Proiectarea unui Pasaj Subteran Pietonal

Cuprins proiect

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 
1.1. Denumirea proiectului
1.2. Obiectul proiectului
1.3. Beneficiarii proiectului (directi si indirecti)
1.4. Mediul proiectului
1.5. Obiectivele proiectului
1.6. Rezultatele preconizate
1.7. Durabilitatea/sustenabilitatea proiectului
1.8. Finanţarea proiectului 
CAPITOLUL II. INIŢIEREA,DEFINIREA ŞI CONCEPEREA PROIECTULUI
2.1. Managerul de proiect (CV; descriptori)
2.2. Sponsorul (sponsorii) proiectului (numele persoanei/denumirea instituţiei 
recomandate; caracteristici; responsabilităţi)
2.3. Echipa de proiect: denumire; slogan; roluri şi persoane recomandate.
2.4. Structura organizaţională a proiectului 
2.5. Părţi interesate în derularea proiectului (stakeholders)
2.6. Managementul riscurilor
2.7. Kick-off meeting
CAPITOLUL III. PLANIFICAREA PROIECTULUI 
3.1. Structura lucrărilor elementa
3.2. Stabilirea etapelor şi activităţilor principale ale proiectului
3.3. Stabilirea responsabilităţilor în etapele principale
3.4. Stabilirea jaloanelor proiectului
3.5. Programarea derulării etapelor şi activităţilor proiectului – graful proiectului şi graficul Gantt
3.6. Bugetul proiectului
3.7. Alocarea resurselor


Extras din proiect

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI
1.1. Obiectul proiectului
Tema proiectului constă în proiectarea unui pasaj subteran pietonal în zona Piaţa centrală, din municipiul Botoşani, prin care se urmăreşte facilitarea unei treceri între George Enescu nr.56 şi Calea Naţională nr. 83 , folosind un traseu mai scurt, pentru a evita aglomerarea zonei respective.
Denumirea proiectului: pasaj subteran pietonal.
1.2. Scopul proiectului
Proiectul prezentat are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de transport atât rutier, cât şi pietonal. 
Ca scop indirect, realizarea prezentului proiect ar contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei, cu implicaţii directe şi imediate asupra nivelului de trai al populaţiei.
1.3. Obiectivele proiectului
Obiectivul principal al proiectului este:
-facilitarea unei treceri între George Enescu nr.56 şi Calea Naţională nr. 83 folosind un traseu mai scurt, pentru a evita aglomerarea zonei respective;
-asigurarea unei circulaţii rutiere intr-un cadru organizat;
-accesul mai uşor şi în condiţii civilizate către Piaţa Centrală, magazine din zonă, hala de carne, hala de produse lacatate;
-realizarea unui trafic rutier şi pietonal mai sigur, intens. 
1.4. Grupul ţintă – clienţi primari şi utilizatori finali
Clienţii primari sunt: 
- Primăria Municipiului Botoşani.
Utilizatorii finali, care se împart în beneficiari direcţi şi alţi beneficiari, sunt:
- locuitorii municipiului Botoşani în primul rând;
- populaţia în trecere;
1.5. Necesitatea iniţierii proiectului
Proiectare pasajului este o necesitate reală din următoarele motive:
- accesul mai uşor şi în condiţii civilizate în municipiul Botoşani între atât pe timp frumos cât şi pe timp polios, iarnă;
- dezvoltarea unor noi proiecte;
- crearea perspectivei de afaceri în zonă, şi încurajarea micilor întreprinzători să intensifice investiţiile.
1.6. Mediul proiectului
Mediul proiectului se compune din:
-mediul fizic îl reprezintă spaţiul unde se desfăşoară construcţia, adică Str. George Enescu nr.56 şi Calea Naţională nr. 83, localitatea Botosani;
-mediul economico-financiar, este reprezentat de fondurile de la prefectura municipiului Botoşani şi alte fonduri provenite de la diferiţi sponsori;
-mediul instituţional-politic, proiectul este susţinut de: Primăria Municipiului Botoşani, şi de legislaţia acutală care pemite desfăşurarea unui astfel de proiect;
-mediul socio-cultural este reprezentat de valorile şi cunoşinţele populaţiei. Un astefel de pasaj subteran ar fi chiar bine venit deoarece cu ajutorul costruirii lui se evită astfel aglomerarea şi tototdată viaţa persoanelor nu mai este pusă în pericol, deoarece se reduce numărul accidentelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea unui Pasaj Subteran Pietonal.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!