Circuitul Petiției în Primăria Sectorului 1

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul I: Prezentarea Primãriei Sectorului 1.3 
1.1. Prezentarea Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul . 4 
Capitolul II: Prezentarea situaţiei practice supuse analizei. 5
2.1. Situaţia supusă analizei. 5
2.2. Prezentarea detaliata a situaţiei practice. 5
Capitolul III : Analiza particularitatilor . 9
3.1. Puncte forte şi slabe . 9
3.2. Propuneri de îmbunatăţire a circuitului petiţiilor . 9


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA PRIMÃRIEI SECTORULUI 1
Comunele, oraşele, judeţele sunt unitãţi administrativ-teritoriale în care se exercitã autonomia locala şi în care se organizeazã şi funcţioneazã autoritaţi ale administraţiei publice locale.
Consiliul Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, în calitate de autoritate deliberativă împreuna cu primarul sectorului 1 in calitate de autoritate executivã, funcţioneazã ca autoritate autonomã, rezolvând si gestionând o parte din treburile publice ale sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, având atribuţii stabilite prin lege, dintre care unele le exercitã numai pe baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Conducerea executiva a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este formata din Primarul Andrei Ioan Chiliman si un Viceprimar , alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Sectorul 1 ca subdiviziune administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti are si un Secretar– care are statut de functionar public cu functie de conducere si este salarizat de la bugetul local.
Primarul sectorului 1, viceprimarul, secretarul împreună cu aparatul propriu al Consiliului Local al sectorului 1 constituie conform legii, PRIMARIA SECTORULUI 1 A MUNICIPIULUI BUCURESTI, institutie publica cu activitate permanenta. 
Primaria sectorului 1 are sediul în B-dul Banu Manta, nr.9
Administraţia publicã în unitãţi administrativ - teritoriale se organizeazã si funcţioneazã în temeiul principiilor :
- autonomiei locale ;
- descentralizãrii serviciilor publice ;
- eligibilitãţii autoritãţilor administraţiei publice locale ;
- legalitãţii ;
- al consultãrii cetãţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Aparatul propriu al Primăriei Sectorului 1 funcţioneazã în temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, în organizarea acesteia urmãrindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţã.
Primarul conduce serviciile publice ale Sectorului 1 in condiţiile prevăzute de art. 68 alineatul (1) din Legea 215/2001 republicatã. 
Primarul în calitate de autoritate deliberativã are obligaţia de a pune în aplicare Hotãrârile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 şi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin prin Legea nr. 215/2001, soluţionând şi gestionând problemele curente ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
În exercitarea atributiilor sale, Primaria sectorului 1, colaborează cu Guvernul Romaniei si diverse ministere (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale), cu Primaria Municipiului Bucureşti, organisme guvernamentale si nonguvernamentale, politia, agenti economici cu capital de stat şi privat. 
Consiliul Local al Sectorului 4 este ales pentru o perioadă de 4 ani, mandat care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
În exercitarea funcţiei, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale, fiind ocrotiţi de lege. 
Consiliul Local al Sectorului 1 are iniţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Atribuţiile Consiliului Local al Sectorului 1 sunt conforme cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale Nr. 215 / 2001, modificată şi completată, în strictă concordanţă cu dispoziţiile cuprinse la art. 38 alin. 2 şi alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale.
1.1. Prezentarea Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul
Atribuţiile Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul sunt următoarele :
- asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
- are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: 
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe şi autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programe şi strategii proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
- asigură persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;
- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format electronic;
- are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;
- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;
- asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;
- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;
- pentru rezolvarea temeinica si legala a petiţiilor SERVICIUL le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
- are obligatia să urmareasca solutionarea şi redactarea în termen a răspunsului;
- asigura expedierea raspunsului catre petiţionar a petiţiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau instituţiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;
- întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petiţiilor din cadrul instituţiei publice;
- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;
- realizeaza materiale informative specifice;
- coordoneaza elaborarea şi difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie şi activităţile ei;


Fisiere în arhivă (1):

  • Circuitul Petitiei in Primaria Sectorului 1.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!