Managementul Proiectelor

Cuprins proiect

1. Prezentarea generală a proiectului
1.1. Titlul / denumirea proiectului 
1.2. Locul de desfăşurare (locaţia geografică şi organizaţională)
1.3. Beneficiarii proiectului
1.4. Obiectivele proiectului
1.5. Rezultatele preconizate : cantitative şi calitative 
1.6. Relevanţa proiectului (justificarea necesităţilor proiectului)
1.6.1. Relevanţa proiectului faţa de obiectele şi proirităţile unui program 
1.6.2. Justificarea unor nevoi prioritare şi constrângeri ale acestora 
1.6.3. Motivarea selectării grupului ţintă ,nevoi şi constrângeri ale acestora
2. Activităţile proiectului
3.Cadrul metodologic general 
3.1. Managerul de proiect (curriculum vitae ; descriptori)
3.2. Echipa de proiect (denumire , slogan , funcţii, roluri şi persoane nominalizate)
3.3. Structura organizaţională
3.4. Părţile implicate în proiect
3.5. Parteneri / Subcontractanţi
3.6. Managementul riscurilor
3.7. Conceperea proiectului prin ingineria valorii
3.8. Metodologia de implementare
4. Impactul proiectului (îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor)
5. Efectele multiplicatoare şi sustenabilitatea proiectului
6. Bugetul proiectului(resursele necesare , costul total şi surse de finanţare)
Programul National de Dezvoltare Rurala – descriere
Bibliografie


Extras din proiect

1. Prezentarea generală a proiectului
1.1. Titlul proiectului
Satul de Vacanţă Copii şi tradiţia !
Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul Vorona, jud. Botoşani, în scopul continuării instruirii şi educării elevilor de gimnaziu şi liceu 
1.2. Locul de desfăţurare 
Sat Vorona, jud. Botoşani Tabăra desfăşurându – se pe o suprafaţa de un hectar, teren ce se află în proprietatea noastră. 
Poziţionarea geografică: aşezată în parte de S – V a judeţului Botoşani, nu departe de confluienţa râului Suceava, la 22 km de judeţ.
Potenţial etno –turistic: valori artistice ce s-au făurit sub oblăduirea Mănăstirii Vorona , dar şi a zonelor limitrofe precum: Codrii Voronei, Valea Siretului, Mănăstirea Sihăstriei Voronei, Conacul Medieval De la Joldeşti, Memorialul “Raluca Juranei” fac ca această aşezare, să încânte inima şi sufletul privitorilor.
Tradiţiile folclorice, extreme de bogate, variate şi valorificate în acţiuni de anvergură naţională şi internaţională, cum ar fi:
- Festivalul folcloric interjudeţean “Serbările pădurii ”;
- Festivalul internaţional al cântecului, dansului şi portului popular;
- Tabără natională de pictură religioasă “Un penel pentru Credinţă”;
- “Zilele Eminescu”;
1.3. Beneficiarii proiectului
Beneficiarii direcţi sunt seriile de copii ce vor beneficia de serviiciile noastre, cei ce vor lucra în tabără.
Iar beneficiarii indirecţi sunt reprezentati de către comunitatea satului.
1.4. Obiectivele proiectului
General :
Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul Vorona, jud. Botoşani, în scopul continuării instruirii şi educării elevilor de gimnaziu şi liceu.
Specifice :
1. Conştientizarea importanţei realizării acestor tabere;
2. Crearea unor metode educaţionale pentru educarea unor înalte calităţi moral- cetăţeneşti şi estetice, precum integrarea în viaţa socială şi formarea unui comporrtament;
3. Promovarea valorilor săteşti, prin tradiţiile acestora.
1.5. Rezultate preconizate 
1. Cantitative : 
- Tabăra are o capacitate de 100 locuri elevi cu o durată de 7 zile;
- 15 locuri de muncă nou create;
- 1 teren de sport amenajat;
- 5 metode educaţionale elaborate: 
- fizic, să dezvolte un organism sănătos, activităţi în aer liber;
- social, încrederea în sine, responsabilitate;
- mental, să fie creativ;
- emoţional, stabilitate şi autoîncredere;
- spiritual, să dezvolte principia creştine sănătoase.
- 4 atracţii turisctice promovate:
- Mănăstirea Voronei,
- Mănăstirea Sihăstria
-Conacul Medieval de la Joldeşti
- Memorialul “Raluca Juranei”
- 80 de elevi / serie satisfăcuţi 
- 4 cadre didactice instruite în managementul taberelor şcolare


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Proiectelor.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!