Proiect de Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Sectorului 5 Bucuresti

Cuprins proiect Cum descarc?

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1DENUMIREA INSTUTTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE 4
1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE 6
1.3 LEGISLATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 5
1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU URMATORII 2 ANI 6
1.5 MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII .............................6
2. MODALITATILE DE FINANTARE A ACTIVITATII 8
3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 9
3.1 PREZENTAREA ACTIVITATII DE RELATII PUBLICE 9
3.2 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA 10
3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A LEGII 52/20.01.2003..............13
4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA 14
5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 17
5.1 REABILITARE DRUMURI. 17
5.2 MODERNIZAREA TRAMVAIELOR TATRA T4R 18
5.3 CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA 18
5.4 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI UNIC DE TAXARE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC URBAN 18
5.5 MANAGEMENTUL TRAFICULUI 19
5.6 REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE 19
6. ACTELE ADMINISTRATIVE UTILIZATE IN CADRUL INSTITUTIEI 19
7. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL 21
7.1 NOTIUNEA SI SCOPUL CONTROLULUI 21
7.2 MODALITATI SI FORME DE CONTROL 21
7.3 CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22
8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 24
8.1 PREZENTAREA NORMELOR REGLEMETARE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 24
8.2 PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI DE EXECUTIE 25
8.3 MODALITATI DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR 28
8.4 PROCEDURI DE EVALUARE SI CONTROL A PERSONALULUI; INSTRUMENTE, COMPETENTE, FORME 30
8.5 COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL: 33
9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA 34
9.1 PARTICULARITATI STRATEGICE 34
9.2 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE 35
9.3 MODALITATI PREVIZIONALE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE 35
9.4 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE 35
9.5 EXEMPLE DE STRATEGII, POLITICI, PROGRAME, PROIECTE DERULATE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA 36
10. ELABORAREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL 36
10.1 PUNCTE FORTE 37
10.2 PUNCTE SLABE 37


Extras din proiect Cum descarc?

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica
1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala 
Primaria Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este institutie publica cu activitate permanenta care duce la indeplinirea efectiva Hotararile Consiliului Local al Sectorului 5 si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale. Sediul Primariei Sectorului 5 Bucuresti este in Bulevardul Regina Elisabeta nr. 29-31.Primaria Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti are un primar si doi viceprimari alesi in conditiile legii pe o perioada de patru ani.Primarul,viceprimarii,secretarul impreuna cu serviciile si birourile din subordinea ierarhica constituie Primaria Sectorului 5.
Primarul conduce directiile,serviciile si birourile aparatului propriu al Primariei Sectorului 5 in problemele activitatii curente emitand dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta factorilor desemnati in aplicarea lor. Prin delegare de competenta Primarul poate trece exercitarea unora dintre atributiile sale Viceprimarilor,Secretarului sau altor functionari din serviciile Primariei.
Viceprimarul il inlocuieste pe Primar in lipsa acestuia,indruma si controleaza prin delegare de competenta unele compartimente ale Primariei si servicii publice de sub autoriatea Consilului Local al Sectorului 5. Directorii , sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor precum si a altor sarcini potrivit nevoilor unitatii. Tot odata au obligatia de a stabilii sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati.
Obiectul de activitate este colectarea taxelor si impozitelor din Sectorul 5.
1.2 Baza legala de infiintare 
Primaria Sectorului 5 este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al sectorului 5 privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul Sectorului 5, viceprimarul, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria sectorului 5 care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al sectorului 5 si dispozitiile Primarului sectorului 5, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Primarul Sectorului 5 este seful administratiei publice locale al sectorului 5 si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
Primarul Sectorului 5 reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
De asemenea, Primarul Sectorului 5 raspunde de buna functionare a administratiei publice a sectorului 5, in conditiile legii.
Totodata, Primarul Sectorului 5 reprezinta sectorul 5 in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Consiliul Local al Sectorului 5 reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Sectorului 5.
In relatiile dintre Consiliul Local al Sectorului 5, ca autoritate deliberativa si Primarul Sectorului 5, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.
1.3 Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea 
Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 functioneaza in baza Hotararii nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului - Cadru si a actiunilor de predare - preluare exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a atributiilor prevazute de Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale si a Hotararii nr.17 / 26.01.2006 a Consiliului Local al Sectorului 5, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridica si buget propriu, finantata integral de la bugetul local al sectorului 5. 
Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor legate de activitatea desfasurata.
Sefii compartimentelor Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5 conduc, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, asigurand, in termenul legal, realizarea lucrarilor si calitatea acestora, precum si disciplina la locul de munca.
Legislatia folosita in cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 este urmatoarea:
-Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal al Romaniei;
-O.G. nr. 83 / 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal al Romaniei;
-H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei;
-O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala;
-H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala;
-O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor - republicata;
-Legea nr. 215 / 2001 - legea administratiei publice locale;
-Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
-H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul;
-O.G. 27/2002 privind reglementare activitatii de solutionare a petitiilor.
1.4 Obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani
Printre obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani in cadrul Directiei Buget se numara:
-Dotarea Serviciului Impozite si Taxe, Serviciului Elaborare si Executie Buget si Biroul Raportare Executie Buget cu echipamentul informatic necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate.
-Realizarea bazei de date cuprinzand informatiile necesare fundamentarii stiintifice a proiectelor de hotarari ale Directiei Impozite si Taxe si a unui program informatic de analiza dinamica a evolutiei indicilor statistici necesari.
-Initierea de proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti privind modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale.
-Initierea de proiecte de hotarari privind instituirea de noi taxe aferente bugetului local.
-Acordarea de asistenta metodologica directiilor de impozite si taxe ale sectoarelui 5 Bucuresti.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Sectorului 5 Bucuresti.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!