Societatea comercială în nume colectiv

Cuprins proiect

CAPITOLUL I Formele juridice de societate comerciala 3
1. Introducere si generalitati 3 
1.1. Diversitatea formelor asociative 3 
1.2. Societatile comerciale.Elemente distinctive 3
1.3. Elemente de asemanare si distinctie cu societatea civila 3
1.4. Cadrul general al constituirii si functionarii S.C. 4
1.5. Norme comune privind constituirea societatilor comerciale 5
1.5.1. Actul constitutiv al societatii comerciale 5
1.5.2. Procesul constituirii societatilor comerciale 6
1.5.3. Conditii de fond generale comune actelor constitutive 7
1.5.4. Conditii de fond specifice actelor constitutive 7
1.5.5. Conditii de forma obligatorii ale actului constitutiv 8
1.5.6. Formalitati pentru constituirea S.C.A. prin subscriptie publica 8
1.5.7. Statutul societatii 8
1.5.8. Constituirea structurilor societare 9
1.5.9. Cuprinsul actului constitutiv 9
1.6. Organe de conducere si control 10
1.6.1. Administrarea societatii 10
1.6.2. Adunarea generala 11
1.6.3. Controlul activitatii sociale 12
1.7. Dizolvarea si lichidarea societatii comerciale 12
1.7.1. Dizolvarea societatii comerciale 12
1.7.2. Lichidarea societatii comerciale 13
1.8. Falimentul 14
CAPITOLUL II Societatea comerciala in nume colectiv 17
2. Despre S.N.C. 17
2.1. Asociatii 17
2.2. Numarul de asociati 17
2.3. Actul de infiintare al S.N.C. 18
2.4. Firma sau denumirea societatii 18
2.5. Emblema 18
2.6. Sediul social 18
2.7. Obiectul de activitate 18
2.8. Capitalul social 18
2.9. Aportul asociatilor 19
2.10. Conducerea societatii 19
2.11. Controlul societatii 19
2.12. Participarea asociatilor la profit si pierderi 20
2.13. Continutul actului constitutiv 20
2.14. Modificarea actului constitutiv 20 
2.15. Excluderea si retragerea asociatilor 21
2.16. Fuziunea si divizarea societatii 21
2.17. Dizolvarea societatii 21
2.18. Lichidarea societatii 22
CAPITOLUL III.1 Studiu de caz 23
3. Prezentarea generala a S.C. Voicila magazin mixt S.N.C. 23
3.1.1. Date generale 23
3.1.2. Domeniul de activitate 23
3.1.3. Organizarea firmei 24
CAPITOLUL III.2 Piata firmei 25
3.2.1. Furnizorii 25
3.2.2. Clientii 25
3.2.3. Concurenta 25
3.2.4. Promovarea 26
3.2.5. Date financiare 27
CAPITOLUL III.3 Sortimentul serviciilor,modul de distribuire,mijloace de promovare 31
ANEXA 37


Extras din proiect

Capitolul I
FORMELE JURIDICE DE
SOCIETATE COMERCIALA
1.Introducere si generalitati
1.1. Diversitatea formelor asociative
termenul de “socitetate” in acceptiunea juridica desemneaza o asociere intre mai multe persoane, fizice sau juridice, care cad de acord sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate lucrativa si a impartii profitul obtinut.
Forme asociative:
1 cu scop lucrativ (societati comerciale, regii autonome)
2 fara scop lucrativ (fundatiile)
3 de natura juridica civila (societati agricole)
4 de natura juridica comerciala (societatiile comerciale, asociatiunea in participatiune)
5 cu personalitate juridica (societatiile cooperatiste)
6 fara personalitate juridica (societatiile civile)
1.2. Societatiile comerciale. Elemente distinctive
societatiile comerciale se deseobesc de diversele asociatii si de alte grupuri de persoane de tip apropiat prin urmatoarele:
a) au un scop lucrativ, adica un scop pecuniar, de a realiza si impartii foloasele practice prin asociere si distribuite numai in favoarea membriilor sau
b) sunt grupuri de persoane dar si de capitaluri, societatiile comerciale nu pot exista fara un patrimoniu comun
c) isi pot fragmenta, in mod fictiv, capitalul social, in fractiuni reprezentate printr-un titlu ce poarta denumirea de parti sociale sau dupa caz actiuni
d) prin scopurile lor lucrative contribuie decisiv la dezvoltarea economica
e) obiectivul lor este realizarea si impartirea profitului 
1.3. Elemente de asemanare si distinctie cu societatea civila
Asemanari: ambele societati au un patrimoniu; iau nastere printr-un contract; reprezinta o grupare de persoane si bunuri cu scop economic; urmaresc realizarea unui beneficiu si impartirea lui
Deosebiri: societatea comerciala se deseobeste de societeatea civila prin faptul ca are o tripla natura:
a. )natura contractuala este conferita de manifestarea de vointa a asociatiilor care se invoiesc sa puna ceva in comun cu scopul de a impartii foloasesle ce ar rezulta. Natura contractuala implica:
1 intelegerea dintre parti
2 fondul comun constituit din totalitatea aporturilor asociatiilor
3 intentia asociatiilor de a conlucra in vederea obtinerii de foloase
b.)natura institutionala a societatii comerciale o deducem din vointa legiuitorului de a reglementa anumite fome de societate si de a le atribui persoalitate juridica. Societatiile comerciale actioneaza independent de persoana asociatiilor, ele exista si functioneaza numai in cadrul stabilit de lege. Pentru a dobandi personalitate juridica societatiile comerciale trebuie sa indeplineasca mai multe conditii de fond si forma. Conditiile de fond debuteaza cu vointa de asociere si conlucrare urmata de constituirea unui patrimoniu, stabilirea unui sediu, adoptarea unui nume, desemnarea organelor reprezentative.
Conditiile de forma se refera la necesitatea incheierii unui inscris, fie sub semnatura privata, fie autentificat.
c.) natura comerciala a societatii deriva din calitatea de comerciant atribuita de lege societatii, prin insasi existenta sa, si efectuarea de acte juridice comerciale. 
1.4. Cadrul general al constituirii si functionarii societatiilor comerciale
In vederea efectuarii de acte sau fapte de comert persoanele fizice sau juridice se pot asocia si forma societati comerciale, cu respectarea prevederilor reglementarilor legale.Societatiile comerciale cu sediul in Romania sau persoane juridice romane se pot constitui una din urmatoarele forme: 
1. societate in nume colectiv SNC 
1 potrivita pt asocierea persoanelor care au o perfecta incredere reciproca sin u necesita un capital semnificativ (nu se prevede restrictive nr de asociati sau marimea capitalului)
2 firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unul din asociati cu mentiunea “societate in nume colectiv
3 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea nelimitata a tuturor asociatilor 
2. societate in comandita simpla SCS 
3 si aceasta are caracter “intuitu personae”
4 exista doua categorii de asociati :comanditati si comanditari: cei comanditati reprezinta elemental active al S.C. asigurand gestiunea patrimoniului si coordonarea activitatii, iar cei comanditari doar aduc aport la capitalul social nu pot intervene in conducerea societatii
5 firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unul din asociati cu mentiunea “societate in comandita”
6 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea nelimitata si solidara a actionarilor comanditati, asociatii comandanti raspund numai pana la concurenta aportului lor. 
3. societati comerciale comandita pe actiuni SCA 
7 capitalul social nu mai este impartit in parti ci in actiuni
8 preponderenta capitalului fata de elementul personal
9 firma societatii are denumire proprie insotita de mentiunea “societate in comandita pe actiuni”
10 obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a actiunionarilor comanditati iar asociantii comanditarii raspund numai pana la concurenta valorilor actiunilor lor. 
4. societate pe actiuni SA 
11 forma tipica a societatii de capital
12 firma se compune dintr-o denumire proprie insotita de denumirea “societate pe actiuni “ sau “SA”
13 are capitalul social divizat in actiuni, care reprezinta titluri de valoare negociabile transmisibile catre terti si ofera dreptul de a participa la distributia profitului si de a vota in cadrul adunarilor generale
14 actiunile sunt fie nominative (se inscrie pe actiune numele noului proprietar), fie la purtator
15 obligatiile sociale sunt garantate de patrimoniul social, actionarii fiind obligati la plata actiunilor .
5. societate comerciala cu raspundere limitata SRL
16 hibrid care imbina si caracteristicile societatii de persoane cat si cele ale societatii de capital
17 firma se compune dintr-o denumire care sa arate obiectul de activitate si insotita de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau “SRL”
18 are capital divizat in parti sociale 
19 obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale, iar in caz de faliment sau lichidare voluntara valoarea acestor parti sociale va servi la plata pasivului. 
Ca exceptie de la regula pluralitatii asociatilor exista SRL cu asociat unic.
1.5. Norme comune privind constituirea societatiilor comerciale
1.5.1. Actul constitutiv al societatii comerciale 
Indiferent de forma juridica adoptata de societatea comerciala aceasta dobandeste o existenta de fapt si de drept printr-un inscris denumit act constitutiv. Potrivit legii nr 31/1990 actul constitutiv desemneaza atat un inscris unic, cat si contractul de societate sau/si statutul 
Actele constitutive ale societatilor comerciale difera in functie de felul acestora:
• Societatiile in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatiile pe actiuni si in comandita pe actiuni sau cu rapundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.
• Societate cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa a unei singure persoane, situatie in care se intocmeste numai statutul.


Fisiere în arhivă (1):

  • Societatea Comerciala in Nume Colectiv.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!