Evoluția Sistemelor pentru Îmbunătățirea și Asigurarea Calității

Cuprins proiect

1. Despre calitate 3
2. Evolutia conceptului de calitate. Generalitati 5
3. Clasificare 8
a. Inspectia 9
b. Controlul calitatii 10
c. Asigurarea calitatii 13
d. Managementul Calitatii 16
e. Managementul Calitatii Totale 20
4. Studiu de caz – „Manualul calitatii” 21
5. Concluzii 24
Bibliografie


Extras din proiect

1. Despre calitate
Există numeroase definiții ale termenului calitate, care exprimă un înțeles diferit pentru domenii diferite, formulate de experți diferiți în calitate. Totuși, variantele de definiții acceptate mai frecvent sunt următoarele:
- "corespunzător pentru utilizare" (Cf. J.M.Juran)
- "conformitate cu cerințele" (Crosby)
- "un ansamblu de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități exprimate sau implicite" (SR ISO 8402:1995); "măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele" conform acestei definiții, calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici;
Definiția "corespunzător pentru utilizare" este cea mai cuprinzătoare și mai conceptuală în natură. Această definiție accentuează necesitățile clienților și se focalizează pe utilizarea produsului, respectiv asigurarea serviciului prestat.
Definiția calității ca fiind "conformitatea cu cerințele (sau cu specificațiile)" este cea mai obișnuită definiție utilizată de compartimentele organizației cele mai apropiate de producerea fizică a bunurilor sau de livrarea serviciilor.
Referitor la definiția calității din standardul SR ISO 8402 este util de menționat că termenul "calitate" nu ar trebui utilizat în interpretarea greșită de "grad de excelență", într-un sens comparativ sau pentru evaluări în sens cantitativ, deoarece aceste semnificații satisfac numai o parte a definiției. Pe de altă parte, "gradul de excelență" este o definiție vagă, deoarece excelența este alt termen dificil de definit.
Conform standardului ISO’ 8402 calitatea reprezinta ansamblul caracteristicilor unui produs, activitate, process, organizatie, persoana numita entitate, care confera acestora aptitudinea de a satisface cerintele exprimate sau implicite.
Produsul privit in conformitate cu acest standard poate fi orice bun material rezultat in urma unui proces de fabricatie sau orice bun imaterial care apare ca rezultat al unor activitati cum ar fi: date statistice, informatii, servicii bancare, servicii de sanatate, servicii postale, invatamant.
Calitatea poate prezenta unele aspecte speciale putand fi orientate astfel:
- spre produs, caz in care calitatea inseamna o caracteristica masurabila
- poate fi orientata spre proces, cand se are in vedere parerea producatorului, care spune ca produsele de calitate sunt acelea care satisfac cerintele din norme si reglementari
- poate fi orientata spre costuri, caz in care produsul este considerat de caltate daca ofera anumite performante la un nivel acceptabil de pret
- spre utilizator, care este cea mai mult agreata si reprezinta aptitudinea produsului de a fi utilizat in corespondenta cu cerintele beneficiarului.
Caliatea este considerata o suma de insusiri cu caracter dinamic, deoarece cerintele progresului impun productiei crearea si realizarea permanenta a unor produse noi, moderne cu caracteristici si performante superioare.
Diversitatea si imbunatatirea calitatii produselor implica promovarea unor activitati unitare, pornind de la prospectarea pietii si continuand cu un ciclu economic complet in care se realizeaza produsele.
Acest ciclu se concretizaza printr`o curba care se numeste spirala calitatilor si care cuprinde:
- studiu de piata
- cercetarea stiintifica
- planificarea economica
- proiectarea si executia prototipului
- stabilirea procesului de fabricatie
- aprovizionarea
- procesul tehnologic
- controlul final al produsului
- desfacerea
- asistenta tehnica sau activitate de service
In corcondanta cu procesul de productie, calitatea poate fi:
- potentiala: in faza de proiectare
- realizata, care rezulta la capatul ciclului de fabricatie
- livrata
- totala: include grad de economicitate, utlitate, caracteristici estetice, economice, functionale, sociale
2. Evolutia conceptului de calitate
Calitatea unui produs sau serviciu se construieşte riguros după norme şi metodologii precise. Preocuparea pentru calitate a condus pe plan internaţional la dezvoltarea de standarde şi de ghiduri pentru sistemele calităţii care completează condiţiile relevante referitoare la produse şi servicii incluse în specificaţiile tehnice. Pe plan european au fost elaborate standardele din familia ISO 9000 destinate să asigure un nucleu generic de reglementare referitoare la sistemele calităţii aplicabile unor sectoare industriale sau economice diverse.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evolutia Sistemelor pentru Imbunatatirea si Asigurarea Calitatii.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!