Dezvoltarea resurselor umane în mediul școlar gimnazial pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, în școlile din mediul rural în Moldova

Cuprins proiect

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI SI A SURSEI DE FINANTARE 3
1.1 Titlul proiectului 3
1.2 Localizarea 3
1.3 Deescrierea contextului proiectului 3
1.4 Justificarea ideii de proiect 6
1.5 Stabilirea scopului ai obiectivelor proiectului 9
II. ELABORAREA PLANULUI E IMPLEMENTAREA A PROIECTULUI 10
2.1 Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului 10
2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului 13
2.3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului 14
2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului 15
2.5. Matricea cadrul logic a proiectului 16
III. STABILIREA RISCURILOR SI A INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI 17
3.1 Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului 17
3.2 Indicatori de evaluare a proiectului 18
IV. BIBLIOGRAFIE 19
V. ANEXE


Extras din proiect

I. IDENTIFICAREA IDEII DE PROIECT SI A SURSEI DE FINANTARE
1.1. Titlul proiectului 
PROGRES PENTRU EDUCATIE
1.2. Localizarea 
Jud. Iasi, com. Braesti 
1.3 Descrierea contextului proiectului
a. Ideea proiectului
Problema ce se doreşte a fi rezolvată şi necesită finanţare vizeaza imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural. 
Consideram ca dezvoltarea resurselor umane in mediul scolar gimnazial, se impune pentru facilitarea utilizarii retelelor de calculatoare, astfel incat sa fie valorificate beneficiile proiectului SEI - Sistem Educational Informatizat. 
Prin acest proiect Inspectoratul Scolar Judetean Iasi isi propune sa ofere sanse egale elevilor din mediul rural, in sensul asigurarii calificarii necesare unor cadre didactice , astfel incat sa fie facila utilizarea unor instrumente moderne de predare/învăţare .
b. Descrierea solicitantului de fonduri
• numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi :
Municipiul Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26 Judeţul Iaşi Cod poştal: 700117
Tel. Centrală: 0232-268014 
Fax: 0232 - 267705 
(mail) office@isjiasi.ro , (web) http://www.isjiasi.ro
• tipul organizaţiei 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională.
• obiectul de activitate al organizaţiei:
Învăţământ - Activitate de îndrumare, control, evaluare
• misiunea organizaţiei: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi isi propune sa asigure activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene
• echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor
Echipa de conducere:
Inspector scolar general : Prof. Liliana Romaniuc 
Inspector scolar general adjunct Prof. Mariana Pop
Inspector scolar general adjunct Prof. Bogdan Cristescu 
Inspectoratul Scolar Judecean Iasi are o experienţă vastă în ceea ce privesc proiectele. Sursa de finanţare cea mai întâlnită este Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Avem în continuare câteva exemple de astfel de proiecte:
• Proiect “Leonardo da Vinci”
Ideea proiectului a apărut din nevoia de optimizare a managementului şi asigurării calităţii la nivelul inspectoratului şi al şcolilor coordonate de acesta, având drept obiectiv general dezvoltarea capacităţii instituţionale de a elabora, implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar local prin îmbunătăţirea, actualizarea competenţelor şi transferul de expertiză în domeniul managementului calităţii în educaţie, pentru dezvoltarea capacităţii personalului din educaţie de a furniza servicii educaţionale performante.
• Proiect “Impreuna vom reusi “
Acesta are ca obiectiv general cresterea frecventei si mentinerii într-un sistem de educatie atractiv si de calitate a elevilor din învatamântul primar si gimnazial expusi riscului de parasire timpurie a scolii.
Vor fi implementate activitati remediale,de consiliere si orientare, pentru dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere.
c. Descrierea modalităţii de finanţare selectate
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este un document aprobat de Comisia Europeană care defineşte strategia privind dezvoltarea resurselor umane prin intervenţia Fondului Social European.
Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:
− Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire profesională a capitalului uman;
− Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de educaţie
− Facilitarea accesului tinerilor la invatamantul din mediul urban;
− Creşterea stabilităţii şi a calităţii forţei de muncă (personalului didactic) din mediul rural;
În cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), axa prioritară 1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” este reprezentativă cu domeniul major de intervenţie 3 : „Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesională”.


Fisiere în arhivă (8):

  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • anexa 3.doc
  • anexa 4.doc
  • Anexa 4-agregat.doc
  • Anexa 5.doc
  • Dezvoltarea Resurselor Umane in Mediul Scolar Gimnazial pentru Utilizarea Retelelor de Calculatoare, in Scolile din Mediul Rural in Moldova.doc
  • Prima pagina.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!