Raport stagiu practică 2010 - BCR

Cuprins proiect

Motivaţii-explicaţii.pag 2
Sinteza raportului.pag 2
Istoric: înfiinţare, evoluţie, privatizare.pag 6
Capitolul. I. Firma
1.Identificare .pag 7
2. Obiect de activitate.pag 7
3.Unde - piaţa ţintă…. .pag 32
4.Forţa firmei.pag 32
5.Ce-şi propune firma.pag 33
6.Organigrama BCR Darabani.pag 37
Capitolul. II. Jurnalul de bord
1.Job description.pag 38
2. Desfăşurător.pag 38
Capitolul. III. Rezultate concrete ale practicii
1. Abilităţi dobândite.pag 40
2. Formare modificare de atitudine.pag 40


Extras din proiect

Motivaţii-explicaţii
Cărui fapt se datorează că am ales să fac practica la Sucursala Darabani a Băncii Comerciale Române ?
Într-un oraş ca Darabani, cel mai nordic oraş din România una dintre clădirile mari ale oraşului este reprezentată de sediul Băncii Comerciale Române. Mi-am dorit să cunosc “ lumea “ din interiorul acestei instituţii, imi doream să văd cum funcţionează şi să văd dacă totul este asa cum imi imaginam eu.
Îmi doream să intru în contact cu diverşi oameni, şi pentru a-mi indeplini acestă dorinţă am ales Banca Comerciala Română, pentru că aici contactul cu oamenii e mult mai mare decât într-o altă instituţie. Directorul Băncii Comerciale Române a acestei sucursale a avut un rol incurajator încă de la inceput promiţându-mi că în cazul în care voi termina facultatea cu notă mare îmi va accepta CV-ul luând în considerare posibilitatea angajării în cadrul acestei instituţii.
Stagiul de practică s-a desfăşurat în perioada 8 iunie - 25 iunie, de luni până vineri în intervalul orar prezentat în desfăşurător.
Cu ce probleme m-am întâlnit în această perioadă?
Ca orice nou venit şi mai ales student am întâlnit o oarecare respingere din partea personalului de muncă. Aceasta stare de tensiune se rezolvase după câteva zile, când personalul 
începuse a se obişnui cu mine. La început nu prea aveam acces la informaţii, multe dintre ele fiind confidenţiale.
Marea majoritate a informaţiilor teoretice referitoare la rezolvarea unor probleme, întalnite la cursuri erau puse în practică şi aici.
Sinteza raportului
Acest raport cuprinde o scurtă prezentare a Sucursalei Darabani a Băncii Comerciale Române, realizat conform planului dat, cuprinde trei capitole în care sunt redate cele mai relevante informaţii cu care operează Banca în acest domeniu (marketing), prezentare realizată în domeniul Marketing.
Banca Comercială Română este organizată potrivit legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a legii 58/1998 privind activitatea bancară, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J.40/90 din 23 ianuarie 1991. 
Conform Statutului Băncii Comerciale Române, banca are ca obiect de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti în lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare, operaţiuni pentru activitatea de comerţ exterior şi alte operaţiuni bancare, potrivit legii.
Pot beneficia de credite persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de organizare şi de natura capitalului social, române sau străine, rezidente în România, care au conturi deschise 
la bancă, pentru activităţi de aprovizionare, producţie, desfacere, investiţii, construcţii montaj, comerţ interior şi exterior, transporturi, telecomunicaţii, turism, prestări servicii, consum gospodăresc şi personal şi alte activităţi autorizate de lege.
Banca Comerciala Romana Sucursala Darabani oferă clientilor săi o gamă variată de servicii, cele mai importante fiind: păstrarea in siguranţă a banilor, sub formă de depozite, fie intr-un cont curent, fie intr-un cont de depozit si transferul de bani.
Clienţii Sucursalei Darabani a Băncii Comerciale Române sunt in special persoane juridice si, intr-un procent mai redus, persoanele fizice, care işi au domiciliul în cadrul oraşului şi prin împrejurimile acestuia.
Sucursala Darabani a Băncii Comerciale Române are de-a face cu o concurenta acerba, mai ales in ultima perioada cand numarul unitatilor bancare a crescut. Cu toate acestea, B.C.R Darabani a reuşit să-şi menţină poziţia pe piaţă şi să beneficieze in continuare de un loc privilegiat in rândul clienţilor .
Fiecare bancă asteaptă de la concurenţii săi un comportament corect si loial, operativ in activităţile de cooperare, respectiv să respecte regulile jocului, ale condiţiilor de piaţă, să se abţină de la practicile de dumping şi să adopte atitudini deontologice conforme cu morala profesionala. Banca Comerciala Romana Sucursala Darabani a practicat mereu o concurenţa loiala in raport cu adversarii sai, fiind in acelaşi timp deschisa in orice situaţie pentru cooperare.


Fisiere în arhivă (2):

  • Cuprins.docx
  • Raport Stagiu Practica 2010 - BCR.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!