Sectorul Agricol in Contextul Integrarii in UE - Implicatii asupra Agricultorilor

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 5
Pozitia generală a Romaniei 9
CAPITOL 1 – AGRICULTURA ROMÂNESCA LA MOMENTUL INTEGRARII IN U.E 10
1.1. Culturile de camp 10
1.1.1 Cereale 10
1.1.2 Plante tehnice 23
1.2 Horticultura 27 
1.2.1 Floricultura 27
1.2.2 Fructe şi legume 29
1.2.3 Viticultura 31
1.3 Producţia animala 34
1.3.1 Ovine şi caprine 34
1.3.2 Pasari 35
1.3.3 Porcine 37
1.3.4 Bovine 39
1.4 Organisme agricole 41
CAPITOL 2 – POLITICA AGRICULTURII COMUNA (PAC) ŞI NECESITATEA ALINIERII ROMÂNIEI LA PREVEDERILE ACESTEIA 43
2.1 PAC- Politica Agricolă Comună 43
2.2 FEOGA- Sistemul European De Orientare Şi Garantare Agricolă 46
2.3 IACS- Sistemul Integrat De Administrare Şi Control 47
2.4 Acorduri Internaţionale 49
2.5 Agricultura ecologica 53
2.6 INS- Statistica Agricolă 58
2.7 RICA- Reţeaua De Informare Contabilă Agricolă 62
CAPITOL 3 – STRATEGII DE CREŞTERE A COMPETITIVITǍŢII AGRICULTURII ROMÂNEŞTI 63
Concluzii si implicatii asupra agricultorilor 69
Bibliografie 73


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 
Prezentare generala a sectorului agricol si forestier 
Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei româneşti. Contribuţia agriculturii şi silviculturii la formarea PIB a fost in mod constant semnificativă. Populaţia activa ocupată in sector a manifestat o tendinţa de creştere numerică, in special datorită disponibilizării de personal din sectoarele industriale restructurate, ponderea in totalul populaţiei active reprezentând 40,6% in anul 2000 fată de 27,5% in 1989. 
Agricultura a acţionat ca tampon ocupaţional impotriva efectelor socio-economice ale tranziţiei, prin absorbţia forţei de munca eliberata de industriile urbane. Din suprafaţa totala agricolă de 14.856.845 ha, la finele anului 2000, suprafaţa arabilă reprezintă in prezent 63,2%, păşunile şi fâneţele 33,3%, restul fiind ocupat de vii si livezi. 
Suprafaţa acoperită cu păduri, respectiv 6.669.933 ha, reprezintă 27,7% din suprafaţa totală a ţării. Sectorul privat este principalul deţinător al terenului agricol, la 31.12.2000 având in exploatare 8.098,3 mii ha teren arabil din totalul de 9.379,74 mii ha, 210,2 mii ha teren viticol din totalul de 271,7 mii ha, 174,6 mii ha teren pomicol din totalul de 254,9 mii ha si 4.303,2 mii ha pasuni si fanete din totalul de 4.925,9 mii ha. 
Exploataţiile agricole private sunt organizate astfel: 10,9 mii exploatatii agricole pe o suprafată de 2475 mii ha, cu o medie de 227,1 ha si 4170,3 mii gospodarii individuale, pe o suprafată de 10311 mii ha, cu o medie de 2,47 ha fiecare. 
In industria alimentară, din numarul initial de 440 societăţi comerciale aflate in patrimoniul statului, in administrarea Agentiei pentru Privatizarea si Administrarea Patrimoniului Statului (APAPS), până in prezent au fost privatizate 345 Societaţi comerciale. Volumul producţiei agricole globale (PAG) s-a redus cu 3% in 1990 fată de 1989. In perioada 1990-2000, producţia de cereale a inregistrat fluctuaţii cuprinse intre 12 si 22 milioane tone, datorită condiţiilor climatice,faramitarii terenurilor, precum si deteriorării sistemului de irigaţii. In anul 2000, producţia vegetală a scazut cu 20,4% fată de anul 1999, datorită, in principal, secetei care a afectat România. In perioada 1990-2000, efectivele de animale s-au redus la aproape jumatate datorită destrămării cooperativelor specializate in creşterea animalelor si eliminării subvenţiilor pentru fermele de stat. Evoluţia descendentă a nivelului producţiei animaliere a fost cauzată şi de reducerea cererii de carne pe piaţa internă.
Din 1990 si până in prezent, s-au evidentiat trei faze mai importante in evoluţia schimburilor comerciale cu produse agricole ale României: 
-1990-1993, balanţa comerciala agricola a fost puternic negativă; 
-1994-1997, balanţa comerciala agricola s-a ίmbunătăţit; 
-1997-până în prezent, puternice fluctuaţii in cadrul balanţei comerciale agricole. 
In prezent, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu produse agricole s-a cifrat la 1270,5 mil.US $, din care exporturile românesti au reprezentat 338,5 mil.US $ iar importurile 932,0 mil.US $. Balanţa comerciala cu produse agricole a înregistrat un deficit de 593,5 mil.US $. 
Exportul consta, în principal, din produse agricole neprelucrate, cu valoare adăugată redusa, cum sunt animalele vii, cerealele si seminţele oleaginoase. Singurele produse agricole prelucrate, exportate in cantităţi relativ importante, sunt uleiul de floarea soarelui şi vinurile.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sectorul Agricol in Contextul Integrarii in UE - Implicatii asupra Agricultorilor.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!