Organizarea managerială - studiu de caz pe școala generală cu clasele I-VIII, Șerbăuți, Suceava

Cuprins proiect

1. Organizarea manageriala la nivelul unitatilor de invatamant.
2. Studiu de caz - Scoala cu clasele I-VIII Serbauti, Suceava.
3. Anexa – Organigrama scolii.
4. Bibliografie


Extras din proiect

ORGANIZAREA MANAGERIALĂ
la nivelul unitatilor de invatamant
Organizarea manageriala vizeaza saltul de la structurile ierarhice liniare (autoritate verticala, decizie unilaterala, transmisa de la un singur sef), la structurile ierarhice in retea (autoritate functionala, decizie conceputa pe orizontala, intre mai multi "sefi" - deciziile luate pe orizonatala de directori - sefi de comisii metodice - reprezentanti ai comunitatii educative etc).
Aplicarea functiei manageriale de planificare-organizare la nivelul unitatilor de invatamant (gradinite, scoli generale, licee, unitati de invatamant conexe, colegii, universitati etc.) angajeaza:
a) raportarea permanenta a deciziilor generale si particulare, la problemele de sistem (finalitati-structura-curriculum)
b) raportarea permanenta a resurselor umane (directori, profesori etc.) la statutul lor institutionalizat in cadrul activitatii desfasurate pe diferite ierarhii de autoritate, respectiv de competenta;
c) raportarea cerintelor generale la regulamentul de ordine interioara elaborat special pentru valorificarea integrala a conditiilor locale;
d) raportarea institutiilor conducerii la valorile democratiei: reprezentarea, respectiv alegerea celor mai competenti oameni in colectivele de conducere; separarea puterilor, respectiv stabilirea relatiilor de complementaritate intre consiliul administrativ si consiliul consultativ; legitimitatea deciziei, respectiv elaborarea actului de decizie ca act de autoritate a competentei stiintifice proprii domeniului pedagogic.
Functia de orientare metodologica a procesului de invatamant valorifica actiunea manageriala de informare-evaluare-comunicare, la nivel functional, structural si operational (Procesul de invatamant). in mod traditional, aceasta functie vizeaza complementaritatea operatiilor de "control si indrumare". 
Orientarea metodologica a procesului de invatamant, la nivel functional si structural angajeaza valorificarea deplina a celor trei actiuni manageriale care intervin in activitatea de conducere globala-optima-strategica a institutiei scolare:
- informarea manageriala specifica in legatura cu conceptele pedagogice de baza; 
- evaluarea manageriala specifica necesara pentru: directionarea activitatii didactice in concordanta cu finalitatile macro si micro-structurale; 
- prevenirea si corectarea erorilor de proiectare si de implementare, care pot interveni in activitatea didactica si in activitatea educativa; stabilirea deciziei relevante social, in termeni de strategie pedagogica;
- comunicarea manageriala specifica, necesara pentru: sanctionarea pozitiva sau negativa a diagnozei stabilite; indrumarea metodologica de specialitate; 
- crearea liniei de perspectiva adecvata deciziei, cu valoare de prognoza, asumate.
Orientarea metodologica a procesului ele invatamant la nivel operational angajeaza integrarea operatiilor de "indrumare si control" la nivelul unei scheme de actiune manageriala care vizeaza:
- stabilirea obiectivelor concrete prin raportare la obiectivele generale (ale planului de invatamant) si la obiectivele specifice (ale programelor, pe discipline si trepte de invatamant), care reflecta finalitatile macrostructurale, respectiv liniile de politica a educatiei asumate la nivel de sistem; 
- stabilirea prioritatilor de evaluare, la nivel de: activitate didactica, activitate educativa; 
- stabilirea premiselor activitatii de evaluare: cercetarea planificarii (activitatii didactice, activitatii educative, activitatii de perfectionare, activitatii de cercetare peda^ gogica etc), examinarea catalogului clasei, realizarea sondajelor, analiza produselor activitatii elevilor: lucrari scrise, desene, prototipuri, compuneri, compozitii, referate, lucrari experimentale, produse tehnologice, consultatii metodice, oferte de documentare, cercetare etc; .
- stabilirea modalitatilor de evaluare: asistente la ore, interasistente la ore, probe docimologice, teste, sondaje, observatii psihopedagogice complexe in diferite situatii didactice si extradidactice, dezbateri tematice;
- stabilirea momentului si a duratei evaluarii: inceputul activitatii - in timpul activitatii - in finalul activitatii; inceputul trimestrului - in timpul trimestrului - in finalul trimestrului; inceputul anului de invatamant - in timpul anului de invatamant - in finalul anului de invatamant; inceputul ciclului (treptei, nivelului) de invatamant - in timpul ciclului (treptei, nivelului) de invatamant - in finalul ciclului (treptei, nivelului) de invatamant; dupa o ora de activitate - dupa mai multe ore succesive de activitate – la diferite intervale de timp - evaluari realizate cu un singur evaluator sau cu mai multi evaluatori;
- stabilirea mecanismelor strategice de evaluare: control tehnic (ponderea asigurata prin indrumarea de specialitate, realizabila la continutul principal si secundar al disciplinei scolare (universitare) predate - la stiintele pedagogice si psihologice - didactica specialitatii principale si secundare);
- control participativ (realizat de profesori cu aceeasi pregatire: inspectori scolari, profesori-rnetodisti, profesori-consilieri, profesori care sunt colegi de catedra sau de comisie metodica etc);
- control pe diferite zone de risc (realizat de evaluatori din afara unitatii de invatamant respective sau care cunosc insuficient specificul disciplinei sau treptei de invatamant respective, colectivul de elevi, personalitatea cadrului didactic evaluat etc);
- control tip conexiune inversa (realizat pentru a evalua simultan: elevul - cadrul didactic, cadrul didactic si catedra/comisia metodica respectiva; catedra/ comisia metodica respectiva - unitatea de invatamant respectiva; unitatea de invatamant - activitatea de inspectie scolara/teritoriala, de specialitate, de perfectionare, realizata la nivel de inspectorat scolar sau de minister).


Fisiere în arhivă (2):

  • organigrama scoala.JPG
  • Organizarea Manageriala - Studiu de Caz pe Scoala Generala cu Clasele I-VIII, Serbauti, Suceava.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!