Reproiectare Utilaj SA

Extras din proiect

I. Analiza viabilităţii economice şi manageriale la S.C. Utilajul S.A.
Caracteristici tipologice ale firmei investigate
Societatea comercială UTILAJUL este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1990, în baza legii 15/1990 cu privire la transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale şi regii autonome; capitalul social este de 40.591.000 mii lei (1.623.640 acţiuni a câte 25.000 lei acţiunea ).Sediul se află în oraşul K, situat într-un judeţ din sudul României. Este cea mai importantă întreprindere din această zonă, cu capital majoritar de stat. Acţionariatul are următoarea structură:
- AVAS – 76%
- SIF – 18%
- PAS – 6%
Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi şi agricultură.
Principalii furnizori sunt întreprinderi siderurgice (pentru tablă), întreprinderi constructoare de maşini (pentru unele componente electrice şi electronice ), întreprinderi chimice (pentru vopseluri şi lacuri).
Clienţii firmei sunt întreprinderi cu capital privat ( 15%), companii naţionale şi întreprinderi cu capital majoritar de stat ( 85%).
Concurenţa este dată de firme cu profil de fabricaţie similar, situate în Transilvania (2), Moldova (1), Dobrogea (1) şi Muntenia (1). Firma are cont deschis la Banca Comercială Română.
1.1. Colectarea informaţiilor din domeniul economic şi managerial
1.1.1. Colectarea informaţiilor din domeniul economic
În ceea ce priveşte S.C. UTILAJUL S.A., dinamica situaţiei economico-financiare înregistrată în anii 2007, 2008 si 2009 este evidenţiată prin intermediul unor indicatori economici, după cum urmează (tabel nr. 1 ).
Facem precizarea că, alături de indicatorii economici (de volum şi de eficienţă) se va “opera” şi cu indici, aceştia din urmă fiind în măsură să evidenţieze în dinamică evoluţia sau involuţia rezultatelor obţinute şi a obiectivelor asumate.
Situaţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. UTILAJUL S.A.
Tabel nr. 1
Nr crt. Indicatori UM. 2007 2008 2009 I 2008/2007 I 2009/2008
1 Cifra de afaceri mil. lei 63880 154226 170310 2,414 1,104
2 Venituri Totale mil. lei 66614 155667 180650 
3 Cheltuieli Totale mil. lei 77743 143730 176337 
4 Profit Brut mil. lei -- 11937 4313 
5 Profitul Net mil. lei -- 10027 3622 
6 Rata Profitului % -- 6,5 2,12 
7 Numar Salariaţi Nr. 2463 2348 2191 0,953 0,933
8 Fond Salarii mil. lei 23786 38283 44696 1,609 1,167
9 Salariul Mediu mil. lei/an 9,65 16,3 20,4 1,689 1,251
10 Productivitatea Muncii mil. lei/sal 25935,9 65684 77731,6 2,532 1,183
11 Rotaţia stocurilor rotaţii/an 9,65 7,54 8,53 
12 Rata Rentabilităţii Costurilor % 37 8,3 2,4 
13 Rata Rentabilităţii Comerciale % -- 7,73 2,53 
14 Rata Rentabilităţii Economice % -- 7 2,65


Fisiere în arhivă (1):

  • Reproiectare Utilaj SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!