Plan de afaceri - piețe financiare

Cuprins proiect

A. PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂŢII 2
B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII 3
C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII (DACĂ ESTE CAZUL) 4
D. DESCRIEREA AFACERII 5
E. ANALIZA PIEŢEI 7
E1. Produsul nou 7
E2. Segmentul de piaţă 8
E3. Strategia de comercializare 9
F. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 10
F1. Condiţiile necesare desfăşurării activităţii propuse 10
G. INFORMAŢII FINANCIARE 11
H. IPOTEZE ŞI RISCURI MAJORE 12
I. ALTELE 12


Extras din proiect

PLAN DE AFACERI
A. PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂŢII
1. Numele societăţii: S.C. GOGO-MANIA. S.R.L
2. Număr de înregistrare:
- La Oficiul Registrului Comerţului: J -90/215/16.03.2008
- cod fiscal/cod unic de înregistrare: 8506012
3. Forma juridică de constituire (SRL/SA/SCA/SNC): SRL (Societate cu răspundere limitată cu doi acționari).
4. Adrese, tel, fax:
Sediul social: Str. Tineretului nr.10, Roman, Județul Neamț, tel: 0233/316718; 
fax:0233/371422
Sediul operațional: Str. Tineretului nr.10, Roman, Județul Neamț, tel: 0233/316718; fax:0233/371422
Puncte de lucru: Aleea Pieței, nr. 17; Str. Gării, nr.6 ;
5. Tipul activităţii principale/codul CAEN (producţie, transporturi, servicii, comerţ sau construcţii); 1581: Fabricarea produselor de panificație si patiserie
6. Natura capitalului:
Natura capitalului (%) Public Privat
Român 100
Străin 
7. Capital social __420000__ Lei, la data __16.06.2010__ (aproximativ 10000€ divizat in 1000 părți sociale).
Valoarea nominala a unei părți sociale este de 41RON.
Asociatul Blănaru Dorian deține 700 părți sociale din care 500 părți sociale reprezintă aport in natura respectiv chioșc amplasat in piața centrala precum si clădirea folosita drept secție de producție iar 200 părți sociale reprezintă aport in numerar.
Asociata Popescu Adelina deține 300 părți sociale din care 200 părți sociale reprezintă aport in natura respectiv chioșc amplasat in zona gării, iar 100 părți sociale reprezintă aport in numerar.
8. Asociaţi/acţionari: Blănaru Dorian, Popescu Adelina
B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII
1. Conducerea societăţii
Asociaţii vor coordona întreaga activitate, vor angaja şi vor controla personalul, se vor ocupa direct de problemele de producţie, precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere.
Funcţia actuală Numele şi Prenumele Studii Experienţa profesională
1. Sef de producție 
Blănaru Dorian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Master in Managementul producției 
2. Administrator 
Popescu Adelina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
2. Personalul:
Număr total de salariaţi 8, din care: 
- cu contract de muncă pe durată determinată: 6
- cu contract de colaborare sau alte forme de angajare temporară: 2
Structura numerică de personal (de anexat organigrama):
Nr. crt.
Denumirea funcției
Numele si 
Prenumele
Numărul de persoane
1. Sef de producție Blănaru Dorian 1
2. Administrator Popescu Adelina 1
3. Contabil Rotaru Andrei 1
Vânzătoare
Grapă Simona 4
Șerban Diana 
Prisecaru Elena 
Pătrașcu Ramona 
Cofetar-patisier
Andreescu Ana 2
Roșu Amalia 
6 Șofer Bursuc Robert 1
Total personal 10


Fisiere în arhivă (1):

  • Plan de Afaceri - Piete Financiare.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!