Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial

Cuprins proiect

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONŢINUTUL ŞI IMPORTANŢA PROCESULUI MANAGERIAL 6
1.1. PROCESELE DE MANAGEMENT 6
1.2. RELAŢIILE DE MANAGEMENT 8
1.3. FUNCŢIILE PROCESULUI MANAGERIAL 9
1.3.1. Funcţia de previziune 9
1.3.2. Funcţia de organizare 10
1.3.3. Funcţia de coordonare 13
1.3.4. Funcţia de antrenare a procesului managerial 16
1.3.5. Funcţia de control-evaluare 18
CAPITOLUL II. PRINCIPIILE ŞI SISTEMUL DE MANAGEMENT 21
2.1. PRINCIPIILE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI 21
2.1.1 Principiul asigurării unei concordanţe între sistemul de management şi caracteristicile sale 21
2.1.2 Principiul managementului participativ 22
2.1.3 Principiul motivării 22
2.1.4 Principiul eficienţei şi eficacităţii 23
2.2. DEFINIREA ŞI COMPONENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT 24
2.2.1. Subsistemul organizatoric 25
2.2.2. Subsistemul informaţional 26
2.2.3. Subsistemul decizional 26
2.2.4. Subsistemul metode şi tehnici de management 27
CAPITOLUL III. TRĂSĂTURILE PROCESULUI MANAGERIAL ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA 29
3.1. INTERDEPENDENŢA ACTIVITĂŢILOR COMPONENTE 29
3.2. EVOLUŢIA CICLICĂ A ACTIVITĂŢILOR COMPONENTE 30
3.3. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢILOR 31
3.4. VARIETATEA ŞI DINAMISMUL 33
3.5 EFICIENŢA ŞI FLEXIBILITATEA 33
CONCLUZII 35
STUDIU DE CAZ 36
DESCRIEREA FIRMEI 36
NECESITATEA PROIECTULUI 36
OBIECTIVELE PROIECTULUI 37
REZULTATELE PROIECTULUI 37
MEDIUL PROIECTULUI 37
FONDURI NECESARE ŞI MODUL DE FINANŢARE 38
SCHIŢA PROIECTULUI 38
ANALIZA SWOT 39
ORGANIGRAMA PROIECTULUI 39
FAZELE PROIECTULUI 40
PERIOADA DE TIMP NECESARĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTULUI 42
BIBLIOGRAFIE 45


Extras din proiect

Introducere
Societatea nu ar putea exista în forma pe care o cunoaştem azi şi nici nu ar putea să progreseze fără manageri care să ghideze organizaţiile. Peter Drucker a accentuat acest aspect atunci când a susţinut că managementul eficient este, probabil, princpala sursă a ţărilor dezvoltate şi resursa de care au cea mai mare nevoie ţările în curs de dezvoltare.
Tehnologia cercetărilor moderne poate fi integrată într-un sistem ca singura cale de a face faţă presiunilor exterioare ale factorilor care nu sunt sub controlul managementului. Definirea managementului nu trebuie să înceapă cu o enumerare de diverse concepte cu atât mai mult cu cât originile sale sunt extrem de îndepărtate. În orice societate, de la cele mai primitive la cele mai complexe (contemporane), întodeauna vor exista conducători şi conduşi. 
Preocupări de natură managerială s-au manifestat începând cu cele mai vechi forme ale organizării sociale, însă baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o acreditarea comunităţilor umane. Ca urmare, realizarea unor obiective sau satisfacerea diferitelor nevoi au impus ca în fruntea grupurilor umane să fie alese persoane care să le organizeze, să controleze activitatea acestora. 
Managementul ca ştiinţă şi artă se exprimă valoric prin aplicarea în viaţa de zi cu zi , în instituţii, firme, companii, a principiilor şi regulilor sale fundamentale.
Ştiinţa managerială a atins un nivel de dezvoltare deosebit de ridicat atât datorită cerinţelor vieţii sociale cât şi faptul că ştiinţele economice, psihologia şi altele care se regăsesc în management au evoluat, la rândul lor substanţial.
Termenul de management poate fi adesea utilizat în diferite modalităţi. De exemplu, el se poate referi pur şi simplu la procesul managerial pe care îl urmează managerii pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor. De asemenea el se poate referi, la un sistem de cunoştinţe, iar în acest context managementul este un sistem cumulat de informaţii care oferă elemente legate de modul în care putem să conducem.
În lumea actuală a afacerilor forţa concurenţială a unei firme comerciale izvorăşte din crearea sau identificarea unui sistem managerial adecvat pentru realizarea unei performanţe ridicate. Astfel, managerii au rolul de a conduce organizaţiile înspre atingerea obiectivelor. Toate organizaţiile există pentru îndeplinirea anumitor scopuri sau obiective, iar managerii sunt responsabili pentru combaterea şi folosirea resurselor organizatorice, în aşa fel încât organizaţiile lor să îşi atingă scopurile. Dacă activităţile sunt proiectate eficient, producţia fiecărui salariat va contribui la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. „Nu există o idee mai importantă pentru management decât obiectivele. Managementul nu are o semnificaţie fără obiectivele sale.” [2] Prin urmare, managerii trebuie să ţină cont de obiectivele organizaţiei şi să încurajeze activităţile individuale care vor conduce la îndeplinirea acestor obiective, dar şi să descurajeze activităţile individuale care vor împiedica realizarea lor.
Capitolele care urmează vor prezenta elementele de bază ale sarcinii de management prin analizarea rolului şi a definiţiei managementului, a procesului de management care are legătură cu funcţiile managementului şi cu îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, pecum şi a nevoii de a gestiona eficace şi eficient resursele organizaţiei.
Capitolul I. Conţinutul şi importanţa procesului managerial
De-a lungul timpului managementul a căpătat definiţii diferite, unele chiar de ordin pragmatic. Reprezentanţi de seamă ai teoriei şi practicii managementului printre care F.W. Taylor, H. Fazol, P. Drucker, T. Peters lasă deseori impresia că există o modalitate „cea mai bună” de a conduce. De la această impresie s-a constituit una din principalele premise de la care a pornit dezvoltarea managementului, prin care se urmărea găsirea celei mai adecvate metodele care să permită eficientizarea procesului de management.


Fisiere în arhivă (1):

  • Importanta si Trasaturile Procesului Managerial.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!