Costurile de producție ale unei întreprinderi

Cuprins proiect

Introducere 3
Capitolul 1 5
Costurile de producție 
Capitolul 2 9
Planurile componente ale secțiunii „Costuri de producție 
2.1. Planul „Cheltuieli maxime la 1.000 lei producție marfǎ 9
2.2. Planul „Cheltuieli materiale maxime la 1.000 lei producție marfǎ 10 
2.3. Planul „Cheltuieli la 1.000 lei producție marfǎ ale 
produselor reproiectate și ale produselor noi asimilate 10
2.4. Planul „Costul producției marfǎ” 12
2.5. Planul „Cheltuieli comune ale secțiilor de producție 15
2.6. Planul „Cheltuieli generale ale întreprinderii 17
2.7. Planul „Costul unitar al produsului” 19
2.8. Planul „Reducerea costurilor pentru producția marfǎ comparabilǎ 26
Capitolul 3 27
Fundamentarea eficienței economice a mǎsurilor tehnico-organizatorice pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției unei întreprinderi industriale 
Capitolul 4 29
Posibilitǎți de reducere a costului producției industriale 
Capitolul 5 31
Studiu de caz – Fundamentarea costului unitar dupǎ „Metoda pe articole de calculație” la societatea „Panificiul lui Alberto” S.A.
Concluzii și propuneri 33
Lista de tabele 35
Bibliografie 45


Extras din proiect

Introducere
Producerea și desfacerea mǎrfurilor pe piațǎ, precum și prestarea de servicii, necesitǎ, întotdeauna, un anumit consum de muncǎ și mijloace de producție. Existența producției de mǎrfuri și acțiunea, pe aceasta bazǎ, a legilor obiective proprii economiei de piațǎ, presupune examinarea acestor cheltuieli în formǎ baneascǎ. 
Personal, mi-am ales aceastǎ temǎ deoarece o consider a fi o temǎ de interes major în interiorul oricǎrei întreprinderi,dat fiind faptul cǎ noțiunea de cost de producție reprezintǎ în cele din urmǎ un nucleu al întregii activitǎți economice în jurul cǎruia se rotesc și de care depind toate celelalte elemente indispensabile activitǎții productive și anume: cheltuieli, venituri, preț, profit.
Orice întreprinzǎtor, înainte de a demara o anumitǎ activitate productivǎ, recurge la un calcul, relativ simplu, strâns legat de urmatoarea întrebare: cât va costa produsul sau serviciul pe care intenționeazǎ sǎ-l ofere cumpǎrǎtorilor?
Rǎspunsul la aceastǎ întrebare îl obținem prin intermediul costului de producție.
În condiţiile unei economii de piaţă, costul de producţie reprezintă un indicator de bază care reflectă într-o formă sintetică gradul de eficienţă al desfăşurării întregii activităţi al întreprinderii, determinarea judicioasă a mărimii lui având un caracter strategic.
Orice firmă are delimitări şi constrângeri. Teoria tradiţională a firmei presupune că principalul obiectiv al firmei îl constituie maximizarea profitului care este, de fapt, şi raţiunea existenţei sale pe piaţă.
În anumite situaţii, firmele pot urmări diferite obiective, cum ar fi maximizarea cifrei de afaceri şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, obiective care în fond sunt subsumate obiectivului principal de maximizare a profitului.
Costul de producţie este un indicator economic important pentru firmele producătoare cu o sferă largă de utilizare. La baza obţinerii unui bun, stau resursele. Acestea sunt limitate, imprimând acelaşi caracter şi bunurilor economice produse. Din acest motiv, bunurile economice, ca şi resursele, se achiziţionează în schimbul unui preţ.
Datoritǎ complexelor și variatelor aspecte pe care le reflectǎ, costul de producție ocupǎ un loc deosebit de important în sistemul categorial al economiei politice, putând fi privit, în același timp, ca unul dintre cei mai sintetici indicatori ai activitǎții economice. Fiind expresia baneascǎ a factorilor de producție consumați cu prilejul producerii și desfacerii unor bunuri materiale și servicii, acest indicator reflectǎ, prin structura, marimea și evoluția sa, gradul de eficiențǎ a activitații unei firme. Din acest punct de vedere, costul de producție reprezintǎ una din formele de manifestare a eficienței economice, care este indiscutabil legatǎ de mișcarea valorii și prețurilor.
Costul de producţie se calculează în orice domeniu de activitate, deoarecere în fiecare activitate are loc un consum de resurse şi astfel trebuie să se cunoască mărimea cheltuielilor efectuate sau necesare şi să se acţioneze în direcţia reducerii lor. 
Mijloacele de muncǎ, obiectele muncii și munca omului, într-un cuvânt, principalii factori de producție, participǎ în mod diferit la formarea valorii noului produs. Astfel, valoarea obiectelor muncii, sub acțiunea mijloacelor de muncǎ mânuite de forța de muncǎ, este în întregime transferatǎ, într-un singur ciclu de producție, în valoarea noului produs. 
Mijloacelor de muncǎ în schimb, li se transferǎ valoarea treptat în decursul mai multor cicluri de producție, pe masurǎ ce se uzeaza fizic și moral. Totodatǎ, în procesul creǎrii bunurilor materiale apar o serie de cheltuieli legate de utilizarea productivǎ a forței de muncǎ, reprezentate, în principal, prin salarii.
Din cele arǎtate mai sus, rezultǎ cǎ ne aflǎm în fața unei categorii valorice care executǎ un circuit propriu și îndeplinește anumite funcții economice. Farǎ îndoialǎ, cea mai importantǎ dintre acestea ramâne compensarea valoricǎ a resurselor necesare reproducerii condițiilor materiale și personale ale producției.
Observând în acest context importanța deosebitǎ, chiar fundamentalǎ aș putea spune a acestui indicator indispensabil al activitații economico-productive, voi continua prezenta lucrare prin a dezvolta și aprofunda noțiunea de cost de producție la nivel de întreprindere industrialǎ.
Capitolul 1
Costurile de producție - noțiune, locul și rolul acestora
În condiţiile unei economii de piaţă, costul de producţie reprezintă un indicator de bază care reflectă într-o formă sintetică gradul de eficienţă al desfăşurării întregii activităţi al întreprinderii, determinarea judicioasă a mărimii lui având un caracter strategic.
Costul de producţie reprezintă expresia în bani a consumului de factori de producţie necesar producerii şi vânzării de bunuri materiale şi servicii, concretizat în cheltuieli pentru materii prime, materiale, combustibil, energie, salarii, pentru folosirea de utilaje şi instalaţii, pentru chirii, întreţinere, conducere, administraţie ş.a.
În nivelul costului de producţie se concretizează în expresie valorică cheltuielile cu munca vie şi cu munca trecută, materializată, necesitate de obţinerea unui anumit volum de producţie, precum şi gradul de eficienţă al folosirii resurselor de producţie ale întreprinderii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Costurile de Productie ale Unei Intreprinderi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!