Analiza și evoluția serviciilor de transport în România

Extras din proiect

Analiza şi previziunea evoluţiei 
serviciilor de transport în România
1. a) Analiza evoluţiei serviciilor de transport în România în perioada 1995 – 1999.
Sectorul serviciilor ocupa un loc aparte in economia mondiala in ansamblu si in cadrul majoritatii tarilor. Realitatile lumii contemporane demonstreaza clar tendinta cresterii impetuoase a rolului serviciilor in viata economico-sociala a tarilor dezvoltate.
Dinamica sectorului serviciilor este atat de puternica incat secolul al XXI –lea poate fi numit “secolul serviciilor”, definind etapa actuala ca o perioada de “transformare a civilizatiei noastre intr-o civilizatie a serviciilor”.
O astfel de evolutie s-a caracterizat, intre altele, printr-o crestere si diversificare a ofertei de servicii corespunzator unor evolutii similare ale nevoii de servicii. Accesul la serviciile publice este nediscriminatoriu pentru categoriille populatiei carora le sunt destinate, considerandu-se ca profitul nu ar trebui sa fie obiectivul cel mai important in furnizarea serviciilor de alimentare cu apa, energie, sanatate, transport.
Constitutia Romaniei reglementeaza sistemul administratie publice pe doua planuri, primul referindu-se la autoritatile statale care presteaza servicii publice de intres national, cel de al II –lea referindu-se la autoritatile administratie publice din cadrul judetelor, comunelor si oraselor care realizeaza atat serviciile publice locale cat si acele servicii ministeriale descentralizate.
Serviciul public reprezinta ansamblul activitatilor autorizate de administratie pentru a satisface nevoile sociale in interes public
Populaţia ocupată în serviciile de transport este prezentată în tabelul următor (P1):
Populaţia ocupată în serviciile
de transport
Tabel P1 -mii persoane-
Sursa: CNS, Anuarul Statistic al României, anul 2000
Se observă o scădere continuă a populaţiei ocupate în serviciile de transport, datorită faptului că aceste servicii dispun de o solidă bază materială şi au început să-şi diminueze activitatea, dar şi datorită unor scăderi a populaţiei ocupate în întreg setorul terţiar. Această scădere din sectorul terţiar este explicată prin creşterea populaţiei ocupate în agricultură, situaţie ce poate fi pusă pe seama reducerii forţei de muncă la nivelul economiei naţionale ca urmare a trecerii spre un alt tip de economie, a reformelor şi mutaţiilor structurale ce au avut loc în economia românească.
Evoluţia populaţiei ocupate în servicii este caracterizată de indicatorii prezentaţi în tabelul P2, denumit Algoritmul de calcul şi rezultatul calculării indicatorilor absoluţi, relativi şi medii pentru populaţia ocupată în serviciile de transport.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza si Evolutia Serviciilor de Transport in Romania.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!