Serviciul public de alimentare cu apă din Constanța și Oradea - studiu comparativ

Cuprins proiect Cum descarc?

1. Capitolul 1 - Prezentarea serviciului Alimentare cu apa din Constanta si Oradea
1.1 Serviciul public de alimentare cu apa din Constanta
1.1.1 Prezentarea organizatiei
1.1.2 Obiect de activitate
1.1.3 Cadrul legislativ
1.1.3.1 Cadrul legislativ aferent organizatiei
1.1.3.2 Cadrul legislativ care asigura functionarea serviciului public
1.1.4 Cadrul institutional
1.1.5 Sistemul de furnizare a serviciului public (infrastructura)
1.1.6 Modalitati de gestiune
1.1.7 Mecanisme de finantare
1.1.8 Managementul calitatii
1.1.9 Strategia si obiectivele organizatiei pe termen mediu si lung
1.2 Serviciul public Alimentare cu apa din orasul Oradea
1.2.1 Prezentarea organizatiei
1.2.2 Obiectul de activitate
1.2.3 Cadrul legislativ
1.2.3.1 Cadrul legislativ aferent organizatiei
1.2.3.2 Cadrul legislativ aferent serviciului public
1.2.4 Cadrul institutional
1.2.5 Prezentarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Oradea (infrastructura)
1.2.6 Modalitatea de gestiune a serviciului public
1.2.7 Mecanismul de finantare a serviciului public
1.2.8 Managementul calitătii serviciului public
1.2.9 Strategie si obiective pe termen mediu şi lung
1.2.9.1 Strategia si obiectivele organizatiei
1.2.9.2 Strategia de furnizare a serviciului (programe, proiecte)
2. Capitolul 2 - Analiza serviciului Alimentare cu Apa din Constanta si Oradea
2.1 Identificarea aspectelor pozitive (puncte forte) a serviciului public Alimentare cu Apa din Constanta si Oradea
2.2 Identificarea aspectelor negative (puncte slabe) a serviciului public Alimentare cu Apa din Constanta si Oradea
2.3 Oportunitati si amenintari pentru serviciul public – exemplul negativ
2.4 Argumentare pentru exemplul de buna practica si pentrul cel de practica necorespunzatoare
3. Capitolul 3 - Propuneri de imbunatatire a serviciului public Alimentare cu Apa din orasul Oradea
4. Bibliografie
5. Anexe


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1
Prezentarea serviciului Alimentare cu apa 
din Constanta si Oradea
1.1. Serviciul public Alimentare cu apa din Constanta
"Cel mai preţios capital al judeţului Constanţa, societatea RAJA S.A. aduce picături de viaţă în casele oamenilor. Suntem şi vom fi mereu în slujba oamenilor, asigurându-le în permanenţă un serviciu vital fără de care nu se poate trăi. Încă de la înfiinţare, activitatea noastră s-a dorit a fi un adaggio la calitatea vieţii şi o verigă esenţială în existenţa ei. Mai presus de toate, pentru continuitate viaţa are nevoie de apă, ca atare serviciile noastre au avut şi au ca ţel îmbunătăţirea calităţii apei şi implicit a vieţii." 
Felix Stroe
Director General S.C. RAJA S.A. Constanţa
1.1.1. Prezentarea organizatiei
Organizatia care asigura alimentarea cu apa in orasul Constanta este Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanța, fiind o societate pe acțiuni, în care acționarul principal este Consiliul Local Constanța, având 54% din acțiuni. Acţionarii deţin 1.032.430 acţiuni, reprezentând 99,815831% din capitalul social al societății.
RAJA S.A. Constanța este o societate de capitaluri, în care asociaţii răspund pentru pierderile societăţii doar în limita acţiunilor deţinute. 
Relatii organizatorice din cadrul organizatiei
La nivelul societăţii există următoarele relaţii organizatorice:
a) Relaţii de subordonare: Consiliul Local Cosntanţa;
b) Relatii de coordonare: Consiliul Judeţean Constanţa, instituţii subordonate Consiliului Local Constanţa şi alte componente structurale ale Consiliului Local;
c)Relaţii de cooperare: Consiliul Judeţean Constanţa, instituţii subordonate Consiliului Local Constanţa, alte componente structurale ale Consiliului Local, Aparatul de Lucru al Primăriei, ONG, alte instituţii central şi locale ale oraşului.(Anexa 1)
Structura organizatorica
Conducerea “S.C. RAJA S.A” este asigurată de un Preşedinte (Director General) numit de un Consiliu de Administraţie, de un Vicepreşedinte (Inginer Şef) şi un membru, numiţi de către Directorul General.(Anexa 2).
Directorul general 
- se subordonează hotărîrilor Consilului de Administraţie şi are în subordine, conform organigramei: Inginerul şef, Departamentul economic (contabil şef, birourile contabil şi financiar), Departamentul general ( birou juridic; compartimente: resurse umane; secretariat; administrativ; protecţia muncii; situaţii urgenţă, calitate, mediu; laborator CTC; dezvoltare), Departamentul comercial (compartimente: aprovizionare, contractare, facturare).
- conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate a societăţii;
- negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă;
- reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
- încheie actele juridice , în numele şi pe seama societăţii comerciale, conform legii;
Inginerul şef
- are în subordine: Departamentul tehnic (birou tehnic-normare, coloană autoutilitare‚ atelier mecanic, prestări servicii construcţii, vidanjare), Departament producţie (sectoare: captare apă, tratare-distribuţie, ape uzate); 
- asigură conducerea operativă a societăţii şi decide aplicarea tuturor măsurilor care să asigure cadrul normal de desfăşurare a activităţii departamentelor din subordine;
- răspunde împreună cu toţi factorii decizionali asupra derulării în bune condiţii a tuturor activităţilor, lucrărilor, operaţiilor pe nivele ierarhice, funcţionale şi operaţionale în cadrul departamentelor subordonate;
Biroul Tehnic
- urmăreşte executarea lucrărilor de investiţii ; ofertare şi achiziţii utilaje ; gestionare mijloace fixe; revizii, reparaţii, modernizări, scoatere din funcţiune utilaje şi instalaţii;
- eliberează avize pentru branşamente şi racorduri canalizare la utilizatori; acorduri pentru amplasamente reţele electrice, termice şi de gaze la instituţii şi societăţi;
- urmăreşte obţinerea şi prelungirea autorizaţiilor de funcţionare în domeniile: metrologie, gospodărirea apelor, sanitare, ISCIR, ANRSC, transporturi utilaje.
- coordonează activitatea de montare apometre la utilizatori casnici şi apartamente, verifică şi certifică instalarea celor montate la branşamentele blocurilor , unităţlor sociale şi agenţi economici în calitate de furnizor;
Biroul Contabilitate 
- organizează şi asigură efectuarea înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul mijloacelor circulante, cheltuielilor de producţie sau circulaţie, costurilor;
- execută controlul financiar preventiv; verifică declaraţiile contabile, gestionarea patrimoniului societăţii;
- inventariază periodic valorile patrimoniale ale societăţii ; înregistrează operaţiunile contabile în evidenţă;
- întocmeşte bilanţul contabil şi situaţia principalilor indicatori economico financiari;
Biroul Financiar
- asigură prin plan finaciar fondurile necesare desfăşurării ritmice a activităţii societăţii;
- calculează veniturile, rentabilitatea, beneficiile şi viteza de rotaţie a mijloacelor circulante;


Fisiere în arhivă (1):

  • Serviciul Public de Alimentare cu Apa din Constanta si Oradea - Studiu Comparativ.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!