Circuitul Petitiei in Primaria Sectorului 1

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul I: Prezentarea Primariei Sectorului 1.3 
1.1. Prezentarea Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul . 4 
Capitolul II: Prezentarea situatiei practice supuse analizei. 5
2.1. Situatia supusa analizei. 5
2.2. Prezentarea detaliata a situatiei practice. 5
Capitolul III : Analiza particularitatilor . 9
3.1. Puncte forte si slabe . 9
3.2. Propuneri de imbunatatire a circuitului petitiilor . 9


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 1
Comunele, orasele, judetele sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale.
Consiliul Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti, in calitate de autoritate deliberativa impreuna cu primarul sectorului 1 in calitate de autoritate executiva, functioneaza ca autoritate autonoma, rezolvand si gestionand o parte din treburile publice ale sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, avand atributii stabilite prin lege, dintre care unele le exercita numai pe baza Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Conducerea executiva a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este formata din Primarul Andrei Ioan Chiliman si un Viceprimar , alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Sectorul 1 ca subdiviziune administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti are si un Secretar- care are statut de functionar public cu functie de conducere si este salarizat de la bugetul local.
Primarul sectorului 1, viceprimarul, secretarul impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local al sectorului 1 constituie conform legii, PRIMARIA SECTORULUI 1 A MUNICIPIULUI BUCURESTI, institutie publica cu activitate permanenta. 
Primaria sectorului 1 are sediul in B-dul Banu Manta, nr.9
Administratia publica in unitati administrativ - teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor :
- autonomiei locale ;
- descentralizarii serviciilor publice ;
- eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale ;
- legalitatii ;
- al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Aparatul propriu al Primariei Sectorului 1 functioneaza in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.
Primarul conduce serviciile publice ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de art. 68 alineatul (1) din Legea 215/2001 republicata. 
Primarul in calitate de autoritate deliberativa are obligatia de a pune in aplicare Hotararile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 si indeplineste atributiile ce ii revin prin Legea nr. 215/2001, solutionand si gestionand problemele curente ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
In exercitarea atributiilor sale, Primaria sectorului 1, colaboreaza cu Guvernul Romaniei si diverse ministere (Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale), cu Primaria Municipiului Bucuresti, organisme guvernamentale si nonguvernamentale, politia, agenti economici cu capital de stat si privat. 
Consiliul Local al Sectorului 4 este ales pentru o perioada de 4 ani, mandat care poate fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.
In exercitarea functiei, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale, fiind ocrotiti de lege. 
Consiliul Local al Sectorului 1 are initiativa si hotaraste, cu respectarea legii, in problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Atributiile Consiliului Local al Sectorului 1 sunt conforme cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale Nr. 215 / 2001, modificata si completata, in stricta concordanta cu dispozitiile cuprinse la art. 38 alin. 2 si alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale.
1.1. Prezentarea Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul
Atributiile Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul sunt urmatoarele :
- asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;
- are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente si autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programe si strategii proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
- asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;
- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format electronic;
- are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;
- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;
- asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;
- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;
- pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor SERVICIUL le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;
- are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;
- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;
- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;
- intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul institutiei publice;
- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;
- realizeaza materiale informative specifice;
- coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;


Fisiere in arhiva (1):

  • Circuitul Petitiei in Primaria Sectorului 1.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!