Marketing personal - situația economică a României

Cuprins proiect

1. SITUATIA ECONOMICA A ROMANIEI 2
2. RATA INFLATIEI 3
3. PIATA MUNCII 4
4. PLAN STATEGIC PERSONAL 5
4.1 MISIUNEA SI OBIECTIVE PERSONALE 5
4.2 EVALUAREA SITUATIEI ACTUALE ( ANALIZA SWOT ) 8
4.3 STRATEGII DE DEZVOLTARE PERSONALA 9
4.4 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE DEZVOLTARE 10
4.5 NEVOI DE INVATARE – OBIECTIVE DE INVATARE 10
4.6 OPTIUNI DE INVATARE 11
4.7 MONITORIZAREA PROGRESULUI 11
4.8 REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA PLANULUI 11
5. ALTERNATIVE STRATEGICE ALE CARIEREI 12
6. CONCLUZII 13
BIBLIOGRAFIE 14
CUPRINS 15


Extras din proiect

România este a doua ţară ca mărime (cu o populaţie de 21,7 milioane) dintre noile state membre UE şi va fi al şaptelea stat din UE-27. Din punct de vedere economic, România se află cu mult în urma majorităţii statelor membre. Astfel, în 2004, PIB pe cap de locuitor a fost de 31% din media UE-25 şi de 50% din media noilor state membre. În ultima vreme, performanţele macroeconomice ale României au fost totuşi bune (o creştere medie anuală a PIB de 5,7% în ultimii 5 ani), în ciuda înrăutăţirii situaţiei economice la nivel global. Creşterea PIB se datorează investiţiilor fixe şi consumului privat, alimentate de o creştere semnificativă a volumului de credite acordate sectorului privat. În octombrie 2004, datorită progreselor semnificative înregistrate în implementarea reformelor economice, Uniunea Europeană i-a conferit României statutul de economie de piaţă funcţională. 
Structura industrială a României s-a schimbat substanţial după 1990. Industria prelucrătoare a înregistrat un declin constant, reflectat într-o scădere masivă a ocupării, în special în industria oţelului, în industria chimică şi industria producătoare de maşini. Agricultura este, de asemenea, în declin, ceea ce a creat probleme majore în economia rurală. Există decalaje majore şi care continuă să crească, atât între regiuni, cât şi între mediul urban şi cel rural. În 2005, rata şomajului BIM a fost relativ mică, de 7,2%, dar cifrele oficiale ascund probleme sociale şi structurale mult mai grave, în special legat de ponderea mare a agriculturii de subzistenţă.
Politica fiscală a Guvernului României se bazează pe reorientarea sistemului de impozite în scopul încurajării creşterii, dezvoltării economice şi sociale şi al reducerii inflaţiei. Până în prezent, economia a avut capacitatea de a valorifica rapid oportunităţile. Investiţiile străine directe au fost atrase de salariile mult mai mici din România, de productivitatea în creştere (deşi de la un nivel de bază redus) şi de mărimea pieţei. Poziţia geografică a României se constituie de asemenea într-un avantaj.
2. RATA INFLATIEI
Rata inflaţiei determinată pe baza evoluţiei preţurilor de consum al populaţiei a fost în luna decembrie a anului precedent de 0,74% faţă de luna precedentă, fiind rezultanta creşterii preţurilor mărfurilor alimentare, a celor nealimentare şi a reducerii tarifelor serviciilor. 
Creşterea preţurilor în luna
decembrie 2006, faţă de: Creşterea medie lunară a preţurilor în perioada 1.01-31.12
noiembrie 2006 decembrie 2005 2006 2005
Total 0,74 4,87 0,4 0,7
Mărfuri alimentare 1,15 1,07 0,1 0,5
Mărfuri nealimentare 0,87 8,33 0,7 0,8
Servicii -0,47 5,12 0,4 1,0
Rata medie lunară a inflaţiei înregistrată în perioada 1.01 – 31.12.2006 a fost de 0,4%, în scădere faţă de cea înregistrată în perioada corespunzătoare a anului 2005, când creşterea medie lunară a preţurilor a fost de 0,7%.
Faţă de luna precedentă, în luna decembrie 2006 la grupa de mărfuri alimentare s-au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri (+ 1,15%).Creşteri semnificative s-au înregistrat la ouă (+15,32%), legume şi conserve de legume (+2,61%), pâine (+2,18%), produse de franzelărie (+1,84%), brânză (+1,80%), mălai (+1,39%), lapte şi produse lactate (+1,11%).
La grupa de mărfuri nealimentare creşterea medie a preţurilor faţă de luna noiembrie 2006 a fost pe ansamblu, de 0,87%. Cel mai mult au crescut preţurile la energie electrică (+4,63%), gaze (+2,68%), urmate de creşterile de preţuri la cărţi, ziare, reviste (+0,82%), energie termică (+0,72%), încălţăminte din piele (+0,47%), confecţii şi tricotaje (+0,33%), articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie (+0,25%), mobilă (+0,18%), ţesături (+0,16%).


Fisiere în arhivă (1):

  • Marketing Personal - Situatia Economica a Romaniei.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!