Promovare produs nou introdus pe piață - șorț de bucătărie

Extras din proiect

Prezentare: FRADAM S.R.L 
Firma Fradam SRL îşi are sediul în judeţul Giurgiu. Această firmă îşi propune să ofere potenţialilor clienţi achiziţionarea unor produse de calitate la cele mai bune preţuri. Obiectul principal de activitate este producerea si comercializarea materialelor textile.
Noi verificăm dacă produsele şi serviciile oferite aduc satisfacţii beneficiarilor, dacă sunt perfect adaptate profilului acestora, dacă răspund fidel cerinţelor şi aşteptărilor lor. Acordăm o atenţie deosebită instruirii personalului nostru, pentru garantarea unei maxime satisfacţii în utlizarea produselor Fradam S.R.L.
Firma noastră a decis să lanseze pe piaţă un nou produs, şi anume şorţul de bucătărie. Managementul societăţii comerciale are în prim plan utilizarea cât mai eficientă a tuturor resurselor implicate, materiale,financiare şi umane, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a relaţiilor societăţii comerciale cu piaţa atât de aprovizionare , cât şi de desfacere. 
I. Aspecte legate de piaţă 
Piaţa este constitută din consmatori şi nonconsumatori. Distingem consumatorii produselor/serviciilor întreprinderii şi consumatorii produselor/serviciilor concurenţilor.
În urma cercetării de piaţă efectuate pe produsul şorţ de bucătărie au rezultat următoarele informaţii cu privire la consumatorii şi nonconsumatorii relativi şi absoluţi. 
În România există aproximativ 7.000.000 locuinţe. Presupunem că în proporţie de 70% din fiecare locuinţă se găteşte şi că se utilizează cel puţin un şorţ de bucătărie de către o persoană din familie, indiferent dacă este o persoană casnică, activă sau pensionară. Şorţurile de bucătărie sunt folosite în special de femei, dar şi barbaţii le folosesc uneori.
Un domeniu foarte important în care se utilizează frecvent şorţurile de bucătărie este cel al restaurantelor. Un studiu recent efectuat a demonstrat că există un număr de 5.267 companii în domeniul restaurantelor, excluzând cafenelele, serviciile foodservice din hoteluri şi catering. 
Şorţurile de bucătărie au o utilizare considerabilă şi în sectorul turismului. În România există 1245 hoteluri şi 749 pensiuni turistice în care sunt incluse cafenele şi servicii foodservice proprii. Segmentul ţintă îl reprezintă persoanele fizice şi juridice cu venituri mijlocii şi mari, preocuparea principală a acestora fiind relaţia calitate – preţ. 
1.1.Segmentarea pieţei (a produsului generic ) 
Organizaţiile care operează pe pieţele bunurilor de consum şi bunurilor comerciale nu se pot adresa tuturor cumpărătorilor de pe aceste pieţe sau cel puţin nu la toţi cumpărătorii în acelaşi mod. Cumpărătorii sunt foarte numeroşi, foarte risipiţi şi foarte variaţi în ceea ce priveşte nevoile pe care le au şi tehnicile la care recurg atunci când achiziţionează un produs.
Firmele diferă semnificativ în funcţie de capacitatea de a servi diferite segmente de piaţă. Decât să încerce să concureze pe o piaţă întreagă, uneori împotriva unor concurenţi mai autentici, fiecare firmă trebuie să identifice partea de piaţă pe care o poate servi cel mai bine. Segmentarea este astfel un compromis între presupunerea greşită conform căreia toţi oamenii sunt identici şi cea neeconomică potrivit căreia pentru fiecare persoană este nevoie de un efort special de marketing. 
Segmentarea pieţii se face în funcţiile de criteriile: sociodemografice, psihografice, geografice, economice şi comportamentale.
Produsul firmei noastre se adreseazǎ pentru început segmentului de piaţǎ: regiunea Bucureşti. Conform statisticilor femeile din zona urbanǎ sunt consumatoare preponderente de şorţuri de bucătărie.Categoria socioprofesionalǎ cǎreia se adreseazǎ în principal produsul este : toate.
Cel mai mare procent de nonconsumatori se află în rândul respondenţilor cu vârsta între 0 –17 ani, iar cel mai mic în categoria 17 – 60 ani În concluzie, segmentul de consumatori cu cel mai mare potenţial pentru piaţa şorţurilor de bucătărie, este segmentul reprezentat de persoanele cu vârsta între 17 şi 60 de ani din mediul urban si rural. 
Din punct de vedere geografic vânzările sunt concentrate în marile oraşe unde cererea consumatorilor este ridicată. Aici se evidenţiază municipiul Bucureşti unde competiţia între firmele producatoare este foarte mare.
În funcţie de criteriul comportamental se disting segmentările după importanţa utilizării şi dupǎ cantitatea consumatǎ.
Spre exemplu, pentru o persoană grabită importanţa cumpărăturilor va fi medie în timp ce o persoană cu activitate zilnică redusă acordă o mai mare importanţă cumpărăturilor, manifestând preferinţe şi exigenţe.
Cumpărătorii cu venituri medii şi mari preferă sau optează în timp pentru o anumită marcă pentru care raportul preţ – calitate este foarte important. El diferenţiază o anumită marcă pentru care manifestă fidelitate atât timp cât producătorii menţin sau îmbunătăţesc standardele iniţiale pentru care consumatorii au optat pentru acel produs.
Firma noastră işi propune să atragă, pentru început, din totalul consumatorilor un procent de 70% iar din totalul nonconsumatorilor – 20%. 
Avantajele căutate de publicul ţintă sunt în special cele legate de calitatea şorţului de bucătărie. Publicul ţintă va aprecia mereu materialul din care este confecţionat produsul, astfel încât petele să fie îndepărtate cu uşurinţă, petele să nu pătrundă până la haine şi să fie călcat cu uşurinţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Promovare Produs Nou Introdus pe Piata - Sort de Bucatarie.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!