Plan de Afaceri SC Guru SRL

Cuprins proiect

Sinteza planului de afaceri
1.Prezentarea Firmei. pag.2
1.1.Legislatie. pag.3
1.2.Cartonul: material pentru ambalaje. pag.4
1.3.Concurenta. pag.6
1.4.Comparatii intre concurenti si ramurile de activitate. pag.8
1.5.Aria geografica. pag.8
1.6.Obiectivele.pag.8
2.Date generale ale afacerii.pag.9
2.1.Produsul oferit.pag.9
2.2.Consiliul de administraţie.pag.10
2.3.Modul de comercializare si desfacere a produselor.pag.10
CAPITOLUL I – AFACEREA
3.1.Productie.pag.11
3.2.Comerţ.pag.12
3. 3.1mport-export.pag.12
3.4.Prestari servicii.pag.12
CAPITOLUL II – PIATA
4.1.Clienţii.pag.13
4.2. Segmentul de piaţă.pag.13
CAPITOLUL III –ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
5.1.Procesul de producţie.pag.14
5.2.Conducerea.pag.14
5.3.Personalul.pag.15
6.Departamentul software al firmei.pag.15
6.1.Comerţ.pag.15
6.2.Obiective.pag.15
6.3.Clienţii.pag.15
6.4.Facilităţi.pag.15
7.Buget estimativ al Firmei in vederea promovarii.pag.16
8. Planul Financiar si previziune pe anii urmatori.pag.17
8.1.Dotarea atelierului (optimal).pag.17


Extras din proiect

Sinteza planului de afaceri
1.Prezentarea Firmei
S.C. GURU S.R.L CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca reprezentată prin Kaszonyi Norbert,Kerekes Attila Lorand si Jula Adrian Marius în calitate de administratori.
Număr de asociaţi - 3
Obiectul de activitate potrivit prevederilor din statut : - producţie
- comerţ
- import-export
-prestări servicii
1.Productie :
Confecţionarea de punguţe de hârtie pentru împachetare şi transport diferite obiecte artizanale, porţelanuri, bijuterii, încălţăminte şi alte obiecte de uz atât casnic cât şi profesional. 
2.Comerţ
Comercializarea tuturor bunurilor şi produselor provenite din producţia proprie sau de la terţi se face en gros şi/sau en detail, prin magazine proprii sau închiriate, în târguri, pieţe, locuri publice, expoziţii, în zone de agrement, prin tonete, rulote, chioşcuri, în Cluj şi alte localităţi din ţară.
3. 1mport-export
Import-export en gros si en detail al tuturor bunurilor menţionate în alineatul precedent, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legea romana.
4.Prestari servicii
Activitatea principală desfăşurată de societate o constituie prestarea de servicii sub formă de software şi activităţi conexe în domeniul comercializării de produse software şi confecţionarea de punguţe pentru diferite obiective. Cadourile au devenit şi la noi o adevărată industrie. Cum orice cadou trebuie ambalat cât mai atrăgător, am găsit o modalitate simplă, ieftina de a rezolva problema - pungile de hârtie. Aşadar, am considerat ca exista o reală oportunitate pentru demararea unei afaceri cu un profit rezonabil. Piaţa pentru asemenea obiecte este în continua creştere .
Capital social - subscris 1200 lei 
- vărsat 1200 lei
Forţa de muncă: număr total 10 din care - angajaţi permanent 8 
- colaboratori 7
1.1.Legislatie
Cadrul legal la care se raporteaza implementarea sistemului de colectare selectiva este format din urmatoarele norme:
- OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje modificata prin HG nr.1872/2006; 
Art.10
(1) 
Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele sa corespunda unor reutilizari multiple. 
(3)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
Art. 20
(2)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati;
b)sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitãþilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 1121/2006 privind stabilirea modalitãþilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în
scopul aplicãrii colectãrii selective.
Alte norme privind standardele si procedurile de reciclare:
• Ordinul 128/2004 al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje 
• Ordinul 927/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje 
• Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comerţului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje 
• Ordinul 194/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1229/731/1095/2005 
• Ordinul 549/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
• Ordinul 578/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
• Ordinul 1121/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
Legislatia europeana:
• Directiva 94/62/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Directiva 2004/12/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului pentru amendarea Directivei 94/62/EC
• Decizia 97/129/EC Decizia Comisiei privind stabilirea sistemului de identificare pentru materialele de ambalaj conform Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 1999/177/EC Decizia Comisiei privind stabilirea conditiilor de derogare pentru lazile si paletele de plastic referitor la nivelul concentratiei de metale grele prevazut in Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC Decizia Comisiei privind publicarea standardelor de referinta EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 si EN 13432:2000 in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene in legatura cu Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC add rectificare la Decizia 2001/524/EC
• Decizia 2005/270/EC Decizia Comisiei privind stabilirea formatului privind sistemul bazei de date conform cu Directiva 94/62/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje.
1.2.Cartonul: material pentru ambalaje
Avantajele folosirii cartonului pentru ambalare:
-protejarea produsului, adaptabil pentru diferite modificari sau adoptarea unor formate de ambalaje, se poate combina foarte bine cu alte materiale, flexibil pentru design, pe carton putem imprima coduri de bare.
Cartonul si mediul inconjurator:
Aspectele mediului inconjutator au din ce in ce mai mare importanta in ceea ce priveste alegerea unui ambalaj sau a materialului de fabricare a ambalajului.
Pentru a cunoaste impactul sau ar trebui sa cunoastem si sa analizam toate fazele vietii acestor materiale: productia, transportul, consumul, recuperarea (reciclarea) acestor produse.
Minimizarea ambalajelor:
Producători de carton au initiat studii de cercetare şi de implementare a noi tehnologii pentru a reduce şi a minimaliza greutatea şi volumul de ambalare, fără a compromite funcţiile lor de bază, de conţinut, de protecţie, conservare, etichetarea, sistemele de transport şi de distribuţie.
Puse în aplicare cu succes au redus cantitatea materiei prime utilizate în procesul de fabricaţie, pe langa obtinerea unor ambalaje uşoare şi rezistente simultan. De asemenea, fabricanti au aderat la elaborarea unor noi modalităţi de a oferi si mai multe ambalaje si pachete de servicii mai avantajoase pentru distribuitorii şi consumatorii finali.


Fisiere în arhivă (1):

  • Plan de Afaceri SC Guru SRL.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!