Raport de practică - SC XL World România SRL

Cuprins proiect

Motivaţie şi explicaţii 3
Conţinutul raportului 4
Aspecte generale privind SC XL WORLD ROMANIA SRL 4
Obiectul de activitate 4
Structura organizatorica şi de conducere 6
Forţa de muncă şi sistemul de salarizare 7
Numărul mediu de salariaţi 8
Analiza pe ani a societăţilor ce au intrat în componenţa SC XL WORLD ROMANIA SRL 10
Anul 2002 10
Anul 2003 11
Anul 2004 12
Anul 2005 14
Anul 2006 16
Dotarea tehnică şi tehnologică a societăţii comerciale XL WORLD SRL 17
Reţea 17
Telefonie 18
Suport al aplicaţiilor 19
Sistem CRM 19
Sistem de trouble ticketing 19
Gestiune contacte 19
Gestiune sondaje 19
E-mail marketing 19
Disponibilitate 19
Securitate 20
Puncte cheie 20
Caracteristicile serviciilor (PIAŢA ŞI OFERTA ORGANIZAŢIEI) 21
Customer Care 21
Suport 24x7 21
Reducerea timpilor de aşteptare 21
Integrarea cu sistemul informatic al companiei 22
Telemarketing 22
BPO: Business Process Outsourcing 23
Economie de scară 23
Gestionarea resurselor umane 23
Confidenţialitatea datelor 23
Identificarea şi analizarea pieţei 24
Piaţa SC XL WORLD ROMANIA SRL: 25
Nonutilizatorii absoluţi 25
Nonconsumatorii relativi 25
Consumatorii 25
Piaţa ţintǎ 26
Mix-ul de marketing 26
Clienţii SC XL WORLD ROMANIA SRL 26
Dimensiunea şi structura pieţei 27
Concurenţa SC XL WORLD ROMANIA SRL 28
Sinteză şi concluzii 29
BIBLIOGRAFIE 30


Extras din proiect

Motivaţie şi explicaţii
S-a ales societatea XL WORLD ROMANIA SRL, cu sediul legal in Aleea MIHAIL SADOVEANU 13, 700490, Iasi, pentru satisfacerea stagiului de practicǎ de trei sǎptămâni.
Am ales să desfăşor stagiul de practică în această societate comercialǎ în vederea analizǎrii elementelor care ţin de domeniul management-marketing pentru că, in primul rând sunt şi angajat al acestei societăţi, fiindu-mi astfel mai uşor să imi organizez timpul de practică, şi în paralel cel de lucru, şi în al doilea rând pentru că este o societate de prestări servicii la nivel internaţional într-un domeniul mai puţin utilizat pe plan naţional.
Iniţial, m-am gândit că va fi greu să ma integrez in diversele departamente pentru a culege datele necesare acestui raport de practică întrucât majoritatea oamenilor din conducere nu sunt de naţionalitate română, şi am considerat cǎ nimeni din cadrul acestei firme nu o sǎ-mi acorde atenţia cuvenitǎ pentru a realiza acest raport, dar ei mi-au demonstrat contrariul şi m-au ajutat intrutotul să culeg informaţiile necesare.
Astfel în perioada 13.04-06.05.2009 am efectuat stagiul de practică de trei săptamâni atât cât era necesar, fǎră a apǎrea probleme deosebite.
Aceste trei sǎptǎmâni au constat în prezenţa mea în departamentele societǎţii, între orele 10-19, de luni pânǎ vineri, suprapunându-mi in acest orar şi orele de lucru la această societate, unde am luat la cunoştinţǎ cu absolut toate problemele. Personalul s-a dovedit a fi foarte sociabil, imediat am fost prezentat celor prezenţi, cu unii dintre ei mai avusesem contact în trecut pentru lucruri cum ar fi semnarea unui act adiţional la contract sau a unei modificări intervenite, dupǎ care intram într-un birou unde îmi puneau la dispoziţie toată documentaţia, în paralel luând parte şi la desfǎşurarea concretǎ a întregii activitǎţi pe parcursul unei zile de lucru obişnuitǎ. Cele trei săptǎmâni au trecut foarte repede, a fost o experienţă placută şi in acelaşi timp binevenită, cei cu care am intrat în contact spunându-mi chiar să mai revin pentru orice proiect de practică ce îl voi mai avea pe viitor pentru că fără nici o problemă imi vor sări în ajutor. 
Ceea ce am observat în mod expres a fost aceea că existǎ şi se manifestă o mare diferenţǎ între teoria pe care o asimilǎm la cursuri şi ceea ce se desfăşoară în practicǎ. Sunt de părere că o perioadă de practicǎ de doar trei săptămâni este mult prea scurtă, ideal ar fi ca în anul în care este programată o anume practică să se desfăşoare în felul următor : o jumătate de semestru de practică şi restul anului teorie, astfel putându-ne aprofunda mai bine din punct de vedere profesional activitatea şi cǎpǎtând o oarecare experienţă de care se va ţine cont atunci când aplicăm la un job.
Conţinutul raportului
Aspecte generale privind SC XL WORLD ROMANIA SRL
Societatea comercială XL WORLD ROMANIA SRL este înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Iaşi sub numărul J 22/2006/2005 acordat la data 04/08/2005, cod unic de înregistrare 17842348, cu sediul în municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu № 13, 700490, judeţul Iaşi, fiind înregistratǎ la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi ca persoanǎ juridicǎ românǎ ce îşi desfǎşoarǎ activitatea în conformitate cu legislaţia românǎ, contractului de societate şi cu prevederile statutului. 
SC XL WORLD ROMANIA SRL este unul din pionierii şi principala companie pe piaţa din România în domeniul de call-center şi BPO . 
Compania şi-a început activitatea în România în 2000, concentrându-se pe dezvoltare de software.În anii următori structura din România şi-a schimbat obiectul activităţii în oferirea de servicii externalizate de Call Center şi BPO. 
În 2007 compania a finalizat reorganizarea diverselor direcţii de afaceri, fuzionând şi integrând toate companiile operante (Contact Line, Contact Center, Media Strategy) sub marca XL World.
Obiectul de activitate al societăţii în conformitate cu documentele constitutive poate fi grupat în următoarele domenii principale de activităţi, grupare determinată de diversitatea serviciilor şi tehnologiilor deţinute de societate şi anume : 
- Customer Care :
- Furnizarea informaţiilor comerciale despre produse şi servicii de orice tip
- Preluarea comenzilor şi a rezervărilor 
- Îndrumarea clienţilor spre distribuitorul/ATM-ul/sediul cel mai apropiat 
- Furnizarea de asistenţă tehnică (helpdesk)
- Telemarketing :
- Telemarketing şi vânzări
- Studii de piaţă


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport de Practica - SC XL World Romania SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!