Planul de Marketing al Firmei de Servicii SC Gyka SRL

Cuprins proiect

Scurt rezumat al planului de marketing 3
Capitolul 1 Obiectivele planului de marketing şi caracteristicile serviciului şi pieţei 
Capitolul 2 Analiza situaţiei existente. Analiza SWOT 
Capitolul 3 Analiza de marketing 
Capitolul 4 Strategia de marketing 
Capitolul 5 Previzionarea vânzărilor şi estimarea rezultatelor 
Capitolul 6 Programul de marketing 
Capitolul 7 Controlul, evaluarea şi bugetul de marketing 
Capitolul 8 Aspecte operaţionale 
Bibliografie


Extras din proiect

Scurt rezumat al planului de marketing
Se ştie că rezumatul planului de marketing trebuie să cuprindă principalele obiective ce trebuie atinse, elementele mixului de marketing, precum şi principalele strategii propuse. 
Prezentul plan de marketing fost elaborat cu scopu principal de a evalua posibilitatea dezvoltării afacerii deja existente.
Planul de markeitng cuprinde infomaţii referitoare la obiectivele planului, caracteristicile serviciilor şi pieţei, realizându-se astfel o analiză a situaţiei existente, respectiv analiza SWOT, precum şi o analiză de marketing. Pe baza analizei de marketing au fost realizate strategiile de marketing, previzionându-se vânzările şi estimându-se rezultatele.
În urma realizării etapelor de mai sus s-a pus accent pe obiectivele generale şi pe strategiile recomandate, realizându-se programul de marketing funcţie de variabilele mix-ului de marketing, şi anume: produs, preţ, distribuţie, promovare, caracteristicile fizice ale prestaţiei (echipamentele, ambianţa), populaţia (clienţii şi personalul de contact) şi sistemul de creare şi livrare al serviciului (produsului).
După realizarea programului de marketing, următoare etapă a fost de control, evaluare şi realizarea bugetului de marketing.
Aspectele operaţionale au fost evidenţiate în ultima parte a planului de marketing.
Exemplu:
Capitolul 1
Obiectivele planului de marketing şi caracteristicile serviciului şi pieţei
Firma de servicii S.C. Gyka S.R.L. din Reşiţa a fost înfiinţată în anul 2010, având asociat şi administrator unic, conform Actului constitutiv şi Certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, cu nr. de ordine J11/525/10.10.2010, cod unic de înregistrare 11122334/11.10.2010. Societatea are ca obiect de activitate principal, conform codului CAEN revizuit, reparatii telefoane si componente GSM.
Sediul social al societăţii este la adresa: România, Caraş-Severin, Resita str. Paul Iorgovici, bl. 2, sc. 3, ap. 10, cod poştal 320145, telefon: sediu-0355 1678910, mobil-0729 101131 e-mail: laitingheorghe@yahoo.com, având punct de lucru în localitatea Reşiţa, str. Garii, nr. 124, confrom contractului de închiriere a spaţiului nr. 110/10.10.2010.
Obiectivul general al firmei de servicii din perspectiva marketingului este acela de a pătrunde pe pieţe noi, de a-şi dezvolta serviciile, precum şi piaţa, respectiv de a-şi diversifica activitatea.
Obiectivele specifice de marketing vizează creşterea volumului vânzărilor, cotei de piaţă, respectiv a profitului. Toate acestea se realizează dacă este atins obiectivul general, chiar depăşit, ţinându-se seama de misiunea firmei de servicii, care pune accent pe avantajul competitiv prin diferenţiere în raport cu concurenţii firmei, categoriile de persoane cărora se adresează serviciilor oferite de firmă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Planul de Marketing al Firmei de Servicii SC Gyka SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!