Îmbunătățirea Modului de Gestionare a Forței de Muncă

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 4
I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE UCM REŞIŢA S.A. 5
I.1. Date generale 5
I.2. Situaţia patrimonială 7
I.3. Structura organizatorică 8
I.4. Mediul de afaceri 10
II. DIAGNOSTICUL VIABILITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE LA 12
S.C. UCM REŞIŢA S.A. 12
2.1. Analiza principalilor indicatori economico-financiari din perioada 2006-2008 12
2.2. Analiza mărimii şi structurii veniturilor totale 14
2.3. Analiza mărimii şi structurii cheltuielilor totale 17
2.4. Analiza evoluţiei şi structura activelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 20
2.4.1. Analiza evoluţiei activelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 20
2.4.2. Greutatea structurală activelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 22
2.5. Analiza evoluţiei şi structurii pasivelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 23
2.5.1. Analiza evoluţiei pasivelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 23
2.5.2. Greutatea structurală a pasivelor la S.C. UCM REŞIŢA S.A. 25
2.6. Modelul Z al lui Altman 26
III. ANALIZA DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 29
3.1. Prezentarea principalelor activităţi de resurse umane desfăşurate la UCM REŞIŢA S.A. 29
3.2. Puncte forte şi slabe privind managementul resurselor umane 31
3.3. Recomandări privind managementul resurselor umane 32
IV. PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA MODULUI DE GESTIONARE A FORŢEI DE MUNCĂ LA S.C. UCM REŞIŢA S.A. 33
IV.1. Calitatea factorului uman la S.C. UCM Reşiţa S.A. 33
IV.2. Mobilitatea personalului la S.C. UCM Reşiţa S.A. 35
IV.3. Analiza factorială a productivităţii muncii la S.C. UCM Reşiţa S.A. 43
IV.4. Analiza gestiunii resurselor umane la S.C. UCM Reşiţa S.A. 44
CONCLUZII 47
ANEXE 49
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Prezenta lucrare urmăreşte modalităţile de reducere a costurilor de producţie la UCM REŞIŢA. Am ales aceasta firmă deoarece UCM REŞIŢA este lider pe piaţa românească a construcţiilor de maşini în ceea ce priveşte utilajul energetic, metalurgic, motoarele Diesel şi maşinile electrice. Este cea mai mare întreprindere din Reşiţa şi judeţul Caraş-Severin, dar şi din partea de vest a ţării. Distribuitoare pentru societăţi din oraşe ca: Iaşi, Braşov, Galaţi, Sibiu şi Prahova, ea are potenţial şi capacitate de producţie pentru a penetra şi piaţa internaţională.
Această lucrare este structurată pe 4 capitole după cum urmează:
Capitolul 1 cuprinde o scurtă prezentare a societăţii. Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa este situată în municipiul Reşiţa în partea de sud-vest a României, pe valea râului Bârzava. Dezvoltarea ei s-a desfăşurat treptat în decursul istoriei, începuturile fiind puse la 3 iulie 1771 când s-au pus în funcţiune două furnale şi forja.
Capitolul 2 cuprinde analiza viabilităţii economico – financiară a societăţii. Vom încerca în cadrul acestui capitol să prezentăm analiza principalilor indicatori economico-financiari, analiza mărimii şi structurii veniturilor totale, analiza mărimii şi structurii cheltuielilor totale, analiza evoluţiei şi structura activelor, analiza evoluţiei şi structurii pasivelor precum şi modelul Z al lui Altman.
În capitolul 3 vom face o analiză diagnostic în domeniul resurselor umane. Vom prezenta principalele activităţi de resurse umane desfăşurate la UCM REŞIŢA S.A., punctele forte şi slabe privind managementul resurselor umane precum şi recomandări privind managementul resurselor umane.
Capitolul 4 cuprinde câteva propuneri pentru îmbunătăţirea modului de gestionare a forţei de muncă şi de creştere a eficienţei economice la S.C. UCM Reşiţa S.A. Vom analiza asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ al întreprinderii cu forţa de muncă necesară, analiza mobilităţii şi stabilităţii forţei de muncă, analiza folosirii timpului de muncă precum şi analiza productivităţii muncii şi a căilor de creştere.
I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE UCM REŞIŢA S.A.
I.1. Date generale
Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa este situată în municipiul Reşiţa în partea de sud-vest a României, pe valea râului Bârzava. Dezvoltarea ei s-a desfăşurat treptat în decursul istoriei, începuturile fiind puse la 3 IULIE 1771 când s-au pus în funcţiune două furnale şi forja. Aşa după cum se prezintă astăzi ea este rezultatul unei îndelungate experienţe în domeniul construcţiilor de maşini în ceea ce priveşte utilajul energetic, metalurgic, motoarele Diesel şi maşinile electrice. Este cea mai mare întreprindere din Reşiţa şi judeţul Caraş-Severin, dar şi din partea de vest a ţării.
Dacă începutul a fost consacrat sectorului metalurgic, treptat s-a constituit şi s-a dezvoltat sectorul construcţiei de maşini ajungând ca în ultimul sfert al secolului XIX, acest sector să devină preponderent. Cele două sectoare au coexistat vreme îndelungată completându-se reciproc în cadrul aceleiaşi unităţi complet integrate. U.C.M. Reşiţa, continuatoarea activităţii sectorului de construcţii de maşini din complexul industrial Reşiţa, aşa cum este cunoscută astăzi, este rezultatul a mulţi ani de experienţă în construcţia de maşini, în transporturi, energie, industrie metalurgică şi chimică. Uzina a acumulat în timp, o cultură aparte şi a ajuns la o reputaţie deosebită bazată pe tradiţie, competenţă, calitate.
La 23 decembrie 2003 a fost semnat contractul prin care Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului (APAPS) a vândut pachetul de acţiuni pe care îl deţinea la societatea U.C.M. Reşiţa unui consorţiu format din societatea INET AG Elveţia şi Asociaţia Salariaţilor U.C.M. Reşiţa.
Societatea UCM Reşiţa S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J11/4/12.02.1991 şi are codul fiscal R 1056654. Activitatea preponderenta Cod CAEN: 2811- Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete).
Societatea a fost constituită şi înregistrată la Registrul Comerţului în 1991 în baza Hotărârii de Guvern nr. 1296/1990 completată şi modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 334/1991, hotărâre prin care Societatea devine societate comercială de stat pe acţiuni. Societatea funcţionează în conformitate cu legislaţia din România.
Obiectul principal de activitate al Societăţii este fabricarea şi comercializarea de: hidroagregate (turbine hidraulice, vane, regulatoare şi hidrogeneratoare), echipamente hidromecanice, servomotoare hidraulice mari, piese de schimb pentru motoare Diesel.
Societatea furnizează şi servicii de reabilitare şi îmbunătăţire, inginerie specializată şi asistenţă tehnică în domeniile legate de obiectul principal de activitate.
Produsele Societăţii sunt livrate atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă.
Pe piaţa internă principalii clienţi sunt cei care au ca obiect de activitate producţia de energie hidroelectrică, în special Hidroelectrica.
Principalii clienţi externi sunt cei din domeniul de producere a energiei hidroelectrice, aflaţi în Austria, China, Egipt, Elveţia, Germania, Turcia, Taiwan, Singapore etc.
Societatea este cotată pe Bursa de Valori, iar la 31 decembrie 2006 acţiunile sale erau tranzacţionate la o valoare medie de 0.58 lei pe acţiune. La 31 decembrie 2005, acţiunile 
Societăţii erau oprite la tranzacţionare până în momentul soluţionării definitive a litigiului cu 
Societatea de Investiţii Financiare Banat - Crişana SA Arad („SIF Banat Crişana"), acest litigiu fiind soluţionat favorabil pentru Societate
Începând cu 18.09.2006, structura acţionariatului este următoarea:
- INET AG - 96,3880 %
- Asociaţia Salariaţilor Uzinei Constructoare de Maşini Reşiţa - 0,7029 %
- SIF Banat-Crişana - 1,1750 %
- SIF Oltenia - 1,0914 %
- PPM şi alţi acţionari - 0,6225 %
- A.V.A.S. - 0,0202 %
Structura acţionariatului este prezentată în Fig. I.1.
Fig.I.1. Structura acţionariatului pentru S.C. UCM Reşiţa S.A.
Capitalul social al U.C.M. Reşiţa este de 9.426.940,40 lei.
Cifra de afaceri pe anul fiscal 2008: 121.626.898 lei (RON)
În prezent, U.C.M. Reşiţa are un număr total de 3.492 angajaţi.
I.2. Situaţia patrimonială
Patrimoniul ca structură economică şi juridică de apropiere şi gestiune a valorilor materiale şi băneşti reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile la care aceasta se referă. 
Din punct de vedere al contabilităţii, patrimoniul apare ca o entitate compusă din bunurile economice ca obiecte de drepturi şi obligaţii ce formează substanţa materială a patrimoniului, pe de o parte, şi drepturile şi obligaţiile cu valoare economică care exprimă raporturile de proprietate în cadrul cărora se procură şi gestionează bunurile, pe de altă parte.
În tabelul I.1. este prezentată mărimea, dinamica şi structura patrimoniului şi a capitalurilor pentru societatea comercială S.C. UCM Reşiţa S.A.


Fisiere în arhivă (1):

  • Imbunatatirea Modului de Gestionare a Fortei de Munca.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!