Leadership - descoperiri ale cercetărilor - practici și deprinderi

Cuprins proiect

REZUMAT 7
CUVINTE CHEIE 8
INTRODUCERE 8
CAPITOLUL I
ASPECTELE CĂRŢII 9
CADRUL TEXTUAL 9
NATURA ŞI IMPORTANŢA CONDUCERII 10
SEMNIFICAŢIA CONDUCERII 11
CONDUCEREA CA ŞI PARTENERIAT 11
LEADERSHIP VS. MANAGEMENT 12
IMPACTUL LEADERSHIP-ULUI IN PERFORMANTELE ORGANIZATORICE 13
CERCETARE ŞI OPINII : LEADERSHIP-UL FACE DIFERENŢA 14
LIDER IN ACTIUNE 14
CERCETARE ŞI OPINII :LEADERSHIP-UL NU FACE DIFERENŢA 15
ROLURILE LEADERSHIP-ULUI 18
SATISFACŢIILE ŞI FRUSTRĂRILE UNUI LIDER 22
O SCHEMĂ PENTRU ÎNŢELEGEREA CONDUCERII 24
CARACTERISTICI PERSONALE 26
CARISMA ŞI CONDUCEREA TRANSFORMAŢIONALĂ 26
PRACTICI ŞI COMPORTAMENTE EFICACE DE CONDUCERE 27
STILUL DE CONDUCERE 27
CONDUCERE SITUAŢIONALĂ ŞI DE ÎMPREJURARE 28
POLITICĂ ŞI PUTERE 28
TACTICI DE INFLUENŢĂ 28
MUNCA DE ECHIPĂ ŞI ÎMPUTERNICIREA 29
ABILITĂŢI MOTIVAŢIONALE ŞI DE INSTRUIRE 29
REZOLVAREA CREATIVĂ A PROBLEMELOR 30
GHID DE ACŢIUNE ŞI DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR 31
CAPITOLUL II
TRĂSĂTURILE, MOTIVAŢIILE ŞI CARACTERISTICILE UNUI LIDER 34
TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE SPECIFI CE CONDUCERII EFICIENTE 35
TRĂSĂTURILE GENERALE DE PERSONALITATE 36
TOLERANŢĂ SPORITĂ FAŢĂ DE FRUSTRARE 38
CONŞTIINŢA DE SINE ŞI OBIECTIVITATEA 39
ASPECTELE PERSONALITĂŢII LEGATE DE O MISIUNE 40
INIŢIATIVA 41
EMPATIA 42
FLEXIBILITATEA ŞI ADAPTABILITATEA 42
AUTOCONTROLUL 42
CURAJUL 43
AGERIMEA 43
MOTIVE DE LEADERSHIP 43
MOTIVUL PUTERII 44
MOTIVAŢIA CONDUCERII ŞI ATINGEREA SUCCESULUI 45
ETICA MUNCII 45
TENACITATEA 46
FACTORII COGNITIVI ŞI CONDUCEREA 46
ABILITATEA MINTALĂ ŞI TEORIA RESURSEI COGNITIVE 47
ŞTIINŢA AFACERII 47
FACTORI FUNDAMENTALI 48
INFLUENŢA EREDITĂŢII ŞI A MEDIULUI ASUPRA CONDUCERII 50
PUNCTELE FORTE ŞI LIMITELE ABORDĂRII CARACTERIZĂRII 
LEADERSHIP ULUI 50
ÎNDRUMARE PENTRU DEZVOLTAREA ACŢIUNII ŞI A APTITUDINII 51
ÎNTREBĂRI ŞI ACTIVITĂŢI ÎN DISCUŢIE 52
SPIRIT DE CONDUCERE. STUDIU DE CAZ 52
ROLUL UNUI CONDUCĂTOR 54
SPIRITUL DE UMOR LA LOCUL DE MUNCĂ 54
CAPITOLUL III
CONDUCERE CARISMATICĂ ŞI TRANSFORMAŢIONALĂ 55
CARACTERISTICI ALE LIDERILOR CARISMATICI ŞI TRANSFORMAŢIONALI 55
STILUL DE COMUNICARE AL LIDERILOR CARISMATICI 56
CUM SĂ DEVII UN LIDER CARISMATIC ŞI TRANSFORMAŢIONAL 56
METAFORE ŞI ANALOGII 57
INVESTIREA MANAGERILOR 57
AJUNGEREA ÎN VÂRFUL PIRAMIDEI 57
STUDIU DE CAZ 58
MANAGEMENTUL PRIN ANECDOTĂ 58
STUDII ASUPRA LIDERILOR CARISMATICI ŞI TRANSFORMAŢIONALI 59
LIDERI CARISMATICI ŞI TRANSFORMAŢIONALI 60
CUM SĂ DEVII UN LIDER CARISMATIC ŞI TRANSFORMAŢIONAL 62
GHID PENTRU ACŢIUNE ŞI ABILITĂŢI DE DEZVOLTARE 64
CONCLUZII 65
BIBLIOGRAFIE 66


Extras din proiect

REZUMAT
Leadership-ul este un concept cheie în managementul comportamental organizanizaţional şi în psihologia organizaţională. Este subiect de dezbateri şi controverse, rolul acestui concept fiind perceput în mod diferit de către şcoli diferite de management. 
LEADERSHIP–DESCOPERIRI ALE CERCETĂRILOR, PRACTICI ŞI DEPRINDERI-publicată de Andrew Du Brin este o sursă importantă de documentare pentru realizarea acestui referat. Semnificativ în modul de abordare a temei este viziunea de ansamblu pe care o realizează Du Brin, referirile făcandu-se la maniera de conducere dar şi la conceptul de leadership-echipă competitivă. Acest referat îşi propune în primul rand să creeze o bază comună de discuţii avand în vedere în primul rand tendinţele manifestate că în ultimii ani de a se acorda o atenţie deosebită conceptului de leadership. 
Leadership-ul a devenit obiect de studiu la nivel universitar şi postuniversitar organizandu-se cursuri de management în afaceri, administrare afacerilor şi administraţie publică.
Multe facultăţi bazate pe studiul afacerilor sunt convinse că o conducere eficace este necesară pentru a îndeplini provocările organizaţionale. Fără o conducere eficace la toate nivelurile în organizaţiile publice şi private, este dificil să susţii profitabilitatea, productivitatea, calitatea şi o bună deservire a clienţilor.
În nenumărate rânduri cercetătorii şi profesorii au demonstrat faptul că o conducere eficace poate face diferenţa. De aceea multe şcoli cu profil financiar, sau de management al afacerilor au adoptat a o programă bazată pe dezvoltarea calităţilor de lider.
Un motiv la fel de important în fundamentarea creşterii eficienţei studiilor despre conducere este faptul că şcolile privind managementul afacerilor răspund cerinţelor de mediu. Organizaţiile publice şi private, împreună cu publicaţiile de specialitate în domeniul afacerilor au adus în discuţie noi accente privind importanţa conducerii. Sindicatele sunt neclintite în credinţa lor privind necesitatea conducerii efective în atingerea unor scopuri precum creşterea profitului, a productivităţii, a calităţii şi deservirii clienţilor. Managerii din top şi acţionari ai unor organizaţii consideră că fără o conducere eficientă, organizaţia nu poate rămâne competitivă.
Mai mult decât atât, organizaţiile de afaceri recunosc faptul că o conducere eficace depăşeşte chiar nivelul directorilor executivi. De aceea ei cer oamenilor cu calităţi apropiate conducătorilor să inspire şi să influenţeze pe ceilalţi în echipe de lucru şi unităţi de activitate la toate nivelurile organizatorice.
În viziunea lui Andrew Du Brin, a fi lider înseamnă să ai capacitea de a inspira încredere şi să te bucuri de susţinerea membrilor organizaţiei în atingerea ţelurilor pe care aceasta şi le-a propus Conducerea este în bună parte atribuţia managerului, dar un manager are şi rolul de a planifica, organiza şi controla activitatea desfăşurată de organizaţie 
A fi lider inseamnă să lucrezi cu inspiraţie şi să poţi influenţa schimbarea în timp ce managementul lucrează mai mult cu menţinerea echilibrului şi a stării de fapt. 
Referatul prezintă importanţa teoriei de a e privi conducerea ca pe o relaţie sau un parteneriat pe termen lung, între conducători şi membrii grupului. În acest sens sunt menţionate cercetările ce aduc dovezi care susţin ideea acceptată în mare măsură, aceea că liderul influenţează performanţele organizaţiei 
S-a observat că multă lume atribuie succesele organizaţiei acţiunii liderilor. 
Un alt concept prezentat în referat este conceptul de substitut pentru conducere. Acesta susţine că factorii din mediul de lucru fac munca liderului de prisos. Sunt resurse umane reprezentate de echipe de lucru cu muncitori bine pregătiţi, cărora munca, tehnologia pe calculator şi normele personale le oferă satisfacţie şi-i motivează Deasemeni, se poate spune din acest punct de vedere că liderul este irelevant în obţinerea unor rezultate din cadrul organizaţiei, deoarece situaţia e considerată mult mai importantă prin oportunităţile pe care le oferă O parte din irelevanţa conducerii e argumentată prin aceea că liderul are control unilateral numai asupra unor resurse. Cealaltă parte ar fi aceea ca noii lideri sunt aleşi după valori care sunt compatibile cu cele ale firmei.
Andrew Du Brin menţionează că o poziţie de conducere este deseori o sursă de satisfacţie pentru cel care o deţine, această poziţie se datorează unor factori cum sunt : puterea, prestigiul, ocazia de a-i ajuta pe ceilalţi, salariu mare şi oportunitatea de a controla resursele. Alteori, a fi lider presupune o serie de frustrări, cum ar fi : autoritate insuficientă, confruntarea cu problemele, cu oamenii şi prea multă politică organizaţională. Contextul de înţelegere a conducerii prezentat şi în referat arată că liderul foloseşte caracteristicile personale, comportamentele de conducere şi tehnicile potrivite pentru a facilita productivitatea, calitatea şi satisfacţia. Componentele din cadrul schemei devin subiecte majore în cercetarea conducerii. 
Acestea subiecte majore determină structurarea cărţii în următoarele capitole: (1) caracteristicile personale ale liderilor, (2) charisma şi conducerea transformaţionala, (3) practici şi comportamente eficace de conducere, (4) stilul de conducere, (5) conducerea situaţională şi de împrejurare, (6) tactici de influenţă, (7) putere şi politică, (8) lucru în echipă şi împuternicire, (9) abilităţi motivaţionale şi de instruire, (10) rezolvarea creativă a problemelor, (11) abilităţi de comunicare şi rezolvare a conflictelor, (12) abilităţi multiculturale şi (13) o orientare spre învaţare şi dezvoltare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Leadership - Descoperiri ale Cercetarilor - Practici si Deprinderi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!