Mediul de Marketing

Extras din proiect

Introducere
Datorită schimbărilor produse în economia națională, în ultimii ani se observă o schimbare şi în mentalitatea firmelor producătoare, acestea înţelegând că pe viitor trebuie să se orienteze spre consumatori, obiectivul de bază al activităţii lor devenind satisfacerea nevoilor consumatorilor. Maximizarea satisfacţiei consumatorilor reprezintă cheia succesului în afaceri. . În această lucrare vom examina mediul de marketing al S.A. ,,Lactis”, respectiv micromediul și macromediul care o influențează atât pe ea cît și piețele de afaceri și concurenții.
Mulți manageri concep marketingul ca pe un departament funcțional a carui sarcină constă în a analiza piața, a formula strategii de marketing, a elabora strategii și tactici concrete, a propune un buget și a stabili pîrghii de control. Dar, marketingul înseamnă mai mult decât atît. . Marketingul trebuie și să impulsioneze restul companiei în a deveni orientată spre clienți și dirijată de piață. Comportamentul de marketing trebuie să convingă pe toata lumea din firmă să creeze și să furnizeze valoare superioară pentru client.
Întreprinderile care doresc să își orienteze în mod adecvat activitatea de marketing trebuie să realizeze o analiză eficientă a mediului intern și extern de marketing pentru a obține informații suficiente, corecte, actuale, relevante, pentru a se focaliza numai asupra factorilor relevanți din aceste medii și asupra impactului acestora asupra situației lor și pentru a identifica tendințele mediului care le influențează de a-și îndeplini misiunea.
După cum bine știm, marea responsabilitate a identificării schimbărilor semnificative de pe piață cade pe umerii marketerilor firmei. Ei trebuie sa fie cei care sesizează tendințele și caută ocaziile favorabile firmei, bucurându-se de două avantaje: dispun de metode organizate pentru culegerea informațiilor despre mediul de marketing și petrec mai mult timp cu clienții, alocînd mai mult timp studierii concurenților.
Scopul acestei lucrări este analiza mediului de marketing a întreprinderii S.A. ,,Lactis”. 
Obiectivele lucrării sunt:
- rolul și funcțiile mediului de marketing;
- conținutul mediului de marketing,
- caracteristica generală a întreprinderii S.A. ,,Lactis’’,
- analiza economico-financiară a întreprinderii SA ,,Lactis’’,
- activitatea de marketing a întreprinderii SA ,,Lactis’’ ,
- analiza mediului de marketing și rolul acestuia în cadrul întreprinderii SA ,,Lactis’’,
- analiza influenței factorilor de mediu asupra întreprinderii S.A. ,,Lactis’’.
Capitolul I. Noțiuni teoretice cu privire la mediul de marketing
al întreprinderilor agroalimentare
1.1.Conținutul, rolul și funcțiile mediului de marketing
Mediul de marketing al întreprinderii trebuie privit ca un ansamblu al subiecţilor, forţelor şi condiţiilor interne şi externe, în interiorul şi sub acţiunea cărora managerul stabileşte şi menţine relaţiile cu clienţii. El constituie premiza şi cadrul ce asigură elaborarea celei mai adecvate strategii de marketing ţinând seama atât de forţa cât şi de slăbiciunile întreprinderii, atât de punctele tari cât şi de cele slabe.
Viziunea întreprinderii asupra mediului în care îşi desfăşoară activitatea are implicaţii ample asupra complexităţii sarcinilor de analiză şi previzionare. De aceea, conceptul de mediu de marketing pentru manager trebuie să fie clar conturat astfel încât să poată identifica factorii cei mai importanţi în funcţie de care vor evolua modificările esenţiale.
Mediul de marketing al întreprinderii este totalitatea subiecţilor şi obiectelor incluzînd puterile ce acţionează în afara firmei asupra posibilităţii de conducere şi activitate a serviciului de marketing. Mediul de marketing este schimbător şi neprevăzut, schimbările lui sunt fulgerătoare. . O calitate a marketingului trebuie să fie capacitatea lui de a activa, a lua decizii, de a se orienta repede şi a risca justificat. Mediul de marketing este nestatornic deoarece este legat de activităţile altor firme, a statului, a pieţei. 
Mediului de marketing are 3 compartimente: . . . . . 1) Mediul intern al întreprinderii reprezintă ansamblul activităţilor şi relaţiilor proprii acestuia, cuprinde următorii factori; resursele întreprinderii; dirijarea măsurilor de marketing; organizarea internă a activităţilor de producţie, a activităţilor comerciale, financiare etc.. . . 2) Mediul extern al întreprinderii reprezintă un ansamblu de agenţi şi factorii externi în cadrul şi sub influenţa cărora funcţionează întreprinderea; cuprinde micromediul şi macromediul extern al întreprinderii. . . . . . . . 3) Mediul de legătură cuprinde un ansamblu de relaţii prin intermediul cărora întreprinderea se conectează la mediul extern şi îşi orientează activitatea economică. . . . Desigur, pentru activitatea de marketing rolul esenţial îl are mediul extern al organizaţiei, dar însuşirea opticii de marketing, nu numai că nu poate face abstracţie, dar nu poate să ignore mediul intern al organizaţiei, deoarece strategia de marketing în special, politica de marketing în general, sunt două părţi ale strategiei şi respectiv politicii întreprinderii. . . . . Mediul de marketing intern al întreprinderii reflectă totalitatea activităţilor şi condiţiilor în care compartimentul de marketing îşi desfăşoară activitatea, precum şi raporturile pe care el le întreţine cu celelalte compartimente ale întreprinderii. El “are un rol deosebit asupra oportunităţii, organizării şi eficienţei mixului de marketing reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerinţelor mediului extern şi totodată, sistemul care aplică şi verifică orientările şi schimbările impuse de activităţile de marketing. Considerăm, că în viziunea de marketing, rolul compartimentului de marketing sporeşte substanţial în cadrul organizaţiei şi ca urmare, mediul intern de marketing devine mult mai important decât în trecut. Dar, în activitatea lor, managerii de marketing trebuie să conlucreze cu managerii celorlalte compartimente: cercetare-dezvoltare, producţie, aprovizionare, financiar-contabil, personal, şi evident cu conducerea superioară a întreprinderii, atât în elaborarea politicii de marketing cât şi în îndeplinirea ei, în aşa fel încât întreprinderea să-şi poată atinge obiectivul suprem – obţinerea unui profit cât mai mare prin satisfacerea în cele mai bune condiţii a cerinţelor clienţilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Mediul de Marketing.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!