Calculul și construcția motoarelor de autovehicule

Cuprins proiect

1. MOTORUL CU ARDERE INTERNĂ – Generalităţi 5-11
1.1 Părţile componente ale unui motor cu ardere internă: 5-6
1.2 Mărimi şi indici caracteristici ai motorului: 7-11
2. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ 12-20
2.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul: 12-13
2.2 Alegerea fazelor de distribuţie : 13-15
2.3 Determinarea mărimilor caracteristice ale admisiei: 15-20
3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE 21-26
3.1 Alegerea parametrilor de calcul şi a tipului camerei de ardere: 21-22
3.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei de comprimare: 22-24
3.3 Calculul politropei de comprimare prin puncte: 25-26
4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE 27-36
4.1 Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul: 27-29
4.2 Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete: 29-30
4.3 Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere: 30-35
4.4 Calculul compoziţiei şi parametrilor caracteristici ai produselor de ardere:
35-36
5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE 37-39
5.1 Alegerea parametrilor de calcul: 37-38
5.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei de destindere: 38-39
5.3 Calculul politropei de destindere prin puncte: 39
6. CALCULUL INDICILOR DE PERFECŢIUNE AI MOTORULUI 40-45
6.1 Trasarea diagramei indicate: 40-42
6.2 Calculul indicilor indicaţi şi efectivi: 43-44
6.3 Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului: 44-45
7. CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI 46-49
7.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul: 46-
7.2 Calculul prin puncte a curbelor caracteristice: 46-49
8. CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR 50-63
8.1 Cinematica pistonului: 50-58
8.2 Cinematica bielei: 59-63
9. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR 64-87
9.1 Generalităţi; Clasificări ale forţelor din mecanismul motor: 64-
9.2 Forţa de presiune a gazelor: 64-65
9.3 Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de translaţie: 65-70
9.4 Forţele rezultante din mecanismul motor: 70-72
9.5 Forţele care acţionează asupra fusului maneton; Diagrama polară a fusului maneton: 72-78
9.6 Momentul motor al motorului policilindric: 78-87
9.6.1 Alegerea configuraţiei arborelui cotit: 78-79
9.6.2 Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile şi alegerea uneia din acestea: 80-81
9.6.3 Stabilirea ordinei de lucru a cilindrilor: 81-82
9.6.4 Calculul momentului motor sumar şi a puterii indicate: 83-87


Extras din proiect

Tip motor MAC
Dispunerea cilindrilor V
I 8
γ/δ 90
D 112,3
S 119,5
ε 17,1
n_M 1900
n_P 3340
Sistem de racier cu lichid
Arbore cu came 2
Supraalimentare aspirat
1.Motorul cu ardere interna
1.1. Părtile componente ale unui motor cu ardere internă 
Motorul cu ardere internă este un agregat termic, in care căldura produsă prin arderea unui combustibil sa transformă in lucru mecanic, prin intermediul unui fluid numit fluid motor. În compozitia acestuia intră si o parte din produsele de ardere , iar evolutiile acestuia se realizează prin intermediul unui piston a cărui miscare alternativă , in interiorul unui cilindru se transformă in miscare de rotaţie de catre mecanismul bielă –manivelă.
Caracteristic m.a.i. este faptul ca atat procesul de ardere (transformarea energiei chimice a combustibilului in căldură) cat si procesul de transformare a călduri in lucru mecanic se desfasoară in interiorul cilindrului motorului.
Părtile componente ale unui motor cu ardere internă sunt:
Blocul motor
Chiulasa si garnitură de chiulasa
Cilindri
Cuzineţii
Pistonul
Bolţul
Segmenţii
Biela
Arborele cotit
Blocul motor indeplineşte rolul de schelet al intregului motor pe el montându-se toate organele si subansamblele acestuia . De aceea el este o piesă complicată constructiv si cu masa de aproximativ 25-35% din masa intregului motor.
Chiulasa si garnitura de chiulasa, inchide cilindrul la partea superioară formând peretele fix al camerei de ardere. Totodată pe chiulasa se dispun o parte din organele distribuţiei(supapele si uneori arborele cu came).
Cilindrul este organul motorului in care se desfasoară toate procesele din ciclul motorului aici având loc transformarea energiei chimice a combustibilului in lucru mecanic.
Cuzineţii sunt piese semicilindrice inelare cu rol de căptusire a lagărelor manetoane si paliere in scopul de a micsora frecările.
Pistonul este organul din mecanismul motor care indeplineşte urmatoarele funcţii:
-preia forta de presiune a gazelor si o transmite prin intermediul boltului si a bielei la arborele cotit.
-asigură cu ajutorul segmenţilor etansarea camerei de ardere
-serveşte ca miljoc de transmitere a căldurii la pereţii cilindrului si chiar la aerul din carter
-impreună cu segmenţii asigură reglarea cantităţii de ulei pe oglinda cilindrilor. 
Bolţul face legătura intre piston si biela. Prin intermediul lui se transmite forta de presiune a gazelor de la piston la biela.
Segmenţii au rolul de etanşare a camerei de ardere, împiedicând scaparea gazelor din cilindru spre carter, si de radere a surplusului de ulei de pe oglinda cilindrului. De aceea exista doua tipuri de segmenţi si anume: segmenţi de compresie si segmenţi de ungere.
Biela realizează transformarea mişcarii alternative as pistonului în miscare de rotaţie a arborelui cotit si transmite forta de presiune a gazelor de la piston la arborele cotit. 
Arborele cotit are rolul de a transmite in exterior lucrul mecanic produs in cilindrii motorului. Miscarea de translaţie a pistoanelor este transformată in miscare proprie de rotaţie prin intermediul întregului mecanism bielă-manivelă. 
De asemenea arborele cotit antrenează in miscare de rotatie o serie de alte subansamble sau organe ale motorului , cum ar fi: arborele cu came, pompa de apa, de ulei, de injectie, alternatorul, compresorul pentru sistemul de frânare ,etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Calculul si Constructia Motoarelor de Autovehicule.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!