Managementul Resurselor Umane

Extras din proiect

DENUMIREA SOCIETĂŢII: S.C. Spicul S.A.
1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent manager 
2. OBIECTIVUL POSTULUI: 
Funcţia de asistent manager presupune omniprezenţa ei la diferite activităţi organizate de conducere, consemnarea lucrărilor respective, preluarea, plasarea şi arhivarea documentelor rezultate etc.
3. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
- preia şi transmite mesaje,
- redactează corespondenţa simplă
- expediază corespondenţa,
- primeşte vizitatorii,
- organizează şedinţe,
- organizează agenda sefului,
- are cunoştinţe de contabilitate (Stocuri)
- participă la întâlnirile de afaceri.
4. RELAŢIILE DE MUNCĂ
- Asistent managerul este subordonat Directorului general (administratorului)
- Asistent managerul colaborează cu ceilalţi angajaţi ai firmei
- Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidenţei stocurilor
- Coordonatorul departamentelor de marketing.
5. SCHITA POSTULUI
- Întocmeşte şi actualizează baza de date ;
- Întocmeşte oferte de publicitate ;
- Acorda asistenţă d.p.v. tehnic si comercial? clienţilor si potenţialilor clienţi;
- Ţine evidenţa stocurilor;
- Întocmeşte fişele de magazie
- Întreţine relaţiile cu clienţii din portofoliu;
- Primeşte vizitatorii;
- Asigură protocolul;
- Participă la şedinţele săptămânale organizate în cadrul firmei în limita timpului disponibil şi în conformitate cu dispoziţiile primite participă la îndeplinirea atribuţiilor generale privind îndeplinirea contractelor încheiate.
6. CONDIŢIILE FIZICE: 
Asistent managerul îşi desfăşoară activitatea în biroul situat în Corpul administrativ, dotat cu calculator şi echipamente periferice, având acces la telefon, fax, internet.
7. SALARIUL ŞI CONDIŢIILE ASIGURATE: 
Asistent managerul îşi desfăşoară activitatea în cadrul programului de lucru al organizaţiei de 8 ore pe zi (h: 09,00-17,00), 5 zile pe săptămână. 
Beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit de 21 zile lucrătoare. Programarea concediului de odihnă se face conform dispoziţiilor legale. 
8. PERSOANA CARE OCUPĂ POSTUL: 
9. APLICARE: 
Prezenta fişă de post este valabilă începând cu data de şi până la anularea ei. 
Semnătura angajatului de luare la cunoştinţă: ___________________ 
ADMINISTRATOR
Fişa de post nu este corect întocmită, deoarece:
- Conţine date despre salariu şi condiţii asigurate, care sunt menţionate în contractul individual de muncă.
- Nu conţine date privind competenţa profesională, precum pregătirea şi experienţa necesare. 
- Nu sunt specificate compartimentul, nivelul ierarhic şi ponderea ierarhică.
- Nu este prezentată specificaţia postului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!