Managementul Carierei Profesionale

Cuprins proiect

I. Analiza critică a fişei postului
II. Formularea a patru anunţuri publicitare:
a) director vânzări la o societate comercială
b) conducător auto cu atribuţii de gestionar la o societate comercială
c) auditor intern la o instituţie publică
d) specialist în protecţia informaţiilor
III. De formulat o cerere de angajare la o companie oarecare , pe postul de „director resurse umane”, însoţită de curriculum vitae
IV. Evaluarea costurilor carierei din perspectiva finanţatorului (individ/familie, organizaţie, stat/societate)
V. Evaluarea propiei cariere de până in prezent
VI. Eseu privind abordările specifice


Extras din proiect

I. Fişa postului este documentul în care se descrie un post din cadrul unei organizaţii, precizâdu-se rolul acestuia, precum şi relaţiile profesionale pe care trebuie să le aibă ocupantul postului cu ceilalţi angajaţi în vederea realizării obiectivelor specifice postului respectiv.
Fişa postului este personalizată şi diferă de la o întreprindere la alta , fiind construită specific şi reflectă percepţia respectivei întreprinderi legată de postul de muncă..
Elementele principale ale fişei postului sunt:
- identificarea postului
- descrierea postului
- specificaţia postului
În continuare voi prezenta fişa unui post de economist din cadrul compartimentului de salarii de la o societate de stat , din cadrul transporturilor pe calea ferată. 
“FIŞA POSTULUI
1. Postul –economist III
2. Poziţia din C.O.R 121102
3. Compartimentul –financiar-contabilitate 
4. Cerinţe :
a) studii – superioare
b) vechime – minim 3 ani in domeniu
c) alte cerinţe specifice –cunoasterea legilor specifice salarizarii , disponibilitate de lucru in conditii de stres si incadrarea in termene fixe de timp a lucrarilor
5. Relaţii : 
a) ierarhice:
- este subordonat –contabilului sef sucursala,sef birou sucursala,sef birou centru , sef centru
b) funcţionale:
- interne:cu compartimentul financiar Central ,compartimentul financiar .
- externe: cu analistul programator al aplicatiei de salarii 
c) de colaborare – cu celelalte compartimente ale sucursalei si centrului si cu toate districtele 
6. Atribuţii, lucrări, sarcini:
-Confrunta pontajele cu cererile de concediu de odihna , de prima de vacanta,de concediu fara salariu si cu certificatele medicale ;
-tine evidenta retinerilor din salarii(uniforme,imputatii,energie electrica ,garantii, rate CAR,popriri, telefoane) si le introduce lunar pentu fiecare salariat in programul ezxistent in calculator ;
-verifica si listeaza retinerile din aplicatia de salarii ;
-verifica dreptul fiecarui salariat la prima de vacanta ;
-verifica si introduce datele din pontaje, pe fiecare salariat,verifica corectitudinea datelor introduse ;
-verifica retinerile,avansul, sumele necuvenite, preluarea corecta a impozitului ;
-verifica veniturile pe ultimele 6 luni ce compun baza de calcul a concediilor medicale, in vederea calcularii acestora, analizeaza si stabileste zilele platite din fondul de salarii si fondul asigurarilor sociale , si le introduce in program ;
-editeaza listele de salarii,de concedii de odihna, prime de vacanta, deplasari, ajutoare materiale pentru Paste,Craciun,deces,casatorie ,pensionare,nastere, recapitulatii, centralizatoare la nivel de centru si sucursala ;
-preia inchiderea salariilor Centrului Ploiesti ,uneste cu Centrul Bucuresti si centralizeaza la nivelul Sucursalei pentru intocmirea cererilor de finantare , documente salarii ;
-intocmeste regimul de munca la nivel de centru si central sucursala si a fondului de salarii la nivel de sucursala ;
-intocmeste la nivel de sucursala delaratiile de CAS, SOMAJ, FNUASS,CAST si le transmite compartimentului financiar Central ;
-intocmeste borderourile de carduri pentru banca cu toate drepturile banesti si dischetele aferente ;
-intocmeste situatii statistice ‘’s3 ‘’la nivel de centru si sucursala ;
-intocmeste ordinele de plata pentru retinerile din salarii si ale drepturilor banesti ;
-introduce in programul de contabilitate notele contabile aferente salariilor ;
-intocmeste notele contabile pentru salarii la nivel de centru si sucursala ;
-completeaza mandatele postale pentru pensii alimentare pe care le duce la posta ;
-elibereaza adeverinte de venit pentru judecatorii,pentru pensionari,completeaza adeverinte de venit pentru banci,da informatii si alte relatii referitoare la salarii ;
-executa diverse lucrari pe calculator( arhivarea fisierelor lunar, pregatirea programului impreuna cu programatorul, transmitere de date)
-introduce la inceput de an si oricand este nevoie modificarile de deduceri pentru calculul impozitului, verifica prezenta si corectitudinea actelor cuprinse in dosarele de deduceri ;
-verifica si listeaza fisele fiscale pentru toti salariatii urmarind depunerea in termen la administratiile financiare a borderourilor insotite de dischete.
-opereaza in program toate modificarille de personal ;
-raspunde de respectarea reglementarilor in vigoare in vigoare in limitele de competenta ale postului ;
-pastreaza confidentialitatea lucrarilor si a informatiilor de care ia cunostinta in legatura cu salariatii .
-acorda viza de control finanaciar preventiv in limita unei decizii primite de la conducatorul unitatii si a cadrului de aplicare a vizei de control preventiv (Hotararea de Guvern nr. 720/1991 so OMF 522/2003 )
7. Exercita competente financiare la nivelul sucursalei si al centrului .
8. Responsabilităţi:indeplinirea atributiilor de serviciu, conform fisei postului ;
-sa pastreze confidentialitatea informatiilor , documentelor,faptelor de care ia cunostinta in exercitarea functiei si care nu sunt destinate publicitatii ;
-sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la informatiile si documentele utilizate in exercitarea functiei ;
-sa indeplineasca insarcinarile incredintate cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala 
-indeplineste orice alte sarcini in conformitate cu atributiile acordate.”


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Carierei Profesionale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!