Îmbunatățirea Imaginii unei Organizații

Cuprins proiect

1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI
2. DESCRIEREA PROBLEMEI
3. ANALIZA SITUAȚIEI
4. DEFINIREA OBIECTIVELOR
5. PRECIZAREA PUBLICULUI ŢINTĂ
6. FORMULAREA AXEI DE COMUNICARE
7. IDENTIFICAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE
8. TEHNICI, CANALE MEDIATICE ŞI SUPORTURI UTILE
9. STABILIREA BUGETULUI


Extras din proiect

1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI
Organizația Mondială a Mișcării Scout 
Fondatorul acestei mişcări, Lordul Baden Powell, s-a născut la Londra în 1857. După terminarea şcolii, Baden Powell alege cariera militară. Pleacă în India în 1876 unde cîştigă cel mai râvnit trofeu printre ofiţerii britanici, faimosul „Kadir Cup“ (vânătoare de mistreţi cu o lance lungă). În regimentul său el încearcă să reformeze metodele de pregătire militară, introducând activităţi distractive pentru ridicarea moralului trupelor. Între 1899 şi 1900 este şef al garnizoanei Mafeking din Africa de Sud. În urma unui succes de excepţie, dat fiind faptul că a reuşit să apere acest oraş în timpul războiului cu burii, este distins, la Londra, de către regina Victoria, cu Ordinul Bath şi avansat la gradul de general-maior. Această avansare marchează finalul strălucitei sale cariere militare, urmând ca Sir Robert Baden Powell să îşi dedice viaţa promovării păcii şi toleranţei. În 1907, între 27 iulie şi 8 august, organizează pe coasta de sud a Angliei (insula Brownsea), o tabără pentru 20 de tineri în care promova prin educaţie non-formală spiritul de aventură, lucrul în echipă şi progresul personal, prin forţele proprii. Acesta este momentul când ia naştere Cercetăşia, o mişcare care, în scurt timp, va lua o amploare deosebită în toate regiunile lumii. Cercetăşia a fost fondată de către tinerii care au răspuns ideilor şi idealurilor formulate în lucrarea “Scouting for Boys”, scrisă de Baden Powell în 1908. Ideea inițială nu a fost aceea de a crea o organizaţie pentru tineret, ci mai degrabă de a promova nişte idei pentru educarea caracterului aşa-zis “de cercetaş” – pe care apoi, organizaţii deja existente (ca Boys Brigade, spre exemplu), să le preia şi să le adapteze programului propriu. Astfel, încă de la începuturile sale, o dată cu organizarea primei patrule, Cercetăşia a fost organizată şi condusă de către tineri. Cercetăşia este cea mai mare organizaţie mondială educativă de tineret, care, de 100 de ani, contribuie la crearea unei lumi mai bune prin implicarea personală a sutelor de milioane de oameni care au respectat Promisiunea Cercetaşului. Organizaţia Mondială a Mişcării Scout (WOSM) este o mişcare globală, non-guvernamentală şi non-profit a 28 de milioane de membri din peste 216 de ţări şi teritorii ( www.scout.org ). Două treimi din membri săi provin din tări în curs de dezvoltare. Biroul Mondial, aflat în Geneva, promovează oportunităţi internaţionale, inclusiv campuri şi proiecte, având ca scop întărirea relaţiilor dintre organizaţii de cercetaşi membre ale Mişcării Scout din toată lumea. Azi, cercetaşi din toate ţările lumii sunt implicaţi în proiecte de dezvoltare pe teme diverse, cum ar fi educaţia păcii, dependenţa de droguri şi prevenirea ei, apă curată şi salubritate, instrucţie si conservarea mediului. 
În România 
În 1912 apăreau primele grupuri de cercetaşi români (Blaj, Braşov, Bucureşti) pentru ca în 1914, datorită activităţii lor creative, să ia fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, recunoscută oficial. În timpul Primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mână de ajutor în spatele liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era nevoie, înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti… În memoria celor ce au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat un monument, singurul din lume dedicat cercetaşilor. În 1922 Asociaţia Cercetaşii României devine membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetăşeşti. În 1937, anul desfiinţării sale, Organizaţia se afla peste tot unde era nevoie de ajutorul ei. În urma ordinului de abolire dat de Carol al II-lea, Asociaţia îşi suspendă orice activitate. Renăscută în 1990, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“, cea mai mare mişcare neguvernamentală de tineret din România, se face repede cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. În 1993, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este singura mişcare cercetăşească din România reprimită în Organizaţia Mondială a Mişcării Scout care numără în prezent peste 28.000.000 membri activi în 216 ţări şi teritorii. În România, peste 2.500 de membri îşi desfăşoară activitatea în 63 de filiale. Organizația Națională Cercetașii României (O.N.C.R.) este o organizație non-guvernamentală, afiliată Organizației Mondiale a Mișcării Scout (W.O.S.M.). Ca și structură, ONCR este alcătuită din mai multe centre locale, în care activează membri ce sunt împărțiți în mai multe branșe de vârstă. Branșele de vârstă sunt: între 7 și 11 ani sunt lupișori, între 11 și 14 ani sunt temerari, între 14 și 18 ani sunt exploratori, iar de la 18 ani sunt lideri. Lupișorii, temerarii și exploratorii se numesc cercetași. Un centru local este format din unități, care la rândul lor sunt formate din patrule. O patrulă este formată din maxim 8 cercetași din aceeași ramură de vârstă, cu un șef de patrulă ales din rândul membrilor patrulei.
În Arad
În Arad, organizația este reprezentată de membri săi încă din 1994, an în care s-au pus bazele cercetășiei în acest județ. Din 1994 si până în prezent, cercetașii din județul Arad au elaborat și susținut diverse acțiuni și campuri și au fost reprezentanți de seama în rândul cercetașilor din țară și din toată lumea.
A fost o perioadă când Aradul a funcționat ca și centru județean (Centrul Județean Arad). Acest centru a fost format din trei centre locale, mai exact C.L. Arad, C.L. Pecica și C.L. Nădlac. Acestea două din urmă nu mai există ca și centre locale.
În municipiul Arad cercetășia a început să-și spună cuvântul în ultima perioadă printre oameni, datorită activităților și acțiunilor televizate, precum și a articolelor din ziare.
De asemenea C.L. Arad se mai poate lauda cu un număr de 34 de exploratori (cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani) și 23 lideri( peste 18 ani). Nu există încă grupe de lupișorii si nici temerari. Liderii concep, organizează și participă la campuri și activități pentru cei sub 18 ani. Liderii sunt grupați pe departamente specifice care colaborează pentru a-și îndeplini obiectivele. Organigrama centrului este reprezentată în anexa planului. Fiecare departament are propriile atribuții în cadrul organizației și rolurile acestor departamente se întrepătrund pentru realizarea scopurilor comune propuse. Departamentele și obiectivele lor sunt următoarele:
1. Departamentul Programe:
a) Numărul de membri ai departamentului
b) Programul pe urmatoarele luni: - activități 
- campuri
- adunare generală
- sistem de arhivare documente
- existența unui membru în Seeds of Scout
- colaborare cu branșa exploratori 
c) Sistemul steb by step : - SbS colaborat cu Pașaport Viata
- Puncte SbS si insemne cu responsabil Branșă Exploratori
d) Crearea unei echipe “Proiecte” :
- Sa elaboreze si s-a sustina proiecte
e) Participarea cu un lider la ENP – Echipa Nationala de Programe


Fisiere în arhivă (1):

  • Imbunatatirea Imaginii unei Organizatii.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!