Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București

Cuprins proiect Cum descarc?

Secţiunea I – Prezentarea instituţiei partenere de practică 4
1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională 4
1.2. Baza legală de înfiinţare 4
1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea 4
1.4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani 5
1.5. Minister coordonator 6
1.6. Modalităţile de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate 6 
Secţiunea a II-a Aspecte legate de activitatea de finanţare în instituţia analizată 7
2.1. Analiza instituţiei din punct de vedere economico-financiar 7
2.2. Modalităţi de finanţare a activităţii desfăşurate; particularităţi 8
2.3. Posibilităţi de obţinere a unor resurse financiare din sponsorizări; conţinutul acordului de sponsorizare 8
2.4. Nivelul şi structura cheltuielilor şi a veniturilor instituţiei analizate în ultimii doi ani 8
2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe 11
Secțiunea a III-a Aspecte privind comunicarea şi transparenţa decizională în instituţia publică analizată 11
3.1. Prezentarea activităţii de relaţii publice, particularităţi ale organizării 11
3.2. Particularităţi ale procesului de comunicare internă şi externă din instituţia analizată 12
3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) şi a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi 12
Sectiunea a IV-a Analiza datelor statistice cu care operează instituţia analizată 14
Secțiunea a V-a Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată 21
Secțiunea a VI-a. Acte administrative. Circuitul documentelor 24
Secțiunea a VII a Aspecte privind exercitarea controlului în cadrul instituţiei analizate 25
Secțiunea a VIII-a Resursele umane la nivelul instituţiei analizate 26
8.1. Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane 26
8.2. Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului de gestiune şi de execuţie 27
8.3. Modalităţi de promovare şi motivare a salariaţilor instrumente, mijloace 29
8.4. Proceduri de evaluare şi control a personalului; instrumente, competenţe, forme, 
indicatori de performanţă folosiţi sau care ar trebui folosiţi 30
8.5. Compartimente specializate în activitatea de personal; prezentarea detaliată a 
organizării sale, încadrării cu personal, activităţi ce se derulează aici 32
Secțiunea a IX-a. Elemente privind strategia instituţiei analizate 34
9.1. Particularităţi strategice ale instituţiei publice analizate ţinând cont de 
specificul domeniului de activitate 34
9.2. Prezentarea sistemului de obiective al instituţiei publice analizate pentru 
perioada următoare 1-3 ani 35
9.3. Modalităţi previzionate de management pentru realizarea obiectivelor 
fundamentale şi derivate 36
9.4. Surse de finanţare pentru realizarea opţiunilor strategice 37
Secţiunea a-X-a – Analiza diagnostic globală la nivelul instituţiei partenere de practică 37
Bibliografie 40


Extras din proiect Cum descarc?

I. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala
Denumirea institutiei este Primaria Municipiului Bucuresti. Profilul este de institutie publica si ca obiect de activitate profesionala - administratie publica locala.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
1.2. Baza legala de infiintare
Baza legala de infiintare este Legea nr. 215/2001, lege care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.
Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Bucuresti:
a) Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
b) HCGMB nr. 62/2007 privind aprobarea organigramei si a aparatului de specialitate al Primarului General;
c) HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului General;
d) D.P.G nr. 472/2007 privind aprobarea Regulamentului Intern al Institutiei.
1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani
Atentia acordata cetateanului, imbunatatirea calitatii vietii si dorinta desenarii unui peisaj urban mai putin agresiv determina urmarirea urmatoarelor obiective strategice:
• Accentuarea laturii sociale a prestatiei institutiei noastre prin aducerea in prim-plan a cetateanului si a exigentelor sale;
• Imbunatatirea serviciilor de sanatate publica, siguranta, asistenta sociala, transport si circulatie, salubritate, informare publica si mediu;
• Promovarea culturii, artelor si sportului, sprijinirea educatiei, traditiilor si divertismentului, precum si sustinerea tehnologiilor avansate nepoluante;
• Dezvoltarea si adaptarea infrastructurii orasului si a peisajului urban la cerintele unei capitale europene in expansiune;
• Imbunatatirea continua a conditiilor de mediu si prevenirea poluarii aerului, a apei si a solului cauzata de activitatile proprii cat si de cele ale contractorilor sai.
• Realizarea unei permanente colaborari cu celelalte servicii din cadrul directiei, a Primariei Municipiului Bucuresti si a serviciilor omoloage ale sectoarelor municipiului Bucuresti in vederea solutionarii legale a tuturor cererilor, in contextul legal si cu operativitate.
• Dotarea Serviciului Impozite si Taxe, Serviciului Elaborare si Executie Buget si Biroul Raportare Executie Buget cu echipamentul informatic necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate.
• Realizarea bazei de date cuprinzand informatiile necesare fundamentarii stiintifice a proiectelor de hotarari ale Directiei Impozite si Taxe si a unui program informatic de analiza dinamica a evolutiei indicilor statistici necesari.
• Initierea de proiecte de hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale.
• Initierea de proiecte de hotarari privind instituirea de noi taxe aferente bugetului local.
• Analiza si avizarea proiectelor de hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti initiate de catre alte directii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
• Acordarea de asistenta metodologica directiilor de impozite si taxe ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica de Specialitate in Administratia Publica - Primaria Municipiului Bucuresti.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!