Rolul Planului de Afaceri

Cuprins proiect

Introducere 3
Capitolul 1 Rolul si importanta planului de afaceri 5
1.1- Definitia, importanta si functiile planului de afaceri 5
1.2- Avantajele si oportunitãtile planificãrii- Riscul de neplanificare 7
1.3- Planul de afaceri - instrument de management al IMM-urilor 9
1.4- Utilizarea planului de afaceri în relatiile cu mediul extern al IMM-urilor 11
Capitolul 2 Continutul unui plan de afaceri 13
2.1 Sinteza planului de afaceri 13
2.2 Descrierea afacerii si a produselor oferite 15
2.3 Planul de marketing 17
2.4 Managementul firmei 21
2.5 Planul financiar 22
2.6 Riscurile afacerii 23
Capitolul 3 Plan de afaceri S.C- ADRIALUM S.R.L- 26
3.1 Prezentarea planului 26
3.2 Descrierea afacerii si a produselor oferite 27
3.3 Planul de marketing 29
3.4 Managementul firmei 32
3.5 Planul financiar 34
3.6 Riscurile afacerii 39
Concluzii 43
Bibliografie 46


Extras din proiect

Introducere
„Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poti actiona acum asupra sa.” (Alan Lakein)
Lucrarea de licentã are drept obiectiv punerea în evidentã a capacitãtii absolventului de a initia si a realiza în mod independent o cercetare cu semnificatie stiintificã.
„Planul de afaceri si importanta sa în IMM-uri” este tema pe care eu am ales sã o dezvolt în lucrarea de licentã, deoarece îmi doresc sã aflu mai multe despre planul de afaceri, de ce se întocmeste un plan de afaceri, când si cum se întocmeste acesta- Consider cã îmi va fi de mare ajutor în cariera mea de viitor manager indiferent dacã o sã-mi pornesc o afacere nouã sau o sã trebuiascã sã dezvolt una deja existentã- În perioada stagiului de practicã din anul II de facultate am înteles de la firma unde am efectuat acest stagiu cum se realizeazã un plan de afaceri si cât este el de important în relatia cu mediul extern al firmei, iar, în timpul liceului, am conceput un astfel de plan pentru o firmã de exercitiu.
Scopul lucrãrii este de a afla ce este de fapt un plan de afaceri, de ce este el atât de important pentru o firmã, de ce este necesar realizarea unui plan si ce se întâmplã dacã acesta nu este întocmit de cãtre firmã- De asemenea, voi urmãri sã prezint cum ajutã planul de afaceri dezvoltarea unui IMM si în ce scopuri se poate folosi o firma micã de el în relatia cu mediul extern- Pentru ca planul sã fie bine realizat, voi preciza ce trebuie sã continã acesta pentru ca finantatorii sã fie multumiti.
Obiectivele generale ale lucrãrii sunt de a întocmi o parte teoreticã structuratã pe douã capitole si o parte practicã unde voi aplica teoria scrisã la capitolele de teorie, realizând un plan de afaceri pentru o firmã existentã pe piatã.
Îmi propun sã vorbesc în primul capitol despre “Rolul si importanta planului de afaceri” si voi prezenta definitia, importanta si functiile planului de afaceri, avantajele si oportunitãtile planificãrii, planul de afaceri privit ca instrument de management al IMM-urilor si utilizarea planului de afaceri în relatiile cu mediul extern al IMM-urilor.
Un plan de afaceri poate fi descris ca un document care sintetizeazã continutul si caracteristicile unui proiect de afaceri- Planul de afaceri poate fi utilizat atât pentru a descrie un proiect care implicã constituirea unei noi întreprinderi, cât si pentru a descrie proiecte de diversificare în cadrul întreprinderilor deja existente- În alte cazuri, acest instrument poate fi utilizat pentru a descrie activitatea si perspectivele de dezvoltare de proiecte pentru afaceri initiate deja.
Voi arãta cã planul de afaceri este un instrument de importantã crucialã pentru procesul de creare si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, atât sub aspectul managementului general, cât si sub cel strategic, având un rol multifunctional, acesta constituind una din cele mai bune modalitãti prin care întreprinzãtorul se poate asigura de sprijin bãnesc din partea unei surse de finantare.
Al doilea capitol, “Continutul unui plan de afaceri”, va descrie ceea ce trebuie sã cuprindã un plan de afaceri pentru a putea obtine finantarea doritã, si anume: sinteza planului de afaceri, descrierea afacerii si a produselor oferite, planul de marketing, managementul firmei, planul financiar si riscurile la care se supune afacerea.
Pentru partea aplicativã a lucrãrii mi-am propus sã întocmesc un plan de afaceri pentru S.C- ADRIALUM S.R.L- Acesta va respecta structura unui plan de afaceri care va fi prezentatã în capitolul doi al lucrãrii de licentã- S.C- ADRIALUM S.R.L este o întreprindere din localitatea Roman, judetul Neamt având ca obiect de activitate principal proiectarea, executia si montarea tâmplãriei din PVC si aluminiu.
Planul va fi întocmit în vederea obtinerii unui împrumut pentru dotarea spatiului de productie cu:
- masinã de debitat la douã capete cu prindere pneumaticã
- masinã de sudat la douã capete cu cordon de lipire
- masinã combinatã de tãiere-frezare cu masã mobilã
- sistem de încãlzire pentru hala de productie.
Valoarea investitiei se ridicã la 252.433,00 RON- Se intentioneazã ca necesarul de finantare sã fie acoperit prin obtinerea unui credit contractat de la BRD G.S.G- Firma va garanta împrumutul primit printr-un contract de gaj si ipotecã asupra activelor societãtii- Evaluarea acestor active dovedeste cã garantia constituitã va fi suficientã pentru acoperirea împrumutului.
Metodologia utilizatã pentru primele capitole constã în documentarea teoreticã realizatã pentru a stabili concret la ce se referã titlul temei, iar pentru capitolul de practicã voi folosi ca instrument de cercetare studiul de caz prin elaborareaunui plan de afacere ce va fi în concordantã cu toria prezentatã.
Rezultatele cercetãrii sunt îndeplinirea scopului si a obiectivelor propuse la începerea elaborãrii prezentei lucrãri îi anume cunoasterea definitiei planului de afaceri si a importantei sale, aflarea scopurilor pentru care se realizeazã un plan de afaceri, care este structura unui plan si întocmirea unui plan de afacere pentru o firmã realã.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul Planului de Afaceri.pdf

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!