lingouri, şleburi ( plăci ) , sârmă şi bare omogenizate, fiind al şaptelea producător ca dimensiune din Europa. Societatea are sediul în Slatina, Str. Piteştilor nr. 116, jud. Olt, telefon 049-431.901, fax 049-413.990, site http://www.alro.ro. Este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J28/8/1991 si codul fiscal R1515347. 
Bazele industriei de aluminiu în România au fost puse în 1963 ca urmare a politici de industrializare a ţării din acea perioadă. Necesitatea dezvoltării industriei de producere şi de prelucrare a aluminiului în România a fost determinată de cererea tot mai mare de aluminiu în diferite domenii industriale atât în ţară cât şi pe piaţa externă.
Aluminiul este un metal care a cunoscut o utilizare spectaculară în epoca modernă în toate domeniile industriale începând cu industria alimentară, de autovehicule, electrotehnică şi electronică, construcţii civile şi industriale până la construcţia de avioane – fiind numit metalul secolului XX.
La 1 martie 1961 guvernul României a decis înfiinţarea unei uzine de aluminiu şi amplasarea acesteia la Slatina având în vedere:
- dezvoltarea armonioasă a zonelor geografice ale ţării;
- repartizarea judicioasă a forţelor de producţie;
- existenţa unei importante surse de apă, râul Olt;
- un punct de alimentare cu energie electrică foarte convenabil;
- posibilităţi de acces ale transporturilor rutiere şi feroviare.
ALRO SLATINA a fost concepută şi construită după licenţa societăţii ALUMINIUM PECHINEY FRANŢA după cele mai recente realizări din domeniu din acel moment.
La 24 aprilie 1963 au fost începute lucrările pentru organizarea de şantier. La 9 iunie 1963 au fost demarate lucrările de excavaţie pentru fundaţia secţiei de electroliză. La 18 martie 1965 a fost realizat primul anod. La 30 iunie 1965 a fost obţinută prima şarjă de aluminiu românesc. La 13 martie 1966 a fost terminată prima etapă de dezvoltare a uzinei de aluminiu concretizată în realizarea a două hale de electroliză cu o capacitate de producţie de 50.000 tone/an.
La 1 octombrie 1981 uzina a devenit “Întreprinderea de Aluminiu Slatina”.
Prin dezvoltări succesive capacitatea de producţie a crescut la 263.000 tone/an în 1982.
Uzina a funcţionat la toată capacitatea pe durata anilor 1982-1989, având în structura sa:
• 4 hale de electroliză de 63-65 KA; 176 cuve/hală;
• 6 hale de electroliză de 83-85 KA; 128 cuve/hală;
• 2 turnătorii de aluminiu;
• 2 ateliere pentru producerea anozilor;
• 1 instalaţie de epurare a gazelor;
• 1 secţie de aluminiu rafinat;
• 1 secţie termo-hidro-energetică;
• 1 uzină de producere a utilajelor şi pieselor de schimb.
În perioada 1990-1991 din cauza dificultăţilor în alimentarea cu energie electrică au fost oprite:
• 4 hale de electroliză de 63-65 KA;
• 2 hale de electroliză de 83-85 KA.
Prin oprirea acestor hale s-a ajuns la o capacitate de producţie în funcţiune în jur de 110000 tone/an.
Societatea comerciala ALRO S.A. Slatina a fost înfiintata la data de 31.01.1991, în baza Legii nr. 15/1990 şi Legii nr. 31/1990, ca societate pe acţiuni, prin preluarea unei cote de 65% din patrimoniul Întreprinderii de Aluminiu Slatina, iar în anul 1993 a fost numită o nouă echipă managerială. 
În 1994 graţie unui bun profit obţinut în 1993 fondurile de dezvoltare au permis repunerea în funcţiune a unei noi capacităţi de producţie (250.000 tone/an), este vorba despre hala numărul 9.
În 1996 conform exigenţelor de modernizare atât din punct de vedere tehnic cât şi ecologic s-a decis modernizarea halei numărul 10 având cuve de electroliză acoperite şi cu epurare uscată a gazelor cu conţinut de fluor, iar conducerea procesului tehnologic fiind realizată cu ajutorul calculatoarelor de proces în conformitate cu un contract de modernizare semnat cu societatea ALUMINIUM PECHINEY din Franţa.
În 1997 a fost pusă în funcţiune hala nr.10 modernizată. Prin repornirea acesteia capacitatea de producţie a crescut. 
În 1999 a fost pusă în funcţiune hala nr.9 modernizată.
În 2001 a fost pusă în funcţiune o linie Pechiney de producere şleburi din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Tot în anul 2001 a avut loc modernizarea halelor nr. 5 şi 6; creşterea capacităţii, capotarea cuvelor şi epurarea uscată a gazelor.
În 2002 s-a trecut la modernizarea halelor nr. 7 şi 8; creşterea capacităţii, capotarea cuvelor şi epurarea uscată a gazelor. Continuând cu schimbarea liniei nr. 2 de producere bare, care a fost înlocuită cu o instalaţie Wagstaff. Schimbare care a mărit capacitatea şi în mod deosebit a îmbunătăţit calitatea. 
Anul 2003 a fost unul decisiv pentru societate, în acel an încheindu-se contractul de privatizare al societatii prin cumpararea pachetului majoritar de actiuni de către Marco Group International ( o casă de comerţ cu sediul la New Zork ) prin intermediul Marco Industries BV Holland. 
Chiar dacă au apărut schimbări importante la nivelul acţionariatului firmei, procesul de modernizare – retehnologizare nu a fost oprit. În 2003, Linia nr. 1 de producere bare a fost înlocuită cu o altă instalaţie Wagstaff, înlocuire ce a mărit încă o dată capacitatea şi calitatea. Tot în acest an a avut loc punerea în funcţiune a celui de-al treilea laminor Propertzi, care a dublat capacitatea de producţie sârmă şi în mod deosebit de sârmă moale; s-a modernizat cuptorului de coacere anozi nr. 4 şi instalaţia centrului de tratare fum aferent celor trei cuptoare care vor fi modernizate; s-a realizat creşterea capacităţii aluminiului electrolitic (Intensitatea a crescut de la 94KA la 107KA)- cu menţiunea că procesul este încă în desfăşurare până la atingerea producţiei de 300.000 tone, urmată apoi de demararea unor noi lucrări de mărire a capacităţii de producţie noi până la o producţie finală de 400.000 tone. 
În anul 2004 s-a trecut la modernizarea cuptoarelor de coacere nr. 1 şi 2 şi instalarea echipamentelor de curăţire anozi consumaţi Glama şi Gostol. 
3. PRODUSELE SI PIATĂ
Alro SA realizează produse din aluminiu primar, cum ar: fi sârmă, bare, sleburi, aliaje turnate şi lingouri; şi produse din aluminiu prelucrat, precum plăci netratate termic, plăci tratate termic, bobine laminate la cald, table şi benzi, plăci, table şi benzi imprimate, table ondulate, table tratate termic.


Fisiere în arhivă (2):

  • Analiza Fundamentala a Unei Societati Cotate la Bursa - Alro SA
    • Analiza Fundamentala a Unei Societati Cotate la Bursa - Alro SA.doc
    • Analiza Fundamentala a Unei Societati Cotate la Bursa - Alro SA.ppt

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!