Planul de afaceri al întreprinderii SC Misolma SRL

Extras din proiect

1.Sumarul planului de afaceri
Obiectivul acestui plan de afaceri întocmit de către ,,Misolma” SRL este obţinerea unui credit bancar în valoare de 50000 lei de la BC,,Victoriabank” pe un termen de pînă la 3 ani. Creditul bancar în valoare de 50000 lei va fi utilizat pentru procurarea mijloacelor fixe ( utilaje şi materie primă) necesare pentru deschiderea unei fabrici de încălţăminte.
SRL“Misolma” activează în sfera fabricării produselor din piele (încălţăminte) naturală cît şi artificială de o calitate superioară a materialelor utilizate în fabricaţie, la preţuri accesibile destinate pentru toate categoriile de populaţie atît în raza municipiului cît şi în celelalte raioane ale ţării. 
Obiectivele noastre pe termen scurt şi lung:
Pentru a deveni un lider pe piaţă;
Pentru a avea o reputaţie bine cunoscută pentru înaltă calitate şi design;
Pentru a beneficia de un credit bancar pentru realizarea obiectivelor propuse;
Pentru optimizarea permanentă a combinării factorilor de producţie utilizaţi în vederea obţinerii celor mai bune rezultate economice cu costuri cît mai reduse şi avînd în permanenţă în vedere situaţia pieţelor de aprovizionare şi desfacere.
Realizarea unui astfel de proiect necesită o investiţie iniţială de 166700 mii lei, din care mii lei constituie capitalul propriu (contribuţia asociaţilor) destinat lansării afacerii, iar 50000 mii lei– creditul bancar care va fi utilizat pentru a procura utilajul şi materia primă necesară pentru deschiderea fabricii. 
Ţinînd cont de faptul că încălţămintea se află într-o continuă cerere pe piaţă, considerăm că lansarea unei astfel de afaceri are şanse reale de succes. Calculele financiare prezentate confirmă aceasta. Astfel veniturile obţinute în primul an, vor acoperi cheltuielile totale ale întreprinderii din anul dat. 
2.Descrierea afacerii
S.C,,Misolma”SRL a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 2011, are sediul în oraşul Chişinău,.str.Meşterul Manole,nr.3, fiind înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.xxxxxxxx(Anexa1). Întreprinderea are un spaţiu special amenajat cu toate dependenţele necesare, în suprafaţă totală de 200m2.(Anexa1.b)
Materia primă va fi importată în special din: Turcia şi Ucraina, prin intermediul contractelor, transportarea se va petrece prin intermediul firmelor de transport. Contactul cu furnizorii de materii prime va fi asigurat prin telefon, aceasta reducînd unele cheltuieli de deplasare a managerului comercial, plăţile pentru marfă se vor efectua prin intermediul BC„Victoriabank” unde firma se va deschide cont în valută şi lei.
Misiunea afacerii este de a produce şi comercializa produse profitabile pe pieţele din ţară, în special în oraşul Chişinău, în scopul permanentei îmbunătăţiri a percepţiei pe care clienţii, angajaţii şi asociaţii o v-or acumula despre calitatea activităţii noastre. 
În acest scop fiecare compartiment al firmei trebuie să obţină rezultate superioare în comparaţie cu principalii concurenţi (Zorile, Cristina, Floare, Tighina, Tocuşor). Ne v-om dezvolta în principal prin inovarea şi diversificarea gamei modelelor de încălţăminte, succesul depinde în cea mai mare măsură de felul în care v-om satisface cerinţele pieţei. Acesta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri care depăşind înţelegerea şi satisfacerea necesităţii lor, vor încerca să le anticipeze.


Fisiere în arhivă (1):

  • Planul de Afaceri al Intreprinderii SC Misolma SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!