Femeia Manager

Cuprins proiect

Capitolul I - Noțiuni teoretice 3
1. Noțiunea de ” management” 3
2. Noţiunea de “manager” 5
2.1. Autoritatea managerilor 6
2.1.1. Forme ale autorităţii 6
2.1.2. Surse ale autorităţii 8
2.1.3. Responsabilitatea managerilor 8
2.2. Exigenţele şi calităţile unui manager 10
2.3. Motivarea pentru a deveni manager 16
2.4. Rolurile managerilor 18
2.5. Stiluri de management 20
2.6. Tipuri de manageri 24
2.7. Etica managerilor 28
Capitolul II – Studiu de caz 30
1. Femeia manager 30
2. Femei manager în România 33
2.1. Anca Vlad 33
2.2. Camelia Șucu 35
2.3. Măriuca Talpeș 37
2.4. Cristina Bâtlan 39
2.5. Veronica Drăgan Gușă 40
3. Cheia succesului femeii manager în România 41
Bibliografie 45


Extras din proiect

Capitolul I - Noțiuni teoretice
1. Noțiunea de ” management”
„Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte” [J. J. Serven Screiber].
Managementul poate fi considerat ca fiind cea mai veche artă întrucât reclamă din partea conducătorilor talentul de a fixa obiective, a organiza şi a coordona eforturile individuale în vederea realizării obiectivelor. 
Prin management ca ştiinţă se înţelege: „Studierea procesului de management în vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective”. 
„Studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul organizaţiilor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii”. 
O altă noţiune vehiculată în domeniu este aceea de management ştiinţific. În legătură cu aceasta considerăm că trebuie făcută distincţie între ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific.
Managementul ştiinţific constă în: „aplicarea legităţilor, conceptelor, metodelor şi tehnicilor puse la dispoziţie de ştiinţa managementului în practica socială". 
Acest proces de aplicare a elementelor teoretico-metodologice constă practic în munca de zi cu zi a managerilor în cadrul organizaţiilor. Evident că nu tot ceea ce fac managerii reprezintă management ştiinţific, ci numai acea parte a muncii lor care se bazează pe elementele ştiinţei managementului, cealaltă parte aparţine conducerii empirice pe bază de experienţă, fler etc. 
În concluzie, managementul este arta și ștința de a-i face pe alții să acționeze în așa fel încât să se atingă obiectivele unei organizații; este procesul de statuare și îndeplinire a obiectivelor, prin realizarea unor funcții de bază specifice, în dirijarea și utilizarea resurselor umane, materiale și financiare al organizației 
Funcţiile conducerii (previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare) sunt exercitate de orice manager care realizează un management ştiinţific în vederea stabilirii obiectivelor şi a realizării lor.
Sistemul managementului: 
2. Noţiunea de “manager”
Calitatea procesului de management și implicit rezultatele obținute de o firmă depind de managerii care desfășoară aceste procese
"Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competenţă, motivaţie şi eficienţă în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizaţie." (Rensis Likert)
Managerul se definește ca peroana care în virtutea sarcinilor, responsabilităților și competențelor atribuite postului ocupat, exercită procese de management, adoptă decizii și inițiază acțiuni ce influențează comportamentul decizional și acțional al altor persoane numite executanți sau parteneri, cu scopul creșterii eficienței structurii din care face parte.
Managerul se caracterizează ca cel mai bun dintre egali care are drept activitate / profesiune managementul, ocupîndu-se cu problemele de conducere a activităţilor de concepţie organizatorice şi general administrative ale structurii din care face parte (echipă, organizaţie, societate, consorţiu de proiect, etc.).
Un manager poate fi și fondatorul sau proprietarul unei organizații și, la fel de bine, un angajat să o dirijeze, să ia decizii și să folosească resursele acesteia - personal, materiale, echipament și bani – pentru atingerea obiectivelor organizației.


Fisiere în arhivă (1):

  • Femeia Manager.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!